welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

NLD ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ စဥ္းစားေနသည္၊ ထို႔ေႀကာင္႔ ဤသို႔ေ၀ဖန္ရပါသည္

Friday, March 19, 2010

NLD ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ စဥ္းစားေနသည္၊ ထို႔ေႀကာင္႔ ဤသို႔ေ၀ဖန္ရပါသည္၊


စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ေ၀ဖန္ေနႀကသည္။ ၿပည္တြင္းမွ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ နိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမ်ား အၿပင္ ကုလသမဂၢမွပါ ေ၀ဖန္ေနႀကပါသည္။ ယင္းကား ဤဥပေဒမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ တရားမွ်တမွူမရွိဟု တညီတညြတ္တည္း ေၿပာဆိုေနႀကသည္။ ဤေနရာ၌ အရွည္သၿဖင္႔ မေရးခ်င္ေတာ႔။ လူတိုင္းလိုလို ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ေလ႔လာၿပီးႀကၿပီးၿဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ကမူ ပို၍ပင္ေလ႔လာတြက္ခ်က္ၿပီးႀကၿပီးၿဖစ္သည္။ တခ်ိန္ထဲမွာပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္ အစည္းေ၀းမတိုင္ခင္က တပါတ္အလိုကပင္ က်ြန္ေတာ္သည္ ေဆာင္းပါးၿဖင္႔ သတိေပးေရးသားခဲ႔သည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း စိတ္၀မ္းမကြဲႀကရန္ ၊ေသြးစည္းညီညြတ္ရန္ ေရးသားတင္ၿပခဲ႔သည္၊ ယခုေတာ႔ အစည္းအေ၀းထိုင္ၿပီးသည္နွင္႔ ကြဲၿပဲလာေနႀကၿပီဆိုေသာ သတင္းႀကားလာရၿပီ။

NLD ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းကို ဤေနရာ၌ စဥ္းစားႀကည္႔သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီအၿဖစ္ေပၚေပါက္လာၿခင္း၊ လွဳပ္ရွားလာၿခင္း မွသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေလ႔လာႀကည္႔သည္။ မတရားအမိန္႔ကို တာ၀န္အရ ဖီဆန္ႀက ဆိုေသာ စကားမွာ သူတို႔ဆီက လာေသာ ေႀကြးေႀကာ္သံၿဖစ္သည္။ ယခုမတရားေသာအမိန္႔ကို ထုတ္ထားပါသည္။ သူတို႔မည္သို႔အတြက္ေႀကာင္႔ မဖီဆန္ႀကပါသနည္း။ နိုင္ငံေရးပါတီအၿဖစ္မွတ္ပံုတင္လိုက္သည္ဆိုလ််င္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ရမည္ၿဖစ္သည္၊

ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္လ််င္ ၉၀ ခုႏွစ္ကလို NLD က တနိုင္ငံလံုးတြင္ မဲအၿပတ္အသတ္နိုင္မည္ဟု ထင္လွ်င္ ငါးပါးႀကီးေမွာက္ပါလိမ္႔မည္၊ ရိုးစင္းစြာ ေၿပာလိုပါသည္၊

ေကာင္းပါၿပီ။ ယခု စစ္အစိုးရက တနိုင္ငံလံုးတြင္ အကြက္ခ်ၿပီး စီစဥ္ေနၿပီးၿဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာမူမ်ားကို ယခုကတည္းက ႀကားေနႀကသည္။ သူတို႔ကို မည္သို႔နည္းႏွင္႔မ်် ယဥ္နိုင္ရန္အေႀကာင္းတရားမရွိေခ်။ သူတို႔မွ တရားဥပေဒမရွိ။

၄င္းမွာေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္လွ်င္ အရွုံးႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ရမည္ကို လြယ္လြယ္ကေလး သံုးသပ္တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။ွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္မပါေသာ ၊ဦး၀င္းတင္ မပါေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မည္သည္႔နည္းႏွင္႔မ်် ပ်ံသန္းနိုင္ေသာ အေၿခအေနမရွိ။ ေတာင္ပံက်ိဳးေနေသာငွက္တေကာင္လိုၿဖစ္ေနပါလိမ္႔မည္။ ထားပါေတာ႔။ နိုင္လွ်င္လည္းရွံုး ရွံုးလွ်င္လည္း ရွုံး လုပ္မည္႔ ဤၿပိဳင္ပြဲမွာ မည္သည္႔နည္းနည္းႏွင္႔မွ် ၀င္ၿပိဳင္သင္႔စရာ အေႀကာင္း မရွိ။ ဤအခ်က္ကို ထည္႔တြက္ႀကည္႔ရန္အေရးႀကီးသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ပါတီတခု ၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထက္၊ အဖြဲ႔အစည္းထက္ ၊ အၿခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားထက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ဂုဏ္ပုဒ္ကပို၍ ႀကီးမားပါသည္။ သူမမွာ နိုင္ငံေရးႀသဇါတိကၠမ အလြန္ရွိပါသည္။ သူမေႀကာင္႔ နိုင္ငံတကာမွ ေလးစားေနႀကၿခင္းၿဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ နိုင္ငံေရးေပၚလီစီေႀကာင္႔ ၊ေတာ္လို႔တတ္လို႔ ေႀကာင္႔ ၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္နိုင္ၿခင္းေႀကာင္႔ ၿပည္ပမွ ေလးစားေနႀကၿခင္းမဟုတ္။ နိုင္ငံတကာမွေလးစားေနႀကၿခင္းမဟုတ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ေလးစားေနႀကၿခင္းေႀကာင္႔ ဆိုသည္ကို ကမၻာႀကီးတခုလံုးရွိလူတိုင္း သိရွိနားလည္ႀကပါသည္။

ေနာက္တခုမွာ ၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ပါမည္ဟု လက္မွတ္ထိုးရေတာ႔မည္။ မည္သည္႔လက္မ်ိဳးႏွင္႔ ယင္းမွတ္ပံုတင္စာရြက္ေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုးရန္

ေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားဆိုကာ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ပါမည္ဟု ခံ၀န္ဂတိလက္မွတ္ထိုးရမည္ဆိုၿခင္းမွာ NLD အဖို႔ ရွက္စရာၿဖစ္သည္။ ယင္းမွာ နိုင္ငံေရးၿပသနာၿဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီအၿဖစ္ရပ္တည္ေရးမွာ မူ၀ါဒခိုင္ၿမဲေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ မိမိမူ၀ါဒထိခိုက္ေနၿပီဆိုလွ်င္ သတိထားရေတာ႔မည္ၿဖစ္သည္။ မူ၀ါဒကင္းမဲ႔ေသာပါတီအၿဖစ္ သက္ေရာက္သြားၿပီဆိုက ယင္းနိုင္ငံေရးပါတီမွာ လွဳပ္ရွားရန္မလြယ္ကူေတာ႔။ လူေတြအယံုအႀကည္နည္းပါးသြားသည္။ ယခုေတာင္မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ၿပည္သူေတြက စိတ္ပ်က္ေနႀကပါၿပီ။

၀န္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ အင္မတန္တက္ႀကြေသာ အဘဦး၀င္းတင္က မွတ္ပံုတင္မည္ဆိုပါက အနားယူေတာ႔မည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထြက္ပါေတာ႔မည္ဟု ေၿပာဆိုလာသည္။ ဤသည္မွာ အလြန္အေရးႀကီေးသာ အေႀကာင္းအရာၿဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ ၿခေသၤ႔ကဲ႔သို႔ ရဲရင္႔ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကရွိေနၿပီး က်ားကဲ႔သို႔ သတၱိေကာင္းေသာ အဘဦး၀င္းတင္က ၀န္းရံထားေန၍သာ ဤအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ႀကားေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ ပါတီမွတ္ပံုတင္လ််င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္သည္လည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ မပါ၀င္ေတာ႔ ။ ခ်က္ခ်င္း ဦး၀င္းတင္က ထြက္သြား၍ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ မပါ၀င္ေတာ႔ဟု ေၿပာ၍ရနိုင္ပါသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က နို၀င္ဘာလတြင္ လြပ္ေၿမာက္လာမည္မို႔ ယင္းအခ်ိန္မွာ အဖြဲ႔ခ်ဳဳပ္တြင္ နိုင္ငံေရးတာ၀န္က ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္နိုင္ပါသည္ဟု ေၿပာသံႀကားရသည္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လြပ္မည္မွန္းမသိေသာ အေၿခအေနကို ထည္႔ၿပီးစဥ္းစားေနသည္မွာ သဘာ၀ေတာ႔မက်လွေခ်။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ ခုထြက္လိုက္ ခုၿပန္၀င္လိုက္ႏွင္႔ လိပ္ေခါင္းလို နိုင္ငံေရးလုပ္မည္႔သူေတာ႔ မထင္။ မူ၀ါဒေတြ၊ ေပၚလီစီေတြ၊ ႏွင္႔ ခံယူခ်က္ၿပင္းထန္ေသာသူမို႔ ဤမွ်စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ၿဖစ္ေနေသာ မခိုင္ၿမဲသည္႔ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင္႔ လက္တြဲလိမ္႔မည္မထင္ေတာ႔ေခ်။ သူမတဦးတည္းကို လွြတ္ေပးရံုႏွင္႔မၿပီးေသး၊ အဖမ္းဆီးခံေနရေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လွြတ္ေပးမွသာ သူမဖမ္းဆီးထားရာမွ လွြတ္ေပးမည္ကိုလက္ခံမည္ဟု ေၿပာဆိုထားသူၿဖစ္သည္။ ၿပီးေတာ႔ မတရားတဲ႔ အမိန္႔အာဏာဟူသမွ် တာ၀န္အရဖီဆန္ႀကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က မေန႔ကဘဲ ေၿပာေသးသည္။

ၿခေသၤ႔လည္းမရွိ က်ားလည္းမရွိေသာ ယင္းဂူကို စစ္အစိုးရက မည္သည္႔အခ်ိန္မဆို ၿဖိဳဖ်က္နိုင္သည္ကို မေမ႔ေလွ်ာ႔သင္႔။ အဓိကလုပ္စရာတခုသာရွိသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ေမ႔ေနႀကသည္၊ ယခုစစ္အစိုးရက တခ်က္ခုပ္ သံုးခ်က္ၿပတ္လုပ္လိုက္သည္၊ မွတ္ပံုတင္သည္နွင္႔ ၂၀၀၈ ဥပေဒေတြလည္း အတည္ၿဖစ္ၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင္႔ အၿခားဖမ္းဆီးခံေနရေသာ သူေတြလည္း ယင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ မရွိေတာ႔။ သူတို႔ကလည္း သက္ဆိုးရွည္မည္၊ ဤအခ်က္ေတြက္ို NLD က ေၿဖရွင္းနည္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို အဖြဲ႔ခ်ဳဳပ္က ထုတ္ပါယ္လိုက္ေသာနည္းၿဖင္႔ ေၿဖရွင္းၿခင္းမွာ အထူးရွက္စရာၿဖစ္သည္။ ယင္းနည္းမွာ မလိုအပ္ေသာအခ်က္ၿဖစ္သည္။

သည္လိုဆိုလ််င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ ရာသက္ပန္ရွိေနရမည္႔နည္းလမ္း၊ ၂၀၀၈ ဥပေဒပ်က္စီးေစမည္႔နည္းလမ္း၊ စစ္အစိုးရၿဖဳတ္ခ်ေစမည္႔နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာႀကံသင္႔သည္၊ ထို႔ေႀကာင္႔ နိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ားက ရွာေဖြဆန္းစစ္ေနႀကသည္၊ က်ြန္ေတာ္ရွာေဖြေသာနည္းလမ္းကို ရဲ၀ံ႔စြာ တင္ၿပခ်င္သည္။ နိုင္ငံေရးၿပသနာကို တင္ၿပၿခင္းမို႔ လူေတြကို ေသတြင္းပို႔ၿခင္းဟုေတာ႔ မထင္မွတ္ေစလို။ အဘဦး၀င္းတင္ေၿပာသလို အေႀကာက္တရားကို စြန္႔ႀက။ ေသြးစည္းညီညြတ္ႀက။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိႀကေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဗဟိုေကာ္မီတီေတြကို တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။

Mandate ရထားပါသည္ဟု ခဏခဏေၿပာေနေသာလွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဤတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရပါေတာ႔မည္၊ ၄င္းမွာက်ြန္ေတာ္ေတြ႔ရွိေသာနည္းလမ္းမွာ သံုးပြင္႔ဆိုင္ ဖိုခေနာက္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီေနေရးၿဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းအတိုင္းက်င္႔ႀကံလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္မွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ရွိေနပါလိမ္႔မည္။ ယင္းသံုးပြင္႔ဆိုင္ဖိုခေနာက္နည္းလမ္းကား ဤသို႔ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပည္သူေတြေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္

ၿခင္းခံရေသာ ၿပည္သူ႔လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အၿခားနိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ စင္ၿပိဳင္အစိုးရကို ခ်က္္ခ်င္းဖြဲ႔စည္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ အနည္းဆံုးအစိုးရအဖြဲ႔၀င္

၁၀ ဦးခန္႔ၿဖင္႔ ေႀကညာရပါလိမ္႔မည္။ ယင္းကဲ႕သို႔ေႀကညာ၍ အဖမ္းဆီးမခံရေခ်။ အေႀကာင္းမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးးနုက ၈၈ အေရးအခင္းတြင္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရကို ဖြဲ႔ခဲ႔သည္ကို သတိထားရမည္ၿဖစ္သည္။ သူ႔တံုးက အဖမ္းအဆီးမခံခဲ႔ရ။ ဖမ္းခံထိလ််င္လည္း ၁၀ ေယာက္ေသာ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တို႔က ၿဖံဳမွာမဟုတ္။

နိုင္ငံတကာကို အကူအညီေတာင္း၍လည္း ရနိုင္သည္။ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢကိုလည္း ေတာင္းနိုင္ပါသည္။ တနည္းအားၿဖင္႔ အေမရိကန္အစိုးရကိုလည္း စစ္ေရးအရ အကူအညီေတာင္းနိုင္သည္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကိုလည္း တပ္ရင္းမ်ားကိုၿပန္ဖို႔ အမိန္႔ခ်က္ခ်င္းထုတ္ၿပန္ေပးရပါလိမ္႔မည္။ နအဖစစ္ေကာင္စီကို မတရားအသင္းအၿဖစ္ ေႀကညာရပါလိမ္႔မည္။ လြပ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ကိုခ်က္ခ်င္းထုတ္ၿပန္ရပါလိမ္႔မည္။ တရက္တည္းတေန႔တည္းမွာ အမ်ိန္႔အာဏာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္ၿပန္ေပးရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းသို႔ စင္ၿပိဳင္အစိုးရမွ အမိန္႔အာဏာထုတ္ၿပန္သည္႔အခါ ၿပည္သူ႔လွြေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကို စင္ၿပိဳင္အစိုးရမွ မည္သည္႔ေန႔ရက္အခ်ိန္ကာလတြင္ ၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ေႀကညာရန္လိုပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားမွာ နအဖစစ္အစိုးရလည္းၿပဳတ္က်သြားသလို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လည္း ရပ္တည္ေစမည္႔နည္းလမ္းၿဖစ္သည္။

အကယ္၍ဤအခ်က္ကို မစဥ္းစားဘဲ နအဖ၏ေထာင္ေခ်ာက္ကိုသာ စဥ္းစားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္မွတ္ပံုတင္မည္ ဆိုပါက ရက္ေပါင္း ၆၀ ဆိုေသာ သတ္ကြင္းမွာ လည္စင္းခံရံုသာ ရွိပါေတာ႔သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မပ်က္စီးေအာင္ ထိမ္းသိမ္းရမည္႔တာ၀န္မွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္တို႔ၿဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္မွတ္ပံုတင္သည္နွင္႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ ပ်က္စီးသြားၿပီဟု ခ်က္ခ်င္းေၿပာဆိုႀကပါေတာ႔မည္။ ဦးေအာင္ေရွြသည္ ၿမန္မာ႔နိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အဓိကမဟုတ္သလို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္လည္း အဓိကမဟုတ္ေခ်။ သူ၏စဥ္းစားေတြးေခၚပံုသည္ ယခုအခ်ိန္၌ အလြန္မွားယြင္းေနသည္။ သူ႔လမ္းစဥ္အတိုင္းလိုက္နာမည္ဆိုက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ မလြယ္ေတာ႔၊

ထို႔ေႀကာင္႔ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္စဥ္းစားေနသည္ဆိုလ််င္ က်ြန္ေတာ္တို႔ေ၀ဖန္ရပါေတာ႔မည္။ နိုင္ငံေရးပါတီအၿဖစ္ မွတ္ပံုတင္စရာမလိုတာ႔ပါ။ တစညပါတီနွင္႔ေပါင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကိုၿပဳလုပ္က်င္းပလိုက္လ််င္ ပို၍ပင္သင္႔ေတာ္သြားပါလိမ္႔မည္။ အေႀကာင္းမွာ နိုင္လ််င္လည္းရွံုး၊ ရွံုးလွ်င္လည္းနိုင္မည္႔ပြဲမို႔ အတိုက္အခံပါတီမဟုတ္သည္႔အတူတူ မဟာမိတ္လုပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရံုသာ ရွိပါသည္။သို႔ေသာ္ ၿမန္မာနိုင္ငံေရးေလာကတြင္ကား ေၿမာင္းထဲကိုပါမက ေၿမၿမဳပ္ခံလိုက္ရပါၿပီ၊ နာမည္ဆိုးနွင္႔ေက်ာ္ႀကားေသာ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကမၻာကဆန္႔က်င္ေပးေနသည္မွာ လူတိုင္းမပါ၀င္၍ၿဖစ္သည္၊ တနည္းအားၿဖင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကိုခ်န္ထား၍ ၿဖစ္သည္။

နာမည္ေကာင္းရွိေနေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ပန္းပန္လ််က္တံုး ရွိေနပါေသးသည္။ ဤပန္းကို ႏြမ္းေႀကြေအာင္ မၿပဳလုပ္မိရန္ လိုပါသည္။ နာမည္ဆိုးႏွင္႔ေက်ာ္ႀကားေသာ မေကာင္းဆိုး၀ါး နအဖစစ္အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေၿခႏွင္႔နင္းေခ်ရံုမက လည္ပင္းကိုတက္နင္းေနသည္မွာႀကာပါၿပီ။သူႏွင္႔မွ အတူတူတြဲလုပ္ရန္ႀကိဳစားေသာသူတို႔မွာ မူ၀ါဒ မရွိသူမ်ား။ နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မရွိသူမ်ားသာၿဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားႀကၿပီးမွ စစ္အစိုးရကို မတရားအသင္းေႀကညာရန္ စင္ၿ႔ပိဳင္အစိုးရကိုဖြဲ႔စည္းမွသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရပ္တည္သြားမည္ဟု ေၿပာခ်င္သည္။ တနည္းအားၿဖင္႔ မွတ္ပံွတင္မွ နိုင္ငံေရးပါတီအၿဖစ္ ၿပည္သူေတြက လက္ခံမည္ဟု မထင္။ ၿပည္သူေတြက မွတ္ပံုမတင္လ််င္ နိုင္ငံေရးပါတီအၿဖစ္ ပို၍ပင္လက္ခံထားပါသည္ဆိုေသာအခ်က္ကို မေမ႔ေလ်ာ႔ႀကရန္ အခ်ိန္မွီ သတိေပးလိုက္ရပါေႀကာင္း ဆိုပါက မွားမည္မထင္။ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

0 comments: