welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

ဇြန္လေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမူ ့မွ လူထုလွဳပ္ရွားမူ ့သို ့

Sunday, June 21, 2009

မတ္လေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမူ ့တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီး
ခံရျခင္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမူ ့အား စစ္အုပ္စုမွ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္၍ ျဖိဳခြင္း
နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္းရွစ္ဆယ့္ရွစ္ေက်ာင္းသား လွဳပ္ရွားမူ ့သမိုင္းသည္စတင္ခဲ့ေပသည္၊

စစ္အုပ္စုသည္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္၍ လူစုခဲြျခင္းနည္းလမ္းကို က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း
ဇြန္လတြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္ခဲ့ေသာ္အခါ ကြ်န္ေတာ္တို ့သည္မနက္ကို ေက်ာင္းသြား
မည္၊ ေက်ာင္းတြင္ ပံုမွန္ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပ မည္ဟုဆံုးျဖတ္ကာ စတင္၍ ရန္ကုန္
တကၠသိုလ္နယ္ေျမ ဘုမိနက္သန္ အဓိပတိလမ္းမေပၚရွိ စာၾကည့္တိုက္၊ RC ခန္းမ
နံရံမ်ားတြင္ စာကပ္ျခင္းကိုစတင္ျပုလုပ္ခဲ့သည္၊

စာရြက္ေတြ ေ၀ခဲ့သည္၊ ကြ်န္ေတာ္မွတ္မိသည္ ့စကားလံုးမ်ားတြင္ “ ညီေနာင္တို
့ေခတ္အဆက္ဆက္ ေန၀င္းစစ္အုပ္စုကို ေက်ာင္းသားထုအေပါင္းမွ ဆန္ ့က်င္ခဲ့
သည့္ သမိုင္းအစဥ္အလာကိုညီေနာင္တို ့ဆက္လက္ လက္ဆင့္ကမ္းရန္ႏွိဳးေဆာ္
ပါသည္၊ ” စသျဖင့္ ေက်ာင္းသားထုကို စတင္၍ ႏွဳိးေဆာ္ခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္
မ်ားျဖင့္ ဇြန္လေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမူမ်ားသည္ စတင္ခဲ့ရေပသည္။ ေက်ာင္းသား
မ်ား ဂ်ပ္ဆင္ ေရွ ့တြင္ စတင္တရားေဟာရာ ထိုအခ်ိန္ ပါခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ
ခ်စ္ေဆြ လာ၍ တားဆီးေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပါခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆရာမ်ားအား
လာေရာက္မတားဆီးရန္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျခအေနကို နားလည္၇န္
ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့၍ ပါခ်ဳပ္မွာလည္း ျပန္လွည့္သြားခဲ့သည္၊

ေတာင္ငူေဆာင္ေရွ ့တြင္လည္း တရားပဲြမ်ား စတင္ခဲ့သည္၊ ၁၅မိနစ္ခန္ ့ေျပာၾကား
ျပီး လူစုခဲြခဲ့သည္၊ ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ ေန ့စဥ္ တရားေဟာစင္ျမင့္သည္ RC ခန္ းမ
ေရွ ့၊ အဓိပတိလမ္းမေပၚတြင္ စတင္ခဲ့သည္၊ ေန ့စဥ္ မနက္ေက်ာင္းသို ့သြား၍ ၉း၀၀
နာရီခန္ ့တြင္ တရားပဲြစတင္ခဲ့ျပီး ညေန ၃ နာရီခန္ ့တြင္ လူစုခဲြခဲ့သည္၊ ထိုအခ်ိန္
ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွိ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား သည္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရွိ တရားေဟာစင္ျမင့္သို ့ လာေရာက္ပူးေပါင္းကာ သပိတ္စခန္း
အျဖစ္ စတင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္၊

အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ နယ္
ေျမသည္ ဘူမိနက္သန္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမူ ့ကို
ေမြးဖြားေပးခဲ့ရာ ပင္ျဖစ္သည္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဟစ္ေၾကြးသံမ်ားသည္ တေက်ာင္း
လံုး ပဲ့တင္သံမ်ားအထပ္ထပ္ျဖင့္ ေတာက္ပေနေပသည္၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ စစ္အာဏာရွင္
ေန၀င္းသည္ အင္းလွ်ား ကန္ေဘာင္စပ္တြင္ ေနထိုင္ရာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုသံမ်ားသည္ ေန၀င္းအိမ္ထိၾကားနိုင္ေလာက္မည္ထင္
သည္၊
ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ဒို ့အေရး၊
မဆလ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးပါေစ၊
ဖမ္းဆီးေက်ာင္းသားျပန္လႊတ္ေရး ဒို ့အေရး၊
ေက်ာင္းသားသမဂၢဖဲြ ့စည္းေရး ဒို ့အေရး၊ စသည့္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
ဆႏၵျပခဲ့ပါသည္၊

စစ္အုပ္စုသည္ ေန ့စဥ္ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမူ ့မ်ားသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္
ေျမရွိ သပိတ္စခန္းတြင္ စုရံုးလာသည္ကို ေၾကာက္ရႊံလာ၍ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွား
မူ ့အား ျဖိဳခြဲရန္ နည္းလမ္းမွာ ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခဲြ ရန္
အတြက္ စတင္ျပီး ၂၀ ၇က္ေန ့တြင္ တနိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား ကို
ပိတ္ပစ္လိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအေရးမွ
ဒီမိုကေ၇စီႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုလာသည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွား
မူ ့မွသည္ လူထုလွဳပ္ရွားမူ ့ ဆီသို ့ဦးတည္၍ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္လိုက္သည္ ့ အခါ
တြင္ ရန္ကုန္နယ္ေျမ တ၀ိုက္ရွိ နယ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ လွည္းတန္းမွ ဟံသာ၀တီ နားတ၀ိုက္ထိ ခ်ီတက္လွဳပ္ရွားခဲ့သည္မွာရန္ကုန္
အင္းစိန္ လမ္းမၾကီးျပည့္ႏွက္သြားေပသည္၊ထိုအခ်ိန္တြင္ဟံသာ၀တီေဆးတကၠသိုလ္
ေက်ာင္းအနီး ႏွင့္ ေျမနီကုန္းစမ္းေခ်ာင္းအထက္တန္းေက်ာင္းနား တြင္ စစ္အုပ္စု၏
လက္ကိုင္ဒုတ္ လံုထိန္းမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနေသာ အထက္တန္း
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘက္နက္မ်ား နံပါတ္ဒုတ္မ်ားျဖင့္ စတင္အၾကမ္းဖက္တိုက္
ခိုက္လာရာ စမ္းေခ်ာင္း၊ ေျမနီကုန္းတ၀ိုက္ရွိျပည္သူလူထုမွ ၀ိုင္းရံ၍ စစ္အုပ္စု၏
လက္ပါးေစမ်ားအား တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ လံုထိန္းမ််ား ထြက္ေျပးရ
ခဲ့ရသည္၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္း ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္
ေသြးေျမက်ခဲ့ရသည္၊

ထိုအေျခအေနမ်ားအား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္ေျမလွည္းတန္းအနီးရွိေက်ာင္းသား
မ်ားအား လိုက္လံ၍ စည္းရံုးေသာ္အခါ အျပင္ေဆာင္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ
လူထုမွ ၀ိုင္းရံ၍ ကမာရြတ္ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ား လံုထိန္းမ်ားမွ စတင္၍ ပစ္ခတ္ျဖိဳခြင္း၍ အထက္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ေသဆံုးသြားခဲ့ရာထိုေက်ာင္း
သားအေလာင္းအား ျပည္သူလူထုသိရွိေစရန္ ကားျဖင့္ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ လမ္းမ
တေလွ်ာက္သို ့လွည့္လည္ျပသခဲ့ရာ ျပည္သူလူထုသည္ ပိုမို၍ ေဒါသမ်ား။ ခံျပင္း
စိတ္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ျပီး လူထုၾကိးသည္ လမ္းမေပၚတြင္ ျပည့္ႏွက္ခဲ့ေပသည္၊

အဆိုပါေက်ာင္းသားအေလာင္းအား ရန္ကုန္စက္မူတကၠသိုလ္နယ္ေျမ သို ့သယ္ေဆာင္
ခဲ့ရာျပည္သူလူထု မွ လက္ေတြ ့သိရွိေစရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္းသို ့လွည့္လည္ျပသခဲ့သည္၊
ညပိုင္းတြင္ စက္မူတကၠသိုလ္၀င္း၌ ေက်ာင္းသားအေလာင္း အား ျပန္လည္ ထားရာ
စစ္တပ္မွ လာေရာက္သိမ္းဆည္းသြားသည္ဟုသိရွိရပါသည္၊

ဇြန္လေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမူ ့သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေပါင္းစည္းခဲ့ေသာ လူထုလွဳပ္ရွားမူ ့
အျဖစ္ စတင္နိုင္ခဲ့သည္၊ ထိုမွတဆင့္ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ၁၃၅၀ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး အေရး
ေတာ္ပံုအျဖစ္သို ့ဦးတည္နိုင္ခဲ့ေပသည္၊

ကိုယဥ္ေထြး(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 comments: