welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

အာရွေန၀န္း နွစ္ပတ္လည္(သို ့) ဦးဥတၱမေန ့

Friday, September 4, 2009

ပုဂၢိဳလ္ထုူးဆရာေတာ္ ရွင္ဥတၱမ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
လာမည့္ စက္တင္ဘာ (၉) ရက္ေန ့သည္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ေန ့အျဖစ္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး ဂုဏ္ျပဳ သတ္မွတ္ခဲ့ႀကသည္။
ရခိုင္အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ ၏ ျမန္မာျပည္သူတင္မက အာရွ တစ္၀ွမ္းအားနိုင္ငံေရးမ်က္စိဖြင့္ေပးခဲ့ပံု နွင့္ ဆရာေတာ္၏ႀကိဳးပမ္းခဲ့မွဳအားဂုဏ္ျပဳ
မွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါသည္။

ပုဂၢိဳလ္ထုူးဆရာေတာ္ရွင္ဥတၱမ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြ ျမိဳ ့ ၊ ရူပ ရပ္ အဖ ဦးျမ ၊ အမိေဒၚ ေအာင္ေက်ာ္သူ
တို ့ မွ ၁၈၇၉ ခုနွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ လ ၊ ၂၇ ရက္ တနဂၤေႏြ ေန ့ တြင္ ဖြားျမင္ ခဲ ့ သည္ ။ ေမြးခ်င္သံုးဦး ျဖစ္ေသာ -
၁ ။ ေပၚထြန္းေအာင္
၂ ။ ေက်ာ္ထြန္းေအာင္
၃ ။ မအိမ္စိုး …….တို့ အနက္ အၾကီးဆံုး ေပၚထြန္းေအာင္ မွာေနာင္ အခါ ဦးဥတၱမ ျဖင္လာသည္ ။

ညီအကိုႏွစ္ဦး မွာ ၉ ႏွစ္ အရြယ္ႏွင္ ့ ၆ ႏွစ္ အရြယ္သို့ ေရာက္ ၾကေသာ အခါ အဂၤလိိပ္စာ သင္ၾကားလို ၍ မိဘ မ်ားအား ပူစာရာမရသျဖင္ ့ အိမ္မွထြက္ေျပး ခဲ့သည္ ။ ၁၅ ရက္ခန့္အၾကာတြင္ မွ သစ္ပင္တပင္ေအာက္ တြင္ ညီအကို ႏွစ္ဦးအား မိဘ မ်ားမွ ျပန္ေတြ ့ခဲ ့ၾကသည္ ။

ထိုေနာက္မိဘမ်ားမွ ကေလး နွစ္ေယာက္ ၏ ဆႏၵအား ျပည္ ့၀ ေစရန္အတြက္စစ္ေတြ ျမိဳ ့ရွိအဂၤလိပ္ ၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ သင္ေသာေက်ာင္းသို ့ အပ္နွံ ခဲ့ ရ သည္ ။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ရာတြင္ အၾကီး ျဖစ္သူေပၚထြန္းေအာင္ မွာ သူငယ္တန္း မွစတက္ ရသည္ ကိုမေၾကနပ္ပဲဲေက်ာင္းအုပ္ ဆရာၾကီးအား သံုးတန္းမွစတက္ ခြင္ ့ ျပဳ ပါရန္
ရဲ ၀ံ စြာျဖင္ ့ ေျပာေလ ရာ ဆရာၾကီး မွ သံုးတန္း တြင္သင္ၾကားေသာ အဂၤလိပ္ စာတို ့ ကို ဖတ္ ခိုင္းရာ တြင္ အထစ္အေငါ ့ မရွိဖတ္ ျပႏိုင္ခဲ့ သျဖင္ ့ ဆရာၾကီး မွ ႏွစိတန္း မွ စတက္ ခြင္ ့ ျပဳ ခဲ့ ရ သည္ ။ ( ေက်ာင္းမေန ရေသးပဲဖတ္ ျပႏိုင္ ျခင္းမွာ အဂၤလိပ္ေက်ာငး္ တက္ေသာ သူငယ္ခ်င္း မ်ားထံ မွ ၾကိဳ တင္သင္ ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုေနာင္ အခါ မွမိဘ မ်ားသိခဲ့ ရ သည္ ။ )

ေက်ာင္းတက္၍ ၂ ႏွစ္အၾကာ ၅တန္းသို ့အေရာက္တြင္အတန္းတင္ စာေမး ပြဲ တြင္အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ရခိုင္တိုင္း
မင္းၾကီးကိုယ္တိုင္ ခ်ီးျမွင္ ့ေသာဒုတိယ ဆုရသည္ ကို ဆုယူျပီးျပီးျခင္းမွာ ပင္ ညီငယ္ အား စစ္ေတြကမ္းနား
သို ့ေခၚသြားျပီး ဆိပ္ကမ္းအေရာက္တြင္ “ ‘ ဒီမွာငါ ့ညီ ဆုယူရင္ ပထမ ဆုက လြဲ ရင္ ဒုတိယ ၊ တတိယ ဆို ဘယ္ေတ ာ ့ မွ မယူဘူး “ ဟုဆိုကာ ရရွိခဲ ့ေသာဆုအား ခ်ိဳးဖဲ့ ဆုတ္ျဖဲ ပစ္ခဲ့ ေလ သည္ ။

ထိုနွစ္မွာပင္၎တို ့ ညီအကိုႏွစ္ဦးအား မိဘမ်ား ထံ မွ ခရစ္ယန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတပါး မွာေမြးစားခြင္ ့ေတာင္း
ျပီး ကလကတၱား တြင္ ေက်ာင္း ထားမည္ ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာရာတြင္မိဘမ်ားမွခြင့္ မျပဳ ခဲ့သျဖင္ ့ ႏိုင္ငံျခား
တြင္ ပညာသင္ၾကားရ မည္ ့အခြင္ ့ေရးတို့ ဆံုးရွု ံး ခဲ့ရ သည္ ။ ၁၃ ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ေပၚထြန္းေအာင္ မွာ ႏိုင္ငံ ျခားတြင္ ပညာ သင္ ယူလို စိတ္ ျပင္းျပလာျပီ း ေငြ ရွိလွ်င္ ျဖစ္ ႏိုင္သည္ ဟု ယူဆကာဦးေလးေတာ္သူ
ထံ ကူညီ လုပ္ကိုင္ရင္းေငြ စုခဲ ့သည္ ။ သို ့ေသာ္ ဆႏၵ ရွိသည္ ့အတိုင္း ျဖစ္မလာေသာအခါတြင္ မိဘ မ်ားထံ သို့ မျပန္ေတာ ့ ပဲ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ရွိေရႊေစတီေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ထံ သို ့ သြားေရာက္ ကာ ပရိယတိၱ စာေပ တို ့ သင္ၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ ထားရာ ရဲရင္ ့တက္ၾကြေသာ စိတ္ဓါတ္ ကိုသေဘာၾက သျဖင္ ့ ဆရာေတာ္မွ ဖိုးသူေတာ္ အျဖစ္ ၀တ္ခြင္ ့ ျပဳ လိုက္ သည္ ။

ဖိုးသူေတာ္ အျဖစ္ နွင္ ့ ၂ ႏွစ္ ခန္ ့ ပရိယတိၱ စာေပတို ့သင္ၾကားျပီးေသာခါ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ တြင္ ညီ ငယ္ ကိုပါေခၚေဆာင္ ျပီး သာမေန ၀တ္ခဲ ့ၾကသည္ ။ ေပၚထြန္းေအာင္ မွ ရွင္ဥတၱမ ၊ ေက်ာ္ ထြန္းေအာင္ မွာ ရွင္ အရိယ ျဖစ္လာ သည္ ။ထို ့ ေနာက္ ရွင္ ဥတၱမ သည္ ပရိယတိၱ သင္ ၾကားရာတြင္ ထင္ ရွားေသာ ပခုကၠဴ သို ့ သြားေရာက္လိုေသာဆႏၵ ျပင္းျပလာသျဖင္ ့လူ၀တ္လဲျပန္ကာ ဆရာေတာ္ ဦးဂႏၶမာႏႈင္ ့အတူ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ မွ ထြက္ ခြာလာ ရာ ေတာင္ ငူ ျမိဳ ့ သို့ အေရာက္ တြင္ စာျပန္ပြဲ ႏွင္ ့ၾကံဳ ၾကိုက္ ေလ သျဖင္ ့ ၀င္ေ၇ာက္ ေျဖ ဆိုရာပထမ အဆင့္ရရွိခဲ ့ေလ သည္ ။

ပထမဆုရသည္အတြက္လူသိ မ်ားလာျပီး ေတာင္ငူျမိဳ ့၊ ကၽြန္းကုန္း ရပ္ ရွိ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးတဦးမွ ဆရာေတာ္ ဦးဂႏၶမာ အား ေပၚထြန္းေအာင္ ကိုေမြးစား ခြင္ ့ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားရာ ဆရာေတာ္ မွ ေပၚထြန္းေအာင္၏ သေဘာကို ေမးျမန္းေလ သည္ ။ ထိုအခါမိမိ အား ေမြးစာ လိုပါက ကာလကတၱား သို ့ ပညာ သင္ ေစလြတ္ ရမည္ ဟု ဆုိ ရာ ရွမ္းအမ်ိဳး သမီး မွ လဲ သေဘာတူသျဖင္ ့ ေခၚယူေမြးစား ျပီး ၁၇ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ႏိုင္ငံ ျခား
သို့ပညာသင္ သြားရ ေလေတာ ့သည္ ။

၁၉ - ႏွစ္သား အရြယ္တြင္ကာလကတၱား မွ ၁၀ တန္းေအာင္ ျမင္ ျပီး ျမန္မာျပည္ သို ့ ျပန္လာကာသာမေဏ ျပန္၀တ္သည္ ။ ထို ့ေနာက္ပခုကၠဴ သို ့ ၾကြေရာက္ ျပီ း ပရိယတိၱ စာေပ တို ့ကို သင္ ၾကားျပန္သည္ ။အသက္ ၂၀ အရြယ္တြင္ စစ္ေတြ ျမိဳ ့ ဘံုေဘဘားမား ကိုယ္စား လွယ္ ျဖစ္ သူ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ မွ ဒကာခံယူျပီး ရဟန္းေဘာင္ သို့ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္ ။

ရဟန္း ျဖစ္ျပီး အခါတြင္ အႏိၵယသို ့ ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပန္လည္ ၾကြ ခ်ီ ျပီး ေဒသႏၱရ ဗဟုသု တႏွင္ ့ သကၠတ ၊ ဘဂၤလီ ၊ နာဂလီ စေသာ ေရွးေဟာင္း စာေပ မ်ား ကို ့ အထူးလိုက္ စား ျပန္ သည္ ။ အႏိၵယ ျပည္ ၌ ရွိ စဥ္ အမ်ိဳးသားေကာလိပ္ၾကီးတခုတြင္ ပါဠိ ႏွင္ ့ဗုဒၶဘာသာပညာရပ္ မ်ားကို ပို့ခ် ေပးရေသာ“ပါဠိပေရာ္ဖက္ဆာ “အျဖစ္ တာ၀န္ ယူခဲ့ ျပန္သည္ ။ ထိုကာလ အတြင္ း အႏိၵယ ျပည္သူတို ့ ၏ ၾကည္ ညိဳ ျခင္း ကို အထူးခံ ခဲ ့
ရျပီး အိႏိၵယ ရွိ အေက်ာ္ အေမာ္ မ်ားႏွင္ ့ ယွဥ္ ျပိုင္ ျပီး ဟိႏၵဴမဟာ ဆမၼ အသင္းၾကီးတြင္ ဥကၠဌ ရာထူး ရခဲ ့ သည္ ။ အႏိၵယ တြင္ (၈) ႏွစ္ၾကာ ျပီးေနာက္ ျပင္သစ္ သို့ ပညာသင္ၾကားရန္ ထြက္ ခြာသြားျပန္သည္ ။

ပညာသင္ၾကားေန စဥ္ ( ၁၉၀၅ -ခုႏစ္ ) ၀န္းက်င္၌ ရုရုား ႏွင္ ့ ဂ်ပန္ စစ္ျဖစ္ ပြားရာတြင္ ႏုိင္ငံငယ္ေလး ျဖစ္
ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွအႏိုင္ ရရွိခဲ့သျဖင္ ့သြားေရာက္လိုေသာဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာျပန္သ ျဖင္ ့ရန္ကုန္သို ့ျပန္လည္ ၾကြေရာက္ ခါ ၁၉၀၇ -ခုႏစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ( ၄ ) ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္မွ စကၤာပူသို ့ ၾကြ ေလေတာ ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန ့တြင္စကၤာပူမွတဆင္ ့ဂ်ပန္သို ့ ၾကြေရာက္ေလရာ မတ္လ ၇- ရက္ေန ့တြင္ဂ်ပန္
ျပည္ ယိုကိုဟားဆိပ္ကမ္းသို ့ေရာက္ရွိခဲ့ ေလ သည္။ ဂ်ပန္ျပည္ ၌ ၅- ႏွစ္ၾကာမွ် ပရာ္ဖက္ဆာအျဖစ္ေနထိုင္
ခဲ ့စဥ္ တရုတ္ျပည္မွတိမ္းေရွာင္လာေသာေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္ႏွင္ ့သိကၽြမ္းခဲ့ သလိုတရုတ္ျပည္အတြက္
လဲ အၾကံ ညဏ္ တို ့ ေပးႏုိင္ ခဲ့ သည္ ။

ထိုမွတဖန္ ျမန္မာျပည္သို ့ ျပန္လည္ၾကြခ်ီရာတြင္အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား ရွိ ေဆ ဂံု( ဟိုခ်ီမင္း ) ျမိဳ ့သိုအေရာက္တြင္
မင္ကြန္းမင္းသားၾကီး၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ ဆြမ္းစာၾကြေရာက္ ျပီး ျမန္မာျပည္ အေရး ေဆြးေႏြး ခဲ့ ရာတြင္
ဆရာေတာ္ မွ အေရးမလွေၾကာင္းေျပာ ျပ သျဖင္ ့ မင္းသားၾကီးခမ်ာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ေၾကာင့္ မ်က္ရည္က် ခဲ့ရွာ သည္ ။

၁၉၁၀ -ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ျမန္မာျပည္ သို့ ျပန္လည္ ေရာက္ ရွိလာေသာ အခါတြင္ ဘာသာစကားေပါင္း ( ၉ ) မ်ိဳး ခန္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာေတာ္ အား ၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းသားမ်ားႏွင္ ့အတူ ျပည္သူမ်ားက ေလးစား
ၾကည္ညိဳၾကသည္ ။့ထိုအခါတြင္ဆရာေတာ္ မွာ ျပည္တြင္းသို ့လွည့္ လွည္ ကာ ႏိုင္ငံေရးတရားတ္ို ့စတင္ေဟာ
ေျပာစ ျပဳလာသည္ ။ ၁၉၁၂- ႏွစ္ တြင္ ႏွမ ျဖစ္သူ ေဒၚ အိမ္စိုး ႏွင့္ အတူ ျမန္မာလူငယ္ ( ၃၁ ) ေယာက္ အား ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ပညာသင္ၾကားေစရန္ အတြက္ ထြက္ခြာလာခဲ ့ ျပန္ သည္ ။ ၁၉၁၉ -ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္မွ ျပန္ၾကြလာ ျပီး သူရိယ သတင္းစာတိုက္တြင္သီတင္းသံုးကာသတင္းစာ မွေန၍ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါမ်ား ေရးသား ခဲ့သည္ ။

ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္

2 comments:

Nge Naing said...

အစ္မေရ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ပို႔စ္ေလးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ စက္တင္ဘာ ကိုးရက္ေန႔ကို ဦးတၱမေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းေလးကို နည္းနည္းေလာက္ ထပ္သိခ်င္လုိ႔ ေျဖၾကားေပးလို႔ ရႏိုင္မလား။ ဒါမွမဟုတ္ အကုန္လံုးသိရေအာင္ ပို႔စ္ထဲမွာ ထပ္ျဖည့္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္။
ေလးစားလ်က္
ငယ္ႏိုင္

ေမအိခင္(လယ္ေ၀း) said...

ညီမေလးေရ ဆက္တင္ျပေပးပါမယ္။ မအားေသးလို ့ပါ
ကြန္မန္ ့ေတြမွာ ရယ္ လာႀကည့္သြားတဲ့ လင့္ေတြမွာရယ္
ငယ္နိုင္ ကို အျမဲေတြ ့ရလို ့ ေက်းဇူးအရမ္းနဲ ့တင္တယ္
ညီမေလးေရ

ေမအိခင္(လယ္ေ၀း)