welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႀကီးေပၚေပါက္လာေစရန္ နွင့္

Tuesday, January 8, 2013

                             အလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ပဥၥမအႀကိမ္ ညွိနိွဳင္းေဆြးေႏြးပြဲ
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အလုပ္သမားသမဂ`ဂမ်ားျဖစ္ေျမာက္ လာရန္ ကူညီေဆာင္၇ြက္ ေနသသည့္အဖြဲ ့မ်ား မွ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ား အျငင္းပြါးမွဳမ်ား ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကြန္ယက္ တစ္ခု အေနျဖင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးညွိနိွဳင္းေနႀကသည္မွာ အဖြဲ ့ ၁၀ဖြဲ ့ သေဘာတူညီမွဳရရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ား မိမိတို ့နွင့္ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

Tuesday, January 1, 2013

ဘဘဦးတင္ဦး နွင့္ က်မ သမီးငယ္ေလးနွင့္ အမွတ္တရ