welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

ILOမွ အမွုေဆာင္ညြန္ႀကားေရးမွဳး နွင့္စစ္အုပ္စု ၏ ၂၀၀၉ ေဖေဖၚ၀ါရီစာခ်ဳပ္

Friday, February 27, 2009

ျမန္မာနိုင္ငံသို ့ေရာက္ရွိေနေသာ ILO မွအမွဳေဆာင္ညႊန္ႀကားေရးမွဳး KariTapiola (ကာရီတာပီရိုးလာ)
နွင့္ျမန္မာစစ္အုပ္စု၂၆-၂-၂၀၀၉ မွာ ေနာက္တစ္နွစ္စာအတြက္ နားလည္မွဳစာခြ်န္လႊာ(သေဘာတူစာခ်ဳပ္) ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္ ။။အဓိက က ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အဓမၼလုပ္အားေပး
ေစခိုင္းမွဳပေပ်ာက္ေအာင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ ၂၆-၂-၂၀၀၆ မွာေရးထိုးခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီမွဳ
ကိုဆက္လက္ (တစ္နွစ္တိုး) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။တစ္နွစ္တစ္ႀကိမ္သေဘာတူလက္မွတ္
ထိုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။။

စစ္အုပ္စုရဲ့ အလုပ္သမားေရး၀န္ႀကီး နွင့္ ဒုတိယ အလုပ္သမားေရး၀န္ႀကီးတို ့ကိုေတြ ့ဆံုျပီးပါျပီ ။။
ျမန္မာျပည္က ဆင္းရဲဒုကၡေတြနဲ့ မြမ္းႀကပ္ေနလွတဲ့အလုပ္သမားထုအတြက္ ILO ဟာ ႀကီးမားတဲ့
အင္အားဆိုတာ ျမန္မာအလုပ္သမားထု သိထားဖို ့သိတ္လိုအပ္ပါတယ္ ။ ျမန္မာျပည္မွာအဓမၼလုပ္
အားေပးေနရစဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို ့
ကညြန္ႀကားစဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း ILO ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ကိုတိုင္ႀကားနိုင္ရင္ လက္ပူးလက္ႀကပ္ ပို
လို ့ ျပည္သူလူထုအတြက္အက်ိဳးအျမတ္ရွိမွာပါ။ရန္ကုန္ရံုး(ILO ) တာ၀န္ခံ စတီး(ဗ္)မာရွယ္မွလည္း
လုပ္အားေပးျပီးမွမဟုတ္ပဲ အခ်ိန္မွီလြတ္လြတ္လပ္လပ္တိုင္ႀကားနိုင္ဖို ့ကိုလည္းတိုက္တြန္းထားပါတယ္။။

အဓမၼလုပ္အားေပး ခံရမွဳနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးလြတ္လြတ္လပ္လပ္တိုင္ႀကားခြင့္၇ွိတယ္ တိုင္ႀကားတဲ့သူ
ေတြကို စစ္အုပ္စုက အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါဘူး လို ့ ILO ကို ဂတိက၀တ္ ေပးထားပါတယ္
ဒါ့ေႀကာင့္က်မတို ့အလုပ္သမားထု ဒီအခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံပါနဲ့ ။။စစ္အုပ္စုဟာရန္ကုန္ရံုး
နဲ့ေ၀းတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ မေကြးတိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ နဲ့ ယခု လက္ရွိ
မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ခဲ့တဲ့ဧရာ၀တီတိုင္းတို ့မွာ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမွဳေတြ၇ွိေနဆဲပါပဲ ။။

ျပည္သူေတြအေနနဲ ့လက္လွမ္းမမွီလို ့မတိုင္ျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ျပည့္သူ ့လုပ္အားစြမ္းအားေတြကို အျမတ္
ထုတ္ေနတဲ့စစ္အုပ္စုဟာ ပို၍ပင္အားရသေဘာက်မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစခံရတဲ့
ေဒသမွျပည္သူမ်ားမွ မျဖစ္မေနတိုင္ႀကားေပးဖို ့လိုအပ္ပါတယ္ လုပ္အားေပးေနရတဲ့အခ်ိန္တြင္း
မွာပဲ ILO သို ့ ေႀကးနန္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္းဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းအေႀကာင္းႀကားနိုင္
ရင္ ရန္ကုန္ရံုးတာ၀န္ခံ စတီးမာ၇ွယ္တို ့က အခ်ိန္မွီ ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးနိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္း
ေတြ၇ွိေနတာေႀကာင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (ILO)
နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္၇ြက္ႀကေစလိုပါတယ္ ။။ထိုမွသာ စစ္အုပ္စု ထင္တိုင္းႀကဲေနတဲ့ လုပ္အားေပး
ေစခိုင္းမွဳေတြပေပ်ာက္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။။ကေလးစစ္သား နွင့္ပတ္သတ္၍လည္း ၁၈နွစ္ေအာက္
ကေလးစစ္သားမ်ား၇ွိသည္ကိုမိသားစုမ်ားမွအေႀကာင္းႀကားႀကဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။။ ကေလးစစ္
သား မ်ားကို နယ္ျမိဳ ့မ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ ဒညင္းကုန္း မဂၤလာဒံု ေထာက္ႀက့့ံ လမ္းမ ေတြမွာ ပိုး
စိုးပက္စက္ လိုက္လံျခိမ္းေျခာက္ဖ်ားေယာင္းစုေဆာင္းေနတဲ့ တပ္သားေတြကိုျပည္သူေတြေတြ့
ေနရမွာပါ။ေတြ ့တာနဲ ့ ILO သို ့အခ်ိန္မွီအေႀကာင္းႀကားႀကရန္တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ ။။

အထူးသျဖင့္ အဓမၼေစခိုင္းမွဳ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမွဳေတြကို သိရႀကားရရင္ ILO ရံုးကိုသာ
အခ်ိန္မွီအေႀကာင္းႀကားသင့္ပါတယ္ သတင္းမီဓီယာမ်ားတြင္ လႊင့္ထုတ္ျပီးေပါက္ႀကားသြားျပီ
ဆိုလွ်င္ စစ္အုပ္စုမွအခ်ိန္မွီ အေျပာင္းအလဲမ်ား လိမ္လည္မွဳမ်ားျပဳလုပ္နိုင္သျဖင့္ မိမိတို ့နိုင္ငံ
တြင္း၌ပင္ ေစာင့္ေ၇ွာက္လ်ွက္ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႀကီး (ILO)
နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႀကပါရန္ေလးစားစြာ တိုက္တြန္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။။
မွတ္ခ်က္ ။။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာအဲဒီ့လိုအဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမွဳေတြကိုထင္သာျမင္သာ
လာေအာင္ တိုင္ႀကားရဲ တိုင္ႀကားတက္လာေအာင္ စစ္အုပ္စုကိုအေရးယူနိုင္ေအာင္
ဦးစြာမီးေမာင္းထိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္
FTUB ကပဲျဖစ္ပါတယ္ ။။

0 comments: