welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

ရွဗရြမ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း Chevron ၏ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ေနမႈသည္ ရက္စက္ဖိႏွိပ္သည့္ နအဖ စစ္အစိုးရအား ဘ႑ာေရးအရ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

Thursday, May 28, 2009

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ရတနာ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ပိုက္လိုင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီၾကီး ရွဗရြမ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း Chevron ၏ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ေနမႈသည္ ရက္စက္ဖိႏွိပ္သည့္ နအဖ စစ္အစိုးရအား ဘ႑ာေရးအရ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား သမဂၢၾကီးတခုက ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားသမဂၢ တခုျဖစ္ေသာ International Brotherhood of Teamsters – IBT ၏ ယမန္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ရက္စက္စြာ ဖိႏွိပ္ေလ့ရွိၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိုလည္း စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ားဆံုး ရရွိေစသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္းျဖစ္ေၾကာင္း IBT က ဆိုသည္။

ရွဗရြမ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မလုပ္သင့္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး မည္သို႔ တိုင္းတာသတ္မွတ္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ သမဂၢ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြး၍ မဲေပးၾကရာ မဲအားလံုး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အလုပ္သမားသမဂၢၾကီး၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမႉး C. Thomas Keegel က “ဥပေဒေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြအၾကားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ရွဗရြမ္က ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ေနတယ္ဆိုတာကို အစုပိုင္ရွင္ေတြက အေလးထားလာၾကတာေတြ႔ရလို႔ ေက်နပ္အားရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမွတဆင့္ ရွဗရြမ္ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ဆိုထားသည္။

ရွဗရြမ္အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ သတိထားရမည့္ အေနအထားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳသင့္၊ မသင့္ ကိစၥမ်ဳိးကို မည္သို႔ စံုစမ္းအကဲျဖတ္သနည္းဟုလည္း ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။

၁၉ဝ၃ ခုတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ International Brotherhood of Teamsters ဟုေခၚသည့္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားသမဂၢၾကီး တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ အလုပ္သမား ၁ သန္းခြဲခန္႔ ရွိသည္။

ရွဗရြမ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း Chevron Corporation သည္ ကမၻာ့ စတုတၱေျမာက္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီၾကီးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွ San Ramon ၿမိဳ႕၌ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ထားသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ဝ ေက်ာ္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြ၊ တူးေဖာ္၊ ထုတ္လုပ္၊ သန္႔စင္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္။
မဇၥ်ိမသတင္း မွ ကူးယူ သည္။

0 comments: