welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

ႀကံဳဖူးဆုံဖူးသမွ်အညတရမ်ား (၃)

Sunday, July 26, 2009

(၁)
ရဲတပ္ရင္းမ်ားမွကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေသာအခါတြင္ မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္
ဆုံေတြ႕ရမႈမရွိေတာ့ေခ်။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၌ က်င္းပေသာအခမ္းအနားမ်ားတြင္ တခါတရံဆုံေတြရတတ္ေလသည္။ သုိ႕ေသာ္စကားၾကာၾကာမေျပာျဖစ္ၾက။ ေမးထူးေခၚေျပာႏႈတ္ဆက္သည့္သေဘာမ်ဳိးသာရွိခဲ့ေလသည္။

တစ္ေန႕ (ရက္စြဲအတိအက်မမွတ္မိေတာ့ပါ)

ကၽြန္ေတာ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဌာနခ်ဳပ္) ၊ ဗဟုိလူငယ္ရုံးခန္းအတြင္း၌ရွိေနစဥ္အတြင္း၊ လႈိင္သာ
ယာၿမိဳ႕နယ္စည္းရုံးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌက မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္မေန႕ညက အဖမ္းခံရေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ရန္ကုန္တုိင္း ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မွ ဥပေဒေရးရာအကူအညီေပးပါရန္၊လာေရာက္တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ ေတာ့အားေျပာျပေလသည္။ကၽြန္ေတာ္လည္းကိုယ့္အလုပ္ႏွင့္ကိုယ္ရႈပ္ေနေသာေၾကာင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ စည္းအဖြဲ႕ဥကၠဌ၏စကားကိုေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ပင္စိတ္ထဲမွာထားလိုက္ေလသည္။

ေနာက္တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ၾကာေသာအခါ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္စည္းအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးႏွင့္ ဆုံေသာအခါ
တြင္၊ ၄င္းက မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္အမႈအတြက္ေရွ႕ေနမရေသးေၾကာင္းကၽြန္ေတာ့အားေျပာပါသည္။ကၽြန္ေတာ္လည္း ရန္ကုန္တုိင္းဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕သုိ႕စာတင္ထားၿပီးေၾကာင္းသိရွိၿပီးသားျဖစ္ေန၍ ရန္ကုန္ုတိုင္းဥပ
ေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မွစီစဥ္ပါလိမ့္မည္ဟုသာေျပာလုိက္မိသည္။ ၄င္းက ကၽြန္ေတာ့အားစကားဆက္
ေျပာခ်င္ေနပုံရေသာ္လည္း၊ကၽြန္ေတာ့လည္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲသို့အေရးတႀကီးသြားေရာက္ရန္ရွိေနသျဖင့္စကား
ျဖတ္၍ ထြက္ခဲ့ရေလသည္။

ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္အမႈအတြက္လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မည့္ေရွ႕ေနကို ရန္ကုန္တုိင္း
ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ကအကူအညီမေပးေၾကာင္းသိရွိရေလသည္။တစုံတခုမွားယြင္းေနၿပီဆုိသည္
ကိုသိလိုက္ရေသာေၾကာင့္၊ ရန္ကုန္တုိင္းဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ဥကၠဌ ကိုကၽြန္ေတာ္ေမးျမန္းၾကည့္ မိ
ပါသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၌ အမႈမ်ားကိုလိုက္ပါအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
မူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိေလသည္။


အထူးသျဖင့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အမႈမ်ားကိုသာလိုက္ပါအကူအညီေပးမည္ဟူေသာစည္း မ်ဥ္းကို
ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္၍ မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္၏ အမႈကိုအကူအညီမေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ရန္ကုန္တုိင္း ဥပေဒ
အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္၏ အမႈကိုအကူအညီမေပးႏိုင္ျခင္းမွာ၊ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရၾကည့္လွ်င္မွန္ပါသည္။

မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္၏ အမႈမွာ မုဒိမ္္းမႈက်ဴးလြန္ရန္ ႀကံစည္အားထုတ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္၏ အမႈအတြက္ရန္ကုန္တုိင္းဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕က ဥေပဒေရးရာအကူအညီမေပးႏိုင္ ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္၏ မိသားစုမွာလည္းေရွ႕ေနငွားႏိုင္ရန္ ေနေနသာသာ စား၀တ္ေနေရးကိုေတာင္ အႏိုင္ႏုိင္ရုန္းကန္
လႈပ္ရွားေနရသူမ်ားျဖစ္ေလသည္။

ထုိအေၾကာင္းကို လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္စည္းအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ့အားေျပာျပၿပီး၊ေရွ႕ေနအ ျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ကၽြန္ေတာ့အား အကူအညီေတာင္းေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းအလြန္စဥ္း စားရပါ
သည္။ ထို႕ေၾကာင့္မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္၏ အမႈျဖစ္ပ်က္ပုံမ်ားကို ဂဃနဏ သိေအာင္စုံစမ္းၾကည့္ရပါေတာ့ သည္။

ယင္းအမႈကိုမ်ဳိးေက်ာ္ဇင္အမွန္တကယ္က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိဘဲ၊ မတရား စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္တရားစြဲ
ခံရသည္မွာ ေသခ်ာသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေသာအခါတြင္၊ဗဟိုလူငယ္တာ၀န္ခံထံသို႕ တင္ျပလိုက္ပါသည္။ ဗဟုိ
လူငယ္တာ၀န္ခံကိုယ္တုိင္၊ရန္ကုန္တုိင္းဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ဥကၠဌထံတင္ျပေဆြးေႏြးလိုက္ ေသာ အခါ
တြင္ မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္၏ အမႈကိုေရွ႕ေနအကူအညီေပးရန္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က်လာပါေတာ့သည္။

ေရွ႕ေနအျဖစ္ကၽြန္ေတာ့အားလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ကိုတပါတည္းတာ၀န္ေပးလုိက္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မ်ဳိးေက်ာ္ဇင္ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ေနာက္တႀကိမ္ တိုက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ဆုံစည္းရန္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ေပၚေပါက္ လာ
ျပန္ေတာ့သည္။

ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

0 comments: