welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

အာဏာရွင္ ၀ါရင့္ အား ၀ါရင့္နိုင္ငံေရး -- မွ ေပးစာ

Tuesday, December 1, 2009

၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ ေပးစာ

သုိ႔/

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ
ဥကၠဌ
ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေကာင္စီ
ေနျပည္ေတာ္

ရက္စြဲ - ၂၀၀၉၊ ႏုိ္၀င္ဘာလ၊ (၂၈) ရက္။

အေၾကာင္းအရာ ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥ။

(၁) ျမန္မာႏုိ္င္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိ္င္ငံျပည္သူတစ္ရပ္လုံး စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ၿပိဳကြဲခဲ့ရာမွ အလြန္နာက်ည္းမႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့ရာ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေနကုိ ဓမၼဒိဌာန္ က်က် သုံးသပ္ၾကည့္႐ႈလွ်င္ အဘက္ဘက္မွယိုးယြင္းနိမ့္က်လ်က္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္မွ ႐ုန္းမထြက္ ႏုိင္ေသးသည္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ယင္းသုိ႔ေသာ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္၍ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ထူ ေထာင္ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး” “အမ်ဳိးသားညီ ၫြတ္ေရး” ကုိ အျမန္ဆုံး မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳး ေရးေကာင္စီအေနႏွင့္လည္း အေလးထားယုံၾကည္သည္ကုိ ၄င္း၏ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ (၄) ရပ္တြင္ ေအာက္ ပါအတုိင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

“ႏုိ္င္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး“ ဟု ပါရွိပါသည္။

(၃) က်ေနာ္တုိ႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ျဖတ္သန္းေတြ႔ၾကံဳ ကုိယ္ တုိင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲသင္ခန္းစာမ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏုိ္၀င္ဘာလ (၂၄) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔ လိပ္မူ၍ ပန္ၾကားစာ တစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ရာ၌ ေအာက္ပါအတုိင္း ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

(၁) ရရွိၿပီးေသာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံလြတ္လပ္ေရး မဆုံး႐ႈံးေစေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ဒီမုိကေရစီက်ေသာ၊ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံသစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္၎၊

(၂) တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လုံး ရဟန္းရွင္လူျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟု၎၊

(၃) ယေန႔ျမန္မာႏုိ္င္ငံ လက္ရွိအေျခအေနမွာ “တစ္မ်ဳိးသားလုံးေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္ အလုိ အပ္ဆုံး အေျခအေန ျဖစ္ေနပါသည္” ဟု၎ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အလားတူပင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ေရးသားကာ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသုိ႔၎၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔၎ ေပးပုိ႔ခဲ့ရာ ယင္းစာတမ္း၌ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

(၁) အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္၊

(၂) လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္၊

(၃) ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ဒီမုိကေရစီက်ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရန္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍လည္း က်ေနာ္တုိ႔ စတင္အၾကံျပဳခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ ခုမွ ယေန႔အထိ (၁၄) ႏွစ္တုိင္တုိင္ အဆုိပါသ ေဘာထားအတုိင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ အၾကံေပး ပန္ၾကားေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

က်ေနာ္တုိ႔၏ အၾကံျပဳခဲ့ခ်က္မ်ားမွာ ရက္ရွည္လမ်ားစြာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိ္၀င္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးထံ လိပ္မူ၍ ေပးပုိ႔ေသာစာ တြင္ “ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ားကုိ႐ုပ္သိမ္းေရး” ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ ျပပါရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

အပုိဒ္(၂) “ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ကြၽန္မအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း” ဟူ၍၎၊

အပုိဒ္(၃) “ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ကြၽန္မအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာ ယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။” ဟု ေဖာ္ျပသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရ ဖတ္လုိက္ရေသာအခါ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ အခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံေရးသ ေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားမွ အေျခခံကာ နယ္ခ်ဲ႕သမားတုိ႔ကုိ အတူလက္တြဲ၍ အသက္ေပးတုိက္ခုိက္ခဲ့သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဂုိဏ္းဂဏ၀ါဒ၊ အတၱ၀ါဒတည္းဟူေသာ မာန္မာနတုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈကို မလြန္ဆန္ခံႏုိင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အမ်ဳိး သားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား (အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား) အသက္ေပး တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲကာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အေျခအေန အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းမႈမ်ားအားလုံး အဆုံးသတ္ေတာ့မည့္ လမ္းစေပၚလာခဲ့ၿပီဟု က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆမိပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးခင္ဗ်ား ...

ကမၻာႀကီး၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သိရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း

- ႏုိင္ငံႀကီးငယ္အားလုံး စီးပြားပ်က္ကပ္ဒဏ္ကုိ အလူးအလဲခံေနရရာ ယခုတုိင္ နလန္မထူႏုိင္ၾကေသးျခင္း

- ႏုိင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕တုိ႔၏ လက္နက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ ျပင္းထန္လာေနျခင္း၊

- အစြန္းေရာက္၀ါဒသမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္ တစ္ေန႔တျခား ႀကီးမားလာျခင္း၊

- အဏုျမဴအႏၱရာယ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနၾကရျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ တတိယကမၻာစစ္၏ အႏၱရာယ္သည္ ေအးခ်မ္းစြာေနလုိေသာ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းအသီးသီး၌လည္း “အမ်ဳိး သားညီၫြတ္ေရးအေရးႀကီးပုံ” ဆုိသည့္ စကားရပ္မျပတ္ပါရွိခဲ့သလုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ (၈၉) ႀကိမ္ ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း “တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ၾကရမည္” ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး ဥကၠဌႀကီးထံသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပးစာတြင္ “တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးရွိမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက လည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကမွ မတည္ေဆာက္ ႏုိင္ခဲ့သည့္ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး” တစ္နည္းအားျဖင့္ “အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး” တည္ေဆာက္ ႏုိင္ေတာ့မည္၊ စစ္မဲ့ေဘးအႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္တုိ႔မွ၎ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစုံတုိ႔မွ၎ ညီညြတ္ေရးလက္ နက္ႏွင့္ ခုခံၿဖိဳခြင္းႏုိင္ေတာ့မည္။ ငါတုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံ ေခတ္ဆန္းခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မည္ဟု ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာရွိ ေနၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ဆႏၵႏွင့္ျပည္သူ႔သေဘာထားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္ကာ ပတ္သက္ သူအားလုံးႏွင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမႏွင့္အညီ အတိတ္ကုိ သင္ပုန္းေခ်၊ ခႏၲီတရားလက္ကုိင္ထား၍ ေမတၱာတရား ေရွး႐ႈကာ အျမန္ဆုံးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ ေရးတုိ႔ကုိ ႀကိဳးပမ္းေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အားလုံးေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး ညီညြတ္ေရးကုိ အာသာငမ္းငမ္း ေတာင့္တေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ကုိယ္စား ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးခင္ဗ်ား ...

က်ေနာ္တုိ႔သည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၾကပါၿပီ။ ေသမင္းထံ ေျခတစ္ဘက္လွမ္းေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါ သည္။ “တုိ႔တစ္ေတြ ညီညြတ္ေရးရခဲ့လွ်င္”ဟူေသာ ခံစားခ်က္ျဖင့္သာ ဤစာကုိေရးသားေပးပုိ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥကၠဌႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဂါရ၀တရား “ဂုဏ၀ုတၱိ”ထား၍ ႏုိင္ငံအက်ဳိး ေရွး႐ႈကာ မိမိတုိ႔ဉာဏ္မီသေလာက္ ေရးသားတင္ျပရျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ေစလုိပါသည္။

“က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ”

သခင္သိန္းေဖ
(၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ကုိယ္စား)

0 comments: