welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သံုးဦးျဖစ္ေသာ ဦးစိုးသိန္း ဦးေအာင္မင္းနွင့္ ရဲခ်ဳပ္ေဟာင္း ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီတို ့မွ မိမိတို ့ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား ၊အေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ ့တို ့နွင့္ေတြ ့ဆံု

Sunday, February 24, 2013၂၃ ရက္ ေဖေဖၚ၀ါရီ တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သံုးဦးျဖစ္ေသာ  ဦးစိုးသိန္း ဦးေအာင္မင္းနွင့္ ရဲခ်ဳပ္ေဟာင္း ခင္ရီတို ့မွ ကြ်န္ဳတို ့ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား နွင့္ အေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ ့တို ့အား ေခၚယူေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။ အလုပ္သမားဌါန ညႊန္ခ်ဳပ္ဦး၀င္းရွိန္လည္းပါ၀င္ပါသည္။ မိမိမွ LRDP အေနနွုင့္ လက္ရွိ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းခြင့္ရျပီးေနာက္ အစိုးရ ဌါနဆိုင္ရာဖက္မွ ေနွာက္ယွက္မွဳမရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ ရွိေသာလည္း အလုပ္၇ွင္ မ်ားမွ ဖြဲ ့စည္းခြင့္ ဥပေဒအေပၚခ်ိဳးေဖာက္၍ အလုပ္သမ်ားမ်ားကို အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္းမ်ားအေပၚ အစိုးရမွ အလုပ္ရွင္ မ်ားအား နည္းလမ္းမ်ားေပးရန္ ေစ့စပ္ နိုင္ရန္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားအစိုးရ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ပူးေပါင္း ဆက္ဆံ နိုင္ရန္ အတြက္ တင္ျပခဲ့သည္ . ထို ့အတူ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္အသီးသီး မွလည္း ၄င္းတို ့အဖိနွိပ္ ခံရမွဳမ်ားနွင့္ လက္၇ွိ အေျခအေနမ်ားအား အစိုးရ ၀န္ႀကီးအား တင္ျပခဲ့ႀကသည္။ ၀န္ႀကီးမ်ားမွလည္း တစ္ဦးခ်င္း၏ တင္ျပမွဳမ်ားအား အေလးထား တုန္ ့ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ႀကျပီး
အလုပ္ရွင္ မ်ားနွင့္ ထပ္မံ ေတြ ့ဆံုျပီး ညွိနိွဳင္းနိုင္၇န္ နည္းလမ္းမ်ားႀကီဳးပမ္းေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

တင္သြင္းေသာစာတမ္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား ကို အစုလိုက္ ေဆြးေႏြးစဥ္

Wednesday, February 20, 2013


အဖြဲ ့ခ်ဳပ္နာယက ႀကီး ဘဘဦးတင္ဦး ကိုယ္တိုင္ က်မတို ့ က်င္းပေသာအလုပ္သမားေရးရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ သို ့

အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ နာယက ႀကီး ဘဘဦးတင္ဦးမွ အလုပ္သမားေရးရာ အလုပ္၇ံုေဆြးေႏြးပြဲ သို ့တက္ေရာက္ဖြင့္ လွစ္ေပးခဲျပီး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အေနနွင့္လည္းေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးလွ်င္ ေပၚေပါက္လာေသာေရးရာ ဗဟိုတာ၀န္ခံမ်ားထဲမွ အလုပ္သမားေရးရာတာ၀န္ခံ မ်ားနွင့္ အလုပ္သမားအက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ဤ သို ့ အလုပ္သမားေရးကို ေအာက္ေျခမွစ၍ လူထုထဲတြင္ရွိေနေသာ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အလုပ္သမားထုအားကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာႀကားသြားသည္ ။

FOA ကိုခ်ိဳးေဖာက္တာ ေတြ က်မ က တာ၀န္ယူျပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းပါမယ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမ ဆံုး က်င္းပျဖစ္သည ့္ အလုပ္သမားေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ဆယ့္ေျခာက္ရက္နွင့္ ဆယ့္ခုနွစ္ရက္တို ့တြင္ သုခ ခန္းမ နာေရးကူညီမွဳအသင္း
တြင္ အေျခခံအလုပ္သမားသအဂၢ ေပါင္းတစ္ရာနီးပါးတို ့ က အလုပ္သမားေရးရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဲေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သည္။
တက္ေရာက္သည့္ အလုပ္သမားေပါင္း တစ္ရာ့ငါးဆယ္ေက်ာ္ျဖစ္ျပီး သမဂၢေပါင္း ၈၀ေက်ာ္မွ
တက္ေရာက္၍ လက္ရွိ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး နွင့္ ဖြဲ ့စည္းေရးအတြက္ ဖိနွိပ္ခ်ိဳးေဖာက္ခံ
ရမွဳမ်ားကို စာတန္းဖတ္တင္ျပသြားပါသည္။
အခမ္းအနားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ နာယက ႀကီး ဘဘ ဦးတင္ဦး ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ ့အဖြဲ ့အစည္း မွ ဦးကိုကိုႀကီး အစိုးရ ပိုင္းမွ အလုပ္သမားေရး၀န္ႀကီးဌါန ၏ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္ တို ့က အဖြင့္ အမွာစကားေျပာႀကားေပးႀကျပီး ILO မွ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ ့စည္းေရး တာ၀န္ခံ မစၥတာေရာ့(စ္) ၀ီလစင္ မွ ဒုတိယေန ့တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ ့စည္းမွဳဆိုင္ရာ နွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါသည္။
ဤ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို ့ သမဂၢအသီးသီး၏ တင္သြင္း ဖတ္ႀကားသြားေသာစာတန္းမ်ားကိုျပဳစု ၍ Labour Rights (အလုပ္သမားအခြင့္အေရး)နွင့္ ပတ္သတ္၍ ဦးသူရိန္ေအာင္မွ
တာ၀န္ယူကာအစုလိုက္ စုစည္းေဆြးေႏြးတင္ျပသြားျပီး Trade disipute(အျငင္းပြါးမွဳ) နွင့္ ပတ္သတ္၍ ဦး
ေစာေက်ာ္ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းမွ တာ၀န္ယူကာ အစု အဖြဲ ့အလိုက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားျပီး ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့မွ တာ၀န္ယူကာ Freedom of Association (လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ ့စည္းခြင့္ )နွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အစု အဖြဲ ့အလိုက္ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ မ်ားကို လာမည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း
လႊတ္ေတာ္သို ့ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကြန္ယက္မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျပီး လူထု အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ ့အစည္း အသီးသီး၏
အလွဴေငြမ်ား ဦးေက်ာ္သူေဒၚေရႊဇီးကြက္ တို ့၏ ခန္းမ နွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ေလ်ာက္
စားေသာက္ေနထိုင္မွဳမ်ားအစစ တာ၀န္ယူမွဳေႀကာင့္ ဤ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။