welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရး မ၀င္ေရးကျပႆနာလား ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံက ျပႆနာလား

Thursday, September 17, 2009


ျပည္သူ႕အက်ဳိးကိုအမွန္တကယ္မလိုလားဘဲ စာေရးစားသူတို႕သတိထားအပ္ပါသည္။


၁၄.၉.၂၀၀၉ ထုတ္ THE VOICE ဂ်ာနယ္ကိုဖတ္လုိက္ရသည္။Vol-5/ No-45 ျဖစ္သည္။ ယခုတေလာျမန္မာ့နုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရး မ၀င္ေရးဆိုသည့္ ျပႆနာမ်ား သတင္း စာနယ္ဇင္း မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ေနရာယူလ်က္ရွိသည္ကိုသတိထားမိသည္။

ဦးသုေ၀၊ အမ်ဳိးသားေရးဦး၀င္းႏိုင္၊ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း၊ကြယ္လြန္သူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏု၏သမီး၊ ဦးေရႊအုံး ကိုေအးလြင္၊ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးသမား ဦးအုန္းလြင္၊ ဦးၾကည္၀င္း စသူတို႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႕အတူျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းေလာကတြင္လည္း ဆရာေမာင္စူးစမ္း၊ ကိုေအာင္ထြဋ္ စသူတို႕သည္ေရြးေကာက္ ပြဲႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အျမင္မ်ားကို ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေရးသားလာၾကသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေတာ့မူ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရး၊ မ၀င္ေရးဆိုသည္ကို ယေန႕ထက္တိုင္ေအာင္မဆုံးျဖတ္ရေသးဟုဆိုသည္။ သတင္းစာဆရာႀကီး ဘဘဦး၀င္းတင္ကမူ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္မလိုလားအပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု အျဖစ္ရႈျမင္သုံးသပ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ အခ်က္သုံးခ်က္ကို ေရႊဂုံတုိင္ေၾကျငာခ်က္ အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုထားသည္။
(၁) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးခြ်င္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္
(၂) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒမွ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေသာအခ်က္မ်ားကိုဖယ္ရွားေပးရန္ျပင္ဆင္ေပးရန္
(၃) ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတကာေလ့ေလာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖိတ္ေခၚ၍ က်င္းပေပးရန္
စသည့္အခ်က္သုံးခ်က္ရလွ်င္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ေျပာသည္။

အျခားအျခားေသာ တုိင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႕၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အသီးသီးေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို ဆရာေမာင္စူးစမ္းက ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ေစ်းဆစ္မႈမ်ားဟုသုံးႏႈန္းထား ပါသည္။ဆရာေမာင္စူးစမ္း၏ သုံးသပ္ခ်က္အရ “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏၱိမေရြးခ်ယ္မႈ သို႕မဟုတ္ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းလဲမည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီးတို႕က အေစာ ႀကီးကတည္းက ခ်မွတ္ခဲ့ရသည္။ ဤသုိ႕ဆုံးျဖတ္ ရန္လိုအပ္ပုံကိုႀကိဳတင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ပါး အျခားေရြးစရာမရွိ ကိုႀကိဳတင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ယခုလည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမွတပါး အျခားေရြးစရာလမ္းမရွိၿပီ။စင္စစ္ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံးဤအတုိင္းဆုံးျဖတ္ ထားၿပီးျဖစ္ဟန္ရွိသည္။အခ်ိန္ေစာင့္ေနၾကသည္။ သိစိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစမသိစိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ၾကသည္။” ဆရာေမာင္စူးစမ္းက ထိုအတိုင္းရႈျမင္သုံးသပ္ထားပါသည္။

ယေန႕ကာလသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရန္မွတပါး အျခားေရြးစရာလမ္းမရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနသို႕ဆုိက္ေရာက္ေနသည္ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို သုံးသပ္စဥ္းစားရန္လုိအပ္လာေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဘဘဦး၀င္းတင္ေျပာသည့္အတုိင္း ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ မလုိအပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ဆိုသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သလားဆိုသည္ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္လိုအပ္လာေပသည္။

ယေန႕မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ျပႆနာမ်ားရွိေနသည္။ျပည္သူလူထုသည္ယင္း ျပႆနာ၏ဒဏ္ကိုခါးစည္းခံေနၾကရသည္မွာ မည္သူမွအျငင္းမပြားၾကေခ်။ ယေန႕ကာလကို ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေရွ႕မတိုးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနသည့္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အျဖစ္ရႈျမင္သုံးသပ္ၾကသည္။ ဆရာေမာင္စူးစမ္းကေတာ့ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲအေျခအေနအျဖစ္ ေဖၚျပသည္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲက ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေပးမည္ ဟု ဆရာေမာင္စူးစမ္းကသုံးသပ္ပါသည္။

ေရွ႕မတိုးသာေနာက္ဆုတ္သာအေျခအေနဟုဆိုဆုိ၊ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ အေနအထားလုိ႕ပဲေျပာေျပာ တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ကိုသာမည္သူမဆိုေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့့္ ျပည္သူလူထုေကာင္းစားေရးအတြက္ကိုသာလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထု အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း မႈကိုဦးတည္မွသာလွ်င္ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲအေနအထားမွ ေျပာင္းလဲမႈဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထို႕အတူကိုေအာင္ထြဋ္ကလည္းေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သူ၏ အျမင္ကို “လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚမွႏိုင္ငံေရး” ဆုိသည့္ေဆာင္းပါးတြင္ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာဟူ၍အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသုံးရပ္ရွိသည့္အနက္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲျမင္ကြင္း ၌အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွေပၚထြက္လာေသာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရမည့္ေနရာမွာဥပေဒျပဳအာဏာက်င့္သုံးသည့္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။သို႕ေသာ္ ခုေလာေလာဆယ္လူအမ်ားစု၏ စိတ္၀င္စားမႈသည္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သင့္ မ၀င္သင့္ကိစၥသာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံေရးကိုစိတ္၀င္စားမႈနဲေနသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။ သို႕ေသာ္မၾကာမီ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ဥပေဒေပၚထြက္လာေသာအခါတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးမ၀င္ေရးကိစၥ သူ႕အလိုလို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီအေဟာင္းအသစ္အားလုံးမွတ္ပုံတင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႕မွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္းဟူေသာသေဘာတရား (၄/၈၈ ဥပေဒနည္းတူ)ပါ၀င္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မ၀င္ ကိစၥသည္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ၾကရမည့္ပါတီမ်ားအတြက္ စဥ္းစားစရာမလုိေသာကိစၥျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ထိုအခါတြင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေရးကိစၥႏွင့္ ထမ္းေဆာင္ေပးရမည့္တာ၀န္မ်ားက ပို၍အေရးႀကီးလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။” ဟုေရးသားထားသည္။

မက္လုံးေပးေသာေရးသားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးကို သြယ္၀ုိက္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ သည္မွာစာေရးပါးမ၀သည့္သူတို႕ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္အတိုင္းဗူးေပၚသလိုေပၚတတ္ေလသည္။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးကိုအမွန္တကယ္မလိုလားဘဲ စာေရးစားသူတို႕သတိထားအပ္ပါသည္။

သတင္းစာဆရာႀကီးဘဘ ဦး၀င္းတင္၏ ေဆာင္းပါးနိဂုံးပုိင္းတြင္ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့က်ေနာ္တို ့ခံယူခ်က္အေပၚဘယ္လိုမွေတြေ၀သံသယစိတ္ေတြမပြါးႀကပါနဲ ့ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဟာ ဗမာျပည္သူလူထုႀကီး တိုက္ပြဲ၀င္
ရယူေနတဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို အဓမၼလုယူမဲ့ ၊ ရွင္လမ္းမရွိေအာင္ခ်ိဳ ့ယြင္းပ်က္စီးေနတဲ့နိုင္ငံျဖစ္စဥ္ထဲမွာေသြး
ေႀကာင္ေတြေ၀စြာ နဲ့မဟုတ္ပါဘူး ။ က်ေနာ္တို ့ဟာ ထိေတြ ဆက္ဆံဖို ့အျမဲအသင့္ရွိေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ့က်ေနာ္တို ့အသက္ေသြေခြ်းေတြ ဘ၀ေတြအမ်ားႀကီး စြန္ ့လႊတ္ရင္းနွီးခဲ့ျပီးတဲ့ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးေတြ ဆြတ္ခူးရယူနိုင္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏြဲဖို ့ဆိုရင္ေတာ့ အသင့္ရွိတာထက္ေတာင္ပိုပါ။။


ျပည္သူ႕အက်ဳိးလိုလားေသာႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းပီသစြာ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ယုံၾကည္ခ်က္တို႕ကို ပြင့္လင္း ရိုးရွင္းစြာ သတိၱရွိစြာေရးသားတင္ျပထားသည္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ဟူသည္ မ်ဳိးေစ့မွန္မွ အပင္သန္စြမ္း ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္တို႕မရွိဘဲႏိုင္ငံအက်ဳိးကိုမည္သုိ႕မွ သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္၌ အေတြ႕အႀကဳံေပါင္းမ်ားစြာ သမိုင္းေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။

ဆရာေမာင္စူးစမ္း ၏ ေဆာင္းပါးသည္ေတြးေတာစရာေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ၊ ျပႆနာေပါင္းေျမာက္ မ်ားစြာကို စာဖတ္သူတို႕ ေခါင္းထဲထည့္ေပးသြားပါသည္။

“ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ မ႑ဳိင္ႏွစ္ပါးရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ဘက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႕ျဖစ္ၾကမည္။ ယင္းမ႑ဳိင္ႏွစ္ပါးအနက္ စစ္ဘက္မ႑ဳိင္က ပို၍စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းမည္။ စစ္ဘက္ကလည္း စပြန္စာ သို႕မဟုတ္ ႀကိဳးကိုင္အေနျဖင့္ မိမိတို႕ပေလယာတို႕ကိုတန္းစီရမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္တန္းစီရမည္။ဤမ႑ိဳင္ႏွစ္ပါးအနက္ စစ္ဘက္မ႑ိဳင္က အျဖစ္အပ်က္တို႕ကိုပုိၿပီး ပုံေလာင္းစရာရွိလာသျဖင့္ စစ္ဘက္၏ တန္းစီဇယားခ်ပုံ၊ ဂိမ္းအစီအစဥ္တို႕သည္ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္ သူတို႕အဖို႕ပို၍ စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းမည္” ဟုဆိုပါသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေသည္ စစ္ဘက္အဏာရေရး ဦးတည္ေရးဆြဲထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္အသီးသီးက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေနၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံမွာ စစ္တပ္က တုိင္းျပည္၏ ဥပေဒျပဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႕တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ ျပဳေရး မျပဳေရးအေပၚမ်ားတြင္သာ စဥ္းစားသုံးသပ္ေနၾကသည္။

ဆရာေမာင္စူးစမ္း၏ေဆာင္းပါးကိုဖတ္လိုက္ေသာအခါတြင္မွ ထို႕ထက္ပိုမိုေသာအသိတရားကိုရလိုက္ ေပသည္။ စစ္ဘက္၏ တန္းစီဇယားခ်ပုံႏွင့္ ဂိမ္းအစီအစဥ္ မ်ားအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ပိုင္းစစ္ဗိုလ္ အခ်င္းခ်င္း အာဏာလုၾကမည့္ စစ္တပ္အကြဲအၿပဲမ်ားအေၾကာင္းဆက္စပ္ေတြးလိုက္မိသည္။

တိုင္းျပည္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ မိေအးဆယ္ခါနာျဖစ္ၾကရမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ အေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားစဥ္းစားျမင္ေယာင္လာမိပါေတာ့သည္။ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္မရွိေသာတိုင္း ျပည္တြင္ ပါးနပ္လိမ္မာစြာျဖင့္ အသိတရားမ်ားေပးထားေသာ ဆရာေမာင္စူးစမ္းကို သတိႀကီးစြာထား၍ ေက်းဇူးတင္ လုိက္မိပါေတာ့သည္။
( ျပည္သိမ္းမင္း)
၁၇.၉.၂၀၀၉

1 comments:

ADDRESSEE said...

မွန္လိုက္ေလဗ်ာ အဓိကက ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး မဟုတ္ဘူး စစ္က်ြန္ဇာတ္သြင္းထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံရင္ စစ္ကြ်န္ဇာတ္သြင္းတာ လက္ခံသလိုျဖစ္သြားမယ္