welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ လႊတ္ေျမာက္ေရးအားနိုင္ငံတစ္ကာသမဂၢမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္

Wednesday, August 12, 2009

ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ မွ လူထုေခါင္းေဆာင္အားေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ
ျပင္းထန္စြာကန္ ့ကြက္ ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ လႊတ္ေျမာက္ေရးအားနိုင္ငံတစ္ကာသမဂၢမ်ားနွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းေႀကညာခ်က္

0 comments: