welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

ILOမွ အမွုေဆာင္ညြန္ႀကားေရးမွဳး နွင့္စစ္အုပ္စု ၏ ၂၀၀၉ ေဖေဖၚ၀ါရီစာခ်ဳပ္

Friday, February 27, 2009

ျမန္မာနိုင္ငံသို ့ေရာက္ရွိေနေသာ ILO မွအမွဳေဆာင္ညႊန္ႀကားေရးမွဳး KariTapiola (ကာရီတာပီရိုးလာ)
နွင့္ျမန္မာစစ္အုပ္စု၂၆-၂-၂၀၀၉ မွာ ေနာက္တစ္နွစ္စာအတြက္ နားလည္မွဳစာခြ်န္လႊာ(သေဘာတူစာခ်ဳပ္) ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္ ။။အဓိက က ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အဓမၼလုပ္အားေပး
ေစခိုင္းမွဳပေပ်ာက္ေအာင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ ၂၆-၂-၂၀၀၆ မွာေရးထိုးခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီမွဳ
ကိုဆက္လက္ (တစ္နွစ္တိုး) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။တစ္နွစ္တစ္ႀကိမ္သေဘာတူလက္မွတ္
ထိုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။။

စစ္အုပ္စုရဲ့ အလုပ္သမားေရး၀န္ႀကီး နွင့္ ဒုတိယ အလုပ္သမားေရး၀န္ႀကီးတို ့ကိုေတြ ့ဆံုျပီးပါျပီ ။။
ျမန္မာျပည္က ဆင္းရဲဒုကၡေတြနဲ့ မြမ္းႀကပ္ေနလွတဲ့အလုပ္သမားထုအတြက္ ILO ဟာ ႀကီးမားတဲ့
အင္အားဆိုတာ ျမန္မာအလုပ္သမားထု သိထားဖို ့သိတ္လိုအပ္ပါတယ္ ။ ျမန္မာျပည္မွာအဓမၼလုပ္
အားေပးေနရစဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို ့
ကညြန္ႀကားစဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း ILO ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ကိုတိုင္ႀကားနိုင္ရင္ လက္ပူးလက္ႀကပ္ ပို
လို ့ ျပည္သူလူထုအတြက္အက်ိဳးအျမတ္ရွိမွာပါ။ရန္ကုန္ရံုး(ILO ) တာ၀န္ခံ စတီး(ဗ္)မာရွယ္မွလည္း
လုပ္အားေပးျပီးမွမဟုတ္ပဲ အခ်ိန္မွီလြတ္လြတ္လပ္လပ္တိုင္ႀကားနိုင္ဖို ့ကိုလည္းတိုက္တြန္းထားပါတယ္။။

အဓမၼလုပ္အားေပး ခံရမွဳနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးလြတ္လြတ္လပ္လပ္တိုင္ႀကားခြင့္၇ွိတယ္ တိုင္ႀကားတဲ့သူ
ေတြကို စစ္အုပ္စုက အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါဘူး လို ့ ILO ကို ဂတိက၀တ္ ေပးထားပါတယ္
ဒါ့ေႀကာင့္က်မတို ့အလုပ္သမားထု ဒီအခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံပါနဲ့ ။။စစ္အုပ္စုဟာရန္ကုန္ရံုး
နဲ့ေ၀းတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ မေကြးတိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ နဲ့ ယခု လက္ရွိ
မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ခဲ့တဲ့ဧရာ၀တီတိုင္းတို ့မွာ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမွဳေတြ၇ွိေနဆဲပါပဲ ။။

ျပည္သူေတြအေနနဲ ့လက္လွမ္းမမွီလို ့မတိုင္ျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ျပည့္သူ ့လုပ္အားစြမ္းအားေတြကို အျမတ္
ထုတ္ေနတဲ့စစ္အုပ္စုဟာ ပို၍ပင္အားရသေဘာက်မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစခံရတဲ့
ေဒသမွျပည္သူမ်ားမွ မျဖစ္မေနတိုင္ႀကားေပးဖို ့လိုအပ္ပါတယ္ လုပ္အားေပးေနရတဲ့အခ်ိန္တြင္း
မွာပဲ ILO သို ့ ေႀကးနန္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္းဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းအေႀကာင္းႀကားနိုင္
ရင္ ရန္ကုန္ရံုးတာ၀န္ခံ စတီးမာ၇ွယ္တို ့က အခ်ိန္မွီ ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးနိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္း
ေတြ၇ွိေနတာေႀကာင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (ILO)
နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္၇ြက္ႀကေစလိုပါတယ္ ။။ထိုမွသာ စစ္အုပ္စု ထင္တိုင္းႀကဲေနတဲ့ လုပ္အားေပး
ေစခိုင္းမွဳေတြပေပ်ာက္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။။ကေလးစစ္သား နွင့္ပတ္သတ္၍လည္း ၁၈နွစ္ေအာက္
ကေလးစစ္သားမ်ား၇ွိသည္ကိုမိသားစုမ်ားမွအေႀကာင္းႀကားႀကဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။။ ကေလးစစ္
သား မ်ားကို နယ္ျမိဳ ့မ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ ဒညင္းကုန္း မဂၤလာဒံု ေထာက္ႀက့့ံ လမ္းမ ေတြမွာ ပိုး
စိုးပက္စက္ လိုက္လံျခိမ္းေျခာက္ဖ်ားေယာင္းစုေဆာင္းေနတဲ့ တပ္သားေတြကိုျပည္သူေတြေတြ့
ေနရမွာပါ။ေတြ ့တာနဲ ့ ILO သို ့အခ်ိန္မွီအေႀကာင္းႀကားႀကရန္တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ ။။

အထူးသျဖင့္ အဓမၼေစခိုင္းမွဳ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမွဳေတြကို သိရႀကားရရင္ ILO ရံုးကိုသာ
အခ်ိန္မွီအေႀကာင္းႀကားသင့္ပါတယ္ သတင္းမီဓီယာမ်ားတြင္ လႊင့္ထုတ္ျပီးေပါက္ႀကားသြားျပီ
ဆိုလွ်င္ စစ္အုပ္စုမွအခ်ိန္မွီ အေျပာင္းအလဲမ်ား လိမ္လည္မွဳမ်ားျပဳလုပ္နိုင္သျဖင့္ မိမိတို ့နိုင္ငံ
တြင္း၌ပင္ ေစာင့္ေ၇ွာက္လ်ွက္ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႀကီး (ILO)
နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႀကပါရန္ေလးစားစြာ တိုက္တြန္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။။
မွတ္ခ်က္ ။။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာအဲဒီ့လိုအဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမွဳေတြကိုထင္သာျမင္သာ
လာေအာင္ တိုင္ႀကားရဲ တိုင္ႀကားတက္လာေအာင္ စစ္အုပ္စုကိုအေရးယူနိုင္ေအာင္
ဦးစြာမီးေမာင္းထိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္
FTUB ကပဲျဖစ္ပါတယ္ ။။

အာဏာရွင္ေတြဟာ သည္လိုခ်မ္းသာေနႀကပါတယ္

Wednesday, February 25, 2009

စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ခံရထားသည့္ ဇင္ဘာေဘြ ဒုသမၼတကုိယ္ပုိင္ ေရႊတန္ခ်ိန္ ၄ တန္ကုိ ေဒၚလာ သန္း ၉၀ နဲ႔ ေရာင္းဖို႔ႀကိဳးစား NEJ /၂၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉
ႏုိင္ငံတကာ ဒဏ္ခတ္ခံထားရသည့္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီး ဒု-သမၼတတဦးက သူပုိင္သည့္ ေရႊတန္ခ်ိန္ (၄) တန္ႏွင့္ စိန္မ်ား ခ်ေရာင္းဖို႔အတြက္ ဥေရာပ ရတနာကုမၸဏီတခုသို႔ ပြဲစားျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေစ်းဆုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရာင္းသူအမည္ ေပါက္ၾကားသြားသည့္အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ ပ်က္သြားခဲ့သည္။ အဆုိပါသတင္းကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ထုတ္ တုိင္းသတင္းစာႀကီးႏွင့္ ဘီဘီစီ အဂၤလိပ္ပုိင္းတို႔မွ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
Firstar Europe Ltd ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဇင္ဘာေဘြ ဒု-သမၼတ မစၥဂၽြိဳက္စ္မူဂ်ဳးရူးက သူပုိင္ ေရႊ (၄) တန္ကုိ ေဒၚလာ သန္း (၉၀) ႏွင့္ ေရာင္းမည့္အေၾကာင္း သမီးႏွင့္ သားမက္ကုိ ပြဲစားလုပ္ၿပီး ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ လက္ရွိေရႊေစ်းမွာ ေရႊတကီလုိကုိ ကန္ေဒၚလာ (၃၀,၇၀၀) ေပါက္သည္။
မစၥဂၽြိဳက္စ္မူဂ်ဳးရူးကုိ ဒု-သမၼတအျဖစ္ ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ အာဏာရွင္ေရာ ဘတ္မူဂါေဘးက လြန္ခဲ့သည့္ (၅) ႏွစ္ကထဲက ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒု-သမၼတ မစၥဂၽြိဳက္စ္မူဂ်ဳးရူးသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေသးသိမ္ေအာင္လုပ္သည့္ ဇင္ဘာေဘြ ထိပ္တန္းအရာရွိ (၂၀၀)ေက်ာ္ ထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူမွ (၂၀၀၂) ခုကထဲက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားသည္။
အေမရိကန္က ဒဏ္ခတ္ထားျခင္းသည္ တုိင္းျပည္ႀကံဳေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၏ အဓိက လက္သည္ျဖစ္သည္ဟု ဇင္ဘာေဘြ အာဏာရွင္ မူဂါေဘးက စြပ္စြဲေလ့ရွိသည္။ “ခုလို တုိင္းျပည္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ က်ေနာ္္တုိ႔ ျပည္တြင္းေရးကုိ ၀င္စြက္ခ်င္တဲ့ ကုိလုိနီအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံက ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္တယ္” ဟု အာဏာရွင္ မူဂါေဘးက ေျပာခဲ့သည္။
စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးအကဲတဦးက ယခုကဲသို႔ ေရႊေတြခ်ေရာင္းဖို႔ ကမ္းလွမ္းျခင္းသည္ ဒဏ္ခတ္မႈ ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု သိလာၿပီးသည့္ေနာက္ ေရႊ၀ယ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းခံရသည့္ Firstar ကုမၸဏီက လက္မခံဘဲ ေနာက္ဆုတ္သြားသည္။
Firstar ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဘန္းဟာဂါမန္းက လန္ဒန္ၿမိဳ႕ထုတ္ တုိင္းသတင္းစာႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္“ဘယ္လုိ အေရာင္းအ၀ယ္ကျဖစ္ျဖစ္ ရလာတဲ့ ေငြေတြနဲ႔ လက္နက္ေတြ၀ယ္ၿပီး လူေတြပိုသတ္မယ့္ ႏုိင္ငံမ်ိဳး ျပည္သူေတြ ကာလ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္မ်ိဳးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သူေတြဆီက ေရႊ၀ယ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ စိတ္မ၀င္စားပါဘူး။ ဒီေရႊေတြဟာ ေသြးစြန္းေနတဲ့ေရႊေတြပါ။ ဒီေရႊေရာင္းသူေတြဟာ ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြပါ” ဟု ေျပာသည္။
ဇင္ဘာေဘြ ဒု-သမၼတ မူဂ်ဴရူး၏ သမီးႏွင့္ သားမက္တုိ႔၏ ေရႊေရာင္းမည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အီးေမးမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အထားမ်ားကုိ Firstar ကုမၸဏီက ၄င္း၏ ၀ဂ္ဆုိက္တြင္ တင္ထားသည္။ ဒု-သမၼတ မစဂၽြိဳက္စ္မူဂ်ဳးရူးႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ (ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္အႀကီးအကဲေဟာင္း) တု႔ိသည္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆုံး အာဏာအရွိဆုံး လူတန္းစားတြင္ ပါ၀င္သည္။ River Ranch Diamond စိန္တြင္းအပါအ၀င္ ရတနာသတၱဳတြင္းမ်ားစြာ ပုိင္သည္။ မူဂ်ဳးရူးပုိင္ River Ranch Diamond စိန္တြင္းကုမၸဏီသည္ ေသြးစြန္းသည့္ ေမွာင္ခုိစိန္မ်ားကုိ ဇင္ဘာေဘြ ရတနာမ်ားႏွင့္ေရာၿပီး ေတာင္အာဖရိကသို႔ ခုိးထုတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္ဟု ကမာၻ႔စိန္ေကာင္စီက စြပ္စြဲထားသည္။ ယခင္ ကြန္ဂုိေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေလာရင့္ကာဘီလာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရထားသည့္ ကြန္ဂုိ ရတနာသတၱဴတြင္းမ်ားမွ ဇင္ဘာေဘြ အာဏာရွင္ မူဂါေဘး၏ အစိုးရအဖဲြ႔၀င္ေတြ မည္မွ် အက်ိဳးအျမတ္ရေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးမွ အေထာက္အထား ျပဳစုထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈-၂၀၀၂ စစ္ပြဲတြင္ ဇင္ဘာေဘြ တပ္ေတြ လာေရာက္ကူသည့္အတြက္ ကာဘီလာက ကြန္ဂုိ ရတနာသတၱဳတြင္းေတြ လုပ္ခြင့္ေပးၿပီး ျပန္ေက်းဇူးဆပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လတ္(ေဒါက္တာလိွဳင္နီ)ကြယ္လြန္ျခင္း

Tuesday, February 24, 2009

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လတ္(သာေကတ)
ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ ၀မ္းနည္းေႀကကြဲျခင္း

ေဒါက္တာလိွဳင္နီ သည္ ၂၂-ေဖေဖၚ၀ါ၇ီလ ၂၀၀၉ တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္ ။

ဦးေမာင္ေမာင္လတ္ သည္ အဖ ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္၀င္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ နွင့္ အမိေဒၚလိွဳင္လိွဳင္ တို ့၏သား
ျဖစ္ျပီး ၁၉၉၀ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ၏ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သာေကတ အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္ မွအနိုင္ရခဲ့သည္။။
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လတ္ မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ မွေပးအပ္ေသာတာ၀န္မ်ား ကိုေက်ျပြန္
စြာထမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ့ေပသည္။။ ယခု ကဲ့သို ့ တိုင္းျပည္ ဒီမိုကေရစီ မရေသးခင္ ကြယ္လြန္သြားသည့္
အတြက္ မိမိ မွ အလြန္အမင္နွေမ်ာေႀကကြဲရပါသည္။။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လတ္၏ ျပည္သူလူထု
အေပၚျပတ္သားစြာ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဂုဏ္ယူပါေႀကာင္း နွင့္ က်န္ရစ္ေသာမိသားစုမ်ားနွင့္
ထပ္တူေႀကကြဲရပါသည္။။

ေမအိခင္

Burma's 2010 election: New election, old promises

Monday, February 23, 2009


An election in Burma is supposedly going to be held in 2010 by the elite generals. Within the half century from 1960 to 2010, it will be the second election held by the military.Elections in Burma are precisely identical to scarce goods, with neither availability nor choice for the public. Since Burma became an independent state, it has had only three “democratic general elections" that were held in 1952, 1956 and 1960 respectively, all under the administration of the Anti-Fascist People's Freedom League which ruled Burma for 10 years.Within the 28 years from 1960 to 1988, unsurprisingly, there were no democratic general elections held by the Revolutionary Council or the Burma Socialist Programme Party that was formed after the first military coup. However, the BSPP ran a "synthetic election" as a totalitarian and bureaucratic mechanism in 1974. As the BSPP was a military-based-party, the election was absolutely managed by the party bosses and generals. The voters did not have any choice and were ordered to vote for both the single party system and "pioneer dictators".Although millions of people demanded democracy during the four-eights uprising, the military seized state power again on 18 September 1988 and branded itself the State Law and Order Restoration Council. The junta held its first ever multiparty democratic general election on 27 May 1990 and reappointed an election commission and promulgated a multiparty democracy election law that were both formulated by the BSPP regime during the “summer of democracy” in September 1988.There were more than two thousand candidates from 93 political parties who stood in the 1990 election full of dreams and promise. Although the election campaigns of the 93 political parties were heavily controlled by the junta, the National League for Democracy won 392 out of 485 seats. The Shan Nationalities League for Democracy won 23 seats and the BSPP’s new incarnation, the National Unity Party, won just 10 seats. Here, most Burma watchers claimed that it was a free and fair election although there was no freedom of expression and no free international monitoring system.According to Huntington's third wave democratisation thesis of 1993 and many other political theorists, elections are a major tool for the democratisation process. In 1990, the 38-million-strong population of Burma overwhelmingly honoured the legitimacy and authority of the election to bring about the rule of law and to manage the state mechanism. But the military generals have neither transferred state political power to the election winning parties nor convened a people's parliament.Consequently, the elected MPs of all election winning parties have not convened a parliament themselves, though they have the moral and political responsibility to carry out the people's legitimate decision as reflected in the election result. While the winners of the 1990 election claim that they have political legitimacy, the military junta argues that it has de jure legitimacy. Consequently, the military has not honored the election result, while the 1990 MPs-elect have not formed a democratic government themselves in the sovereign mainland of Burma. Thus, Burma has become a paradox of bulletocracy and representative democracy.In addition, the MPs of 1990 election have been applying elite-driven transition models, including policies of national reconciliation and UN-brokered dialogue with the generals, while the generals have repeatedly and officially rejected their demands. Yet again, the situation since the 1990 election has remained absolutely stagnant and the opportunity for a civilian-initiated transitional process has not yet been consolidated.There is no comprehensive winning strategy or policy platform on how to apply a regime change model for Burma after the election, either from within the military junta or from the leaders of political parties or MPs who are regularly asking international agencies such as the United Nations, the European Union and ASEAN to intervene in the power games in Burma.During the last 20 years, all stakeholders, the military junta and all political parties have released occasional statements calling for dialogue with the elite military generals or for parliament to be convened. But there has not been a paradigm shift regarding regime transition or a power reconfiguration resulting from the 1990 election. It has not brought about either a break-even point or a balance of power between the competing claims about democracy in Burma.On the other hand, the generals have also applied their own non-democratic transition plans such as the National Convention, national reconciliation and the Seven-Point Road Map towards "disciplined democracy". The junta has given many promises that these plans are leading towards a democratic Burma, but there have been no tangible results yet. The people of Burma have suffered from the broken promises from the both the junta and the election winners of 1990.Now, once more, the junta has repeatedly promised another election will be held in 2010. As the time draws nearer, there will be many political parties that aim to participate in the junta’s planned election. On the exile front, the political legitimacy of the 1990 MPs will shrink and there will be a dilemma of how to claim political legitimacy after the new 2010 election. Some demographic figures have estimated that there is a population of 56 million in Burma at the moment; there are millions of young voters who have never voted in any elections.Will this 2010 election override the results of the 1990 election? Will the 2010 election be postponed, or will the junta transfer political power to the 1900 election winners or share power with them? Will the MPs elected in 1990 withdraw from being MPs or will they go back to Burma to join the armed resistance? Will they maintain the status quo and ask the UN to fight for them to get political power?Essentially, the people of Burma have been waiting for the fulfillment of the promises from the 1990 election winners and still millions of members of the new generations are driven to neighboring counties to meet their basic needs.Naing Ko Ko is a postgraduate scholarship student in the Department of Political Studies at the University of Auckland in New Zealand. He is a former political prisoner.
Posted by BURMA DEMOCRACY & DEVELOPMENT at 2/20/2009 08:28:00 AM

က်မတို ့အရင္းေတြနဲ ့သူတို ့အျမတ္ထုတ္သြားတာ


ေဟး တို ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြေတာ့ ဘယ္ေထာင္က ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားဘယ္နွစ္ေယာက္
လြတ္တာ ဘယ္ေလာက္ပါတယ္ ေဟ့ ဆိုျပီး မီဒီယာေတြ ဘေလာ့ကာေတြ ဂရုေမး(လ္)ေတြကေန
ခ်က္ခ်င္းျဖန္ ့ ဦး၀င္းတင္ျဖင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႀကီးမားျပီးေထာင္ဗူး၀ကေတာင္သြားေစာင့္ရွာေန
တာ မိသားစုေတြခမ်ာမွာလည္း ကိုယ္ ဖခင္ကိုယ့္သား ကိုယ္မယားကိုယ့္ခင္ပြန္းမ်ား ပါေလမလား
ေပါ့ ။မိသားစုေတြကိုေရာ အက်ဥ္းက်ခံနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုေရာ က်မ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမိ
ပါတယ္ ။ နွစ္ႀကီးလာတာနဲ ့အမွ် အျပင္ေလာက ကို လူတိုင္းတမ္းတႀကရတာပဲေလ တစ္ခ်ိဳ ့တိုက္
ခန္း ေတြဆို လေရာင္ ႀကယ္ေရာင္ေလးေတြကိုေတာင္မွမျမင္ရပဲကိုး ခဏ တျဖုတ္ပဲေနရေနရ နွစ္
ႀကီးႀကီးပဲက်ရက်ရ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းက်မွန္သမွ် မွာ အျပစ္ဆိုတာ စိုးစဥ္းမရွိခဲ့ႀကပါ ။။ မိမိယံုႀကည္
ခ်က္ကိုမိမိေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ စနစ္ဆိုးေအာက္ မွာ စစ္သုန္ ့ပန္းေတြ တျဖစ္လဲ နိုင္ငံေရးအ
က်ဥ္းသားအျဖစ္ခံစားေနႀကရတာပါ ။ တစ္ရက္ တစ္နာ၇ီ တစ္မိနွစ္တစ္စကၠန္ ့မ်ွ ဒီလူေတြဟာ
ေထာင္ဒဏ္နဲ ့ထိုက္တန္သူေတြမဟုတ္ႀကပါဘူး ဒါကို စစ္အုပ္စု ဟာ သူတို ့နိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္
နိုင္ဖို ့ နွစ္ႀကီးေတြ ႀကိုတင္ျပင္ဆင္ျပီးခ်ခဲ့ႀကတာပါ။။


က်မတို ့ဘာကို၀မ္းသာရမွာလဲ ဘာကိုေႀကနပ္ရမွာလဲ က်မတို ့အရင္းေတြနဲ ့သူတို ့အျမတ္ထုတ္သြား
ႀကျပန္ျပီေကာ
- က်မတို ့ရဲေဘာ္ေတြဆႏၵတူေတြ မဟာမိတ္ေတြ ။ဒီမိုကေရစီရရွိေရးမွာေရွ့တန္း
ကပါ၀င္ရဲတဲ့က်မတို ့ျပည္သူေတြ ကို ရက္ရက္စက္စက္ ဆယ္ကဏန္းေတြရာဂဏန္းေတြ တကြ်န္း
ဒဏ္ေတြ နဲ ့ ေထာင္ ဒဏ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်ခဲ့တယ္ ေရွ့ ကေန ရာခ်ီခ်ျပလို ့ပိုေႀကာက္မယ္ ထင္
ေပမဲ့ အာဇာနည္ေတြေနတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ သူရဲေကာင္းအာဇာနည္ အညႀတ အာဇာနည္ေတြ မရပ္
မဆဲထပ္တလွဲလွဲေပၚခဲ့တယ္ ။အဲဒီ့ သူေတြ ကျပည္သူအတြက္ေပးဆပ္ေနတဲ့ အရင္းအနွီးေတြကို
မတရားသျဖင့္အာဏာေတြနဲ ့ ဒီစစ္ေခြးေတြက သူတို ့နိုင္ငံတစ္ကာကို အျပ မ်က္နွာလွဖို ့ လႊတ္ျပ
လိုက္တာကိုပဲ က်မတို ့တစ္ေတြက ေႀကနပ္ရမလိုျဖစ္ေနတယ္ ။အမွန္တကယ္ဆန္းစစ္ႀကည့္ပါ ။။


ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ဟာ ေထာင္သက္ ၁၉ နွစ္ပါ သူ ့ကို စြတ္ဆြဲထားတဲ့ပုဒ္မတိုင္းဟာမတရား
ေတြႀကည့္ပါပဲ ကိုသက္ေ၀ (ခ) ကိုေပါက္ သူဆိုလည္း လြတ္နီးတစ္ေယာက္ပါပဲ ဒီလို ေထာင္ထဲကို
အျပစ္မရွိပဲ၀င္ရစစ္အုပ္စုတို ့အျမတ္ထြက္ဖို ့အတြက္ေတာ့ကိုယ္ေတြ ရဲ့ ေမြးရာပါ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို
သူတို ့ကပဲ ျပန္လည္ေပးသလိုလို (ေက်းဇူးတင္ေနရဦးမဲ့အေနအထား)နဲ ့ မင္းသားႀကီးလုပ္ျပလိုက္
ေလေတာ့ ကုလ နဲ ့ ဘုမသိဘမသိ နိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ ့က ႀသဘာ ထေပးလိုက္ႀကပံုမ်ားျဖင့္ က်မ ႀကား
ရ အင္မတန္မွ စက္ဆုုတ္လွပါတယ္ ။။


စစ္အုပ္စုဟာ သူတို ့အျမတ္ထြက္ဖို ့ ကို လူ ့အခြင့္အေရးေတြ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြေက်ာင္း
သားအခြင့္အေရးေတြ ကုန္ေစ်းနွဳန္းက်ဆင္းေရးဆိုတဲ့ ျပည္သူေတြထမင္းနပ္မွန္ေရးေတြ တိုင္းရင္း
သားအခြင့္အေရးေတြ ျပည္သူ ့အာဏာရရွိေရးေတြ အဲဒီ့အေရးေတြကို နွလံုးသားေတြ ဘ၀ေတြ
အသက္ေတြ နဲ ့ေပးဆပ္ ေနတဲ ့သူေတြကို စေတးျပီး ---
ဒီမိုကေရစီသမားေတြလႊတ္လိုက္ျပီဗ်ာ ကဲ --စီပြါးေရး ပိတ္စို ့ထားတာဖြင့္ေပးေတာ့ လို
ေျပာေနတဲ့အတိုင္း ပဲ -- ခုလို ဖမ္းေထာင္နွစ္ႀကီးခ်
နည္းနည္းျပန္ေလ်ာ့ နွစ္ေစ့နီးေတြကို လႊတ္ နဲ ့ ဖဲကစားဂ်င္ကစား သလို ကုလားဖန္အမ်ိဳးမ်ိဳးထိုးျပီး
ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အကြက္ဆင္ေနႀကတာပါပဲ ။ဒီ့အတြက္ ခု လြတ္ေျမာက္မွဳေတြဟာ သူတို ့ေစတနာ
ပါလို ့ သူတို ့ျပည္သူေတြ နဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး.ယူခ်င္လို ့ လံုး၀ မဟုတ္ပါဘူး ။။


ဒီ့အျပင္ နိုင္ငံေရးသမားေတြကို ၄၀၁ ဆိုတဲ့ပုဒ္မႀကီး နဲ့ လႊတ္လိုက္ေသးတယ္ ။၄၀၁ ဆိုတာ ဒီလူဟာ
သူယံုႀကည္တဲ့အလုပ္ကိုဆက္လုပ္ ရင္ ပဲ ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္ေတြပါေထာင္ဒဏ္ျပန္ခံစားေစ ဆိုတဲ့
သေဘာပါ ။ က်မကိုယ္တိုင္လည္း ေထာင္သက္ေစ့လို ့ေက်ာ္မွလႊတ္ေပမဲ့ ဒီပုဒ္မႀကီးကို လက္မွတ္
ထိုးခဲ့ရပါေသး တယ္ ။။
အခု ရဲေဘာ္ေတြလည္းဒီ့အတိုင္းပါပဲ ဒီေတာ့ ဘာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္လဲ ? ရူးေနတဲ့သူ ကို
သြားေျပာရင္ေတာ့ယံုေပမေပါ့ ျပည္သူေတြနဲ ့က်မတို ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အေနနဲ ့ကေတာ့
က်မတို ့အရင္းထဲကေနသူတို ့အျမတ္ထုတ္သြားတာသိေနေတာ့ ဒီထက္ပိုနာတယ္ ဒါ့ထက္ပိုတိုက္
မယ္ ။ မ ရ ရတဲ့ နည္းနဲ ့ဘယ္နည္း နဲ့ မဆို စစ္အုပ္စု ကိုျပဳတ္ေအာင္တိုက္ရမယ္ ။စစ္အုပ္စု
အေလ်ာေပးသားပဲလို နိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ ့က ျမင္ေနတာေတြကိုလည္း က်မတို ့ေျခဖ်က္ပစ္ရမယ္ ။


တကယ္လႊတ္မွာအက်ဥ္းသား ၆၀၀၀ - တဲ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးလူသား အသက္ရွိတဲ့လူေတြေထာင္
ေျခာက္ထဲကလြတ္တယ္ဆိုရင္ ပဲ လူဆန္တဲ့လူတိုင္းဟာ ပီတိေလးေတာ့ ျဖစ္မိမွာပါပဲ ။။
ဒါေပမဲ့စစ္အုပ္စုရဲ့ စိတ္ရင္းက ေတာ့ ႀကိတ္ရယ္ေနဦးမွာပါ ငါတို ့အကြက္ ထဲ ဂန္ဘာရီ ၀င္
သြားျပီ ဘန္ကီမိုး ၀င္သြားျပီလို ့ေပါ့ ဘာ့ေႀကာင့္လဲ ဆိုရင္ ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ျငိမ္း
ဆိုျပီးလႊတ္တိုင္း လြတ္နီးေတြ ႀကည့္ပါပဲ -- နုိင္ငံေတာ္ လာမလား ဆိုတဲ့ ရိုးရိုးအက်ဥ္းက်
ေတြရဲ ့ေမ်ာ္ ေနတဲ့အရာကို နိုင္ငံေတာ္ လို ့(ေထာင္အေခၚ) လႊတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာျပီးတိုင္း ရိုးရိုး
အက်ဥ္သားေတြဟာ သက္ျပင္းခ်ျပီးမ်က္ရည္လည္ျပီးက်န္ခဲ့ႀကတာႀကည့္ပါပဲ -- တကယ္
လႊတ္တာ လြတ္နီးေတြ ကိုႀကည့္ပါပဲ ၀ရန္ေတြ ကို ၀ါဒါ ေတြက စစ္ေဆးတဲ့အခါတိုင္းလြတ္နီး
ေတြကိုသာ ထဲ့ေလ့ရွိတာပါ .. သိတ္ရီစရာေကာင္းတာ တစ္ခု ၇ွိပါေသးတယ္။ ေဆးမွုဳနဲ့ ၁၀
နွစ္က်တဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ သူ ့ေနသား(ေထာင္က်နွစ္) ျပည့္တာ မလႊတ္ေသးလို ့
ေမးျမန္းတဲ့အခါ ေလ်ာ့ရက္ ေတြ လိမ္လည္တြက္ျပီး မႀကာမွီနိုင္ငံေတာ္လာရင္ သူ ့ကိုပါစာရင္း
ပါေအာင္ ေစာင့္ေစခဲ့တာမ်ိဳးလည္းရွိခဲ့ပါတယ္ ။။
ဒီေတာ့ နိုင္ငံေရးသမား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြကို အညိဳးအေတးထားျပီး အသံုးခ်တာမေျပာ
နဲ ့ ရာဇ၀တ္ေဘး နဲ ့ သူေတြေတာင္ ဘာလြတ္ျငိမ္းခြင့္မွ မဟုတ္ပဲ နွစ္ေစ့ေတြ လႊတ္နီးေတြကို
တစ္ျပိဳင္နက္စုပံုျပီး အလႊတ္ျပ ကုလသမဂၢ ကိုညာခ်တာေတာ့ ကမၻာေပၚမွာအထူးခ်ြန္ဆုံးေသာ
ျမန္မာနိုင္ငံက ကလိမ္ျခံဳစစ္အစိုးရပဲ လုပ္တက္ပါတယ္ ထူးထူးျခားျခား ဘယ္နိုင္ငံမွာမွ ဒီေလာက္
မ်က္နွာေေျပာင္တိုက္လြန္းတဲ့ စစ္အုပ္စု က သန္းေရႊရဲ့မ်က္ နွာ ဆီသုတ္ထားေလသလားေတာင္
မွတ္ယူရပါတယ္။ဒါကို အလိမ္ခံခ်င္လြန္တဲ့ ဂန္ဘာရီ ဘယ္လိုပံုစံနဲ ့မ်ား ၂၀၁၀ ကိုစိတ္၀င္စားရ
ပါသလဲ သူ ့ကိုလည္းေ၀ခြဲမရေတာ့ပါဘူး --- ဗိုလ္ခ်ဳပ္စကားနဲ့ ေျပာရရင္ေတာ့ က်မတို ့ကိုယ္
တိုင္တိုက္ယူမွရ မွာပါပဲ ။က်မတို ့အရင္းေတြနဲ ့သူတို ့အျမတ္ထုတ္ေနတာေတြ ဆက္မျဖစ္ဖို ့
နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းေတြ ေနာက္ကို အခိုင္အမာရပ္တည္ျပီး၀ိုင္း၀န္းတိုက္ႀကပါစို ့။။


ေမအိခင္(လယ္ေ၀း)

ကြက္လပ္ထဲမွာ (ေကာင္းကင္ကို ထံမွ ကူးယူေဖၚျပသည္)

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ

ေလးငါးစုတည္းခြဲျပီး

တန္ဖိုးျဖတ္မယ့္ကြက္လပ္

ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္လံုးေတြေရွ ့မွာ မတ္တပ္ရပ္ေနတယ္။


တကယ္တမ္းက်ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္ ယူထားတဲ့နာမည္နဲ ့

ခင္ဗ်ားယူထားတဲ့နာမည္

တူခ်င္လည္း တူလိမ့္မယ္။

ဒါေပမယ့္

လူတုိင္းလူတိုင္းဟာ

ဘယ္သူနဲ ့မွ မတူတဲ့ ညီမွ်ျခင္းတစ္ေၾကာင္း

အျဖစ္အပ်က္ေတြသာ တစ္စက္ျပီးတစ္စက္ ေလာင္းထည့္ၾကည့္လိုက္

ကြဲျပားတဲ့ အဇၥ်တၱေတြ ရာနဲ ့ခ်ီျပီး ထြက္လာမယ္။


ဒီမယ္ဒီမယ္

သိုးအုပ္တိုင္းမွာေတာ့ သိုးမည္းေတြ ရွိၾကမွာပဲ။

မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ျပီးရွာမယ္ဆိုရင္

စၾကာၤဝဠာတစ္ခုလံုး သိမ္းက်ံဳးရုိက္ႏုိင္တဲ့ ဝါးလံုးရွည္ကို္ေတာင္

အလြယ္တကူရမွာပဲ။


ကၽြန္ေတာ့္ ေခါင္းထဲမွာလည္း မီးလံုးတစ္လံုးရွိတယ္။

သူ ့ေခါင္းထဲမွာလည္း မီးလံုးတစ္လံုးရွိမယ္။

ကုိယ့္ေခါင္းထဲက မီးလံုးကုိ ကုိယ္အလင္းဆံုးထင္ၾကတာပဲ။

ကုိယ့္မီးလံုးနဲ ့ကုိယ္လင္း၊

သူမ်ားမီးလံုးကိုေတာ့ လာမခြင္းေၾကး။


ကုိယ္စီ ျခံဳထားတဲ့ အရြက္ေတြေအာက္က

စိတ္ရင္းဆိုတဲ့ သစ္သီး

မျမင္ဖူးေသးပဲနဲ ့မျဖီးပါနဲ ့။


ကၽြန္ေတာ္တို ့အားလံုး

ကိုယ့္ေပတံကို ကုိယ္စီကုိင္ရင္းက

ျငိမ္းခ်မ္းေရး သီခ်င္းကုိတုိင္

အျပစ္မဲ့သူခ်င္းဆိုရင္ေတာ့ ေရြေဘာ္ထုိး ႏုိင္ရမယ္။


ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

ကာလာမသုတ္ကုိပဲ ေခါင္းထဲထည့္ထားတဲ့ေကာင္၊

ဘယ္သူ ့ကုိမွေတာ့ မေလွာင္ခဲ့ဘူး။


ကမၻာဆိုတဲ့ ရြာထဲမွာ

ကုိယ့္တဲ ကုိယ္ထုိးရင္း

ကုိယ့္ဖဲကုိယ္ခ်ိဳး

ကုိယ့္အသည္း ကုိယ္ပ်ိဳးမယ္။


အိုးတိုင္းက ဗီတာမင္ေတြကုိ

ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္သေလာက္စီ က်င္မယ္။

ၾကိဳက္ရင္ေတာ့ စမ္းေသာက္ေၾကး

မၾကိဳက္ရင္ေတာ့ ယမ္းမေဖာက္ေၾကး။


ကၽြန္ေတာ္လား?

အေကာင္းျမင္စိတ္ကုိ ပိုက္တစ္ေခ်ာင္းလုပ္

အဆီအႏွစ္ေတြကုိ ႏွလံုးသားနဲ ့လိုက္စုပ္မယ္။

တိမ္တစ္တိုက္လို ့သမုတ္ခ်င္ သမုတ္ေတာ့

ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ေတာ့ ပ်ံေနတဲ့ငွက္ လုပ္မယ္။


ကမၻာက်ယ္သေလာက္ မ်က္လံုးေတြလိုက္က်ယ္ခ်င္တဲ့ေကာင္မွာ

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ငွက္တစ္ေကာင္လည္း ရွိတယ္။

အဲဒီ့ ငွက္အလိုက်

အခၽြန္အတက္ေတြကိုလည္း ျမိဳခ်ထားတယ္။


ကဲ ကဲ…

အေတြးေတြကို စီးကရက္္လုိခဲ

မ်က္လံုးေတြကုိ စာရြက္ေပၚဆီ ဝဲျပီးေတာ့

ေစာင့္ေနတဲ့ ကြက္လပ္ထဲမွာ

နာမည္ေတြ တြဲျပီး ထည့္ပစ္လိုက္တယ္။


(အရည္အေသြးျပည့္၀ျပီး ဦးတည္ခ်က္ေကာင္းတဲ့ကဗ်ာေတြေရးတဲ့အတြက္ကိုေကာင္းကင္ကိုကဗ်ာကို ေလးစား

စြာေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္ )

ေထာင္ထဲ (၁၉) ေနခဲ့ရတဲ့ အမရပူရ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ လြတ္လာျပီ

Saturday, February 21, 2009


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၆,၃၀၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္လိုက္တဲ့အထဲမွာ အမရပူရ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့တယ္လို႔ အခုထိ သိရွိထားပါတယ္။ ယခင္တေခါက္ အက်ဥ္းသား ၉,၀၀၀ ေက်ာ္ လႊတ္တုန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၆ ေယာက္ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ လႊတ္လိမ့္မလဲဆိုတာကို ကမၻာက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါ တယ္။ ဦးတင္ေမာင္သန္းက တင္ျပထားပါတယ္။ေ႐ြးေကာက္ခံရတဲ့ အမတ္ေတြထဲမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏွစ္ေပါင္း ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္ေတာက္ေလွ်ာက္ အက်ဥ္းသက္တမ္းအရွည္ဆံုးအမတ္ အမရပူရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကို စစ္အစိုးရက လႊတ္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကို ျပည္ပမွာ စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ ဦးေဆာင္သူတေယာက္အျဖစ္ စစ္အ စိုးရက သတ္မွတ္ၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္၂၅ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ေထာင္တြင္း လူ႔အခြင့္အ ေရးအေျခအေနေတြကို ေရးသားခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ ယုိဇိုယုိကိုဒါဆီကို ေပး ပို႔ရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္လို႔ ထပ္မံစြပ္စြဲၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ေထာင္ ဒဏ္ ၃၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရတာပါ။ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ လြတ္လာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာယုယုေမက ဗြီအိုေအကို အခုလုိ ေျပာပါတယ္။“တကယ္လြတ္သြားၿပီ။ ၄ နာရီခြဲေလာက္က်ေတာ့ သတင္းေတြက ၾကားေနေပမယ့္ ၃ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္က်ေတာ့ ေထာင္ျပင္ကို ထုတ္ေနၿပီ။ ကားစီစဥ္ထားတယ္ဆိုတာ သိေပမယ့္ အန္တီတို႔က တရား၀င္ ျဖစ္ေအာင္လို႔ေပါ့ေနာ္၊ ေထာင္ကို ဖံုးဆက္ေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့ အဲဒီ ၄ နာရီခြဲေလာက္က်ေတာ့ ေထာင္ကေန ၿပီးေတာ့ - ဟုတ္ကဲ့၊ လြတ္သြားပါၿပီလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ဘယ္မွာထားလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ သူတို႔က မေျပာဘူး ေလ။ ဖုန္းကို ခ်ပစ္လိုက္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဘယ္ဆက္ရမွန္းေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေနာ္။ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းလဲ မသိ ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မိုးညင္းက ဦးေ႐ႊစိန္ကလည္း ပါတယ္။ သူ႔သမီးေလးကေနၿပီးမွ ဆက္တာ။ အေဖတို႔တဲ့ ဟသၤာတည္းခိုခန္း၊ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ေရာက္ေနတယ္တဲ့။ သူနဲ႔အေဖနဲ႔ စကားေျပာၿပီးၿပီေပါ့။ ဦးေဇာ္လည္းပါတယ္ ဆိုတာနဲ႔။ က်မတို႔က အဲဒီဟသၤာတည္းခိုခန္းကို ဆက္လုိက္ေတာ့ အဲဒီ ဦးေဇာ္နဲ႔ ေတြ႔ရတယ္ရွင့္။ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ သူေနေကာင္းပါတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေပါ့ေနာ္။ မနက္ျဖန္ကို သူတို႔မီးရထားနဲ႔ပဲ စီစဥ္ေပးလိမ့္ မယ္ ထင္တယ္ေပါ့ေလ။ အဲဒီလိုပဲ ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ အက္စ္ပီကဆိုလားပဲ ခဏဆိုၿပီးေတာ့ ေခၚသြား တယ္တဲ့။ က်မတို႔ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ေန႔ ေရာက္လာတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါအတြက္ ၀မ္းသာတာပါပဲ။ ဒါပါ ပဲ။”အခုလို လႊတ္လို္က္တဲ့အထဲ မွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါ၀င္မယ္ဆိုတာကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာမူ၀ါဒကို စဥ္းစားၾကမယ့္သူေတြကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမွာပါ။ အာရွႏုိင္ငံခရီးအတြင္း မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ရဲ႕မူ၀ါဒကို ျပန္ လည္သံုးသပ္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အျပဳသေဘာေျပာင္းလာေအာင္ ဘယ္လိုအေကာင္းဆံုး ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မလဲ” ဆိုတဲ့ စိတ္ကူး အယူအဆေတြကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္လို႔ မစၥ ကလင္တန္က ေျပာပါတယ္။ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ အယ္ဒီတာကေတာ့ “မူ၀ါဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ရာမွာ အစစ္အမွန္ လက္ေတြ႔က်ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လြတ္လာသူေတြရဲ႕ မိ သားစုေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြကေတာ့ ၀မ္းသာေနၾကပါတယ္။ ခရမ္းျမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးေက်ာ္သြင္ဟာ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ တိုက္ထဲမွာ အတူေနခဲ့တဲ့ သူပါ။“က်ေနာ္က ကိုႀကီးေဇာ္လို႔ အျမတ္တႏိုး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ေခၚရတဲ့ အစ္ကိုႀကီးတေယာက္ ဒီေန႔ပဲ လြတ္လာတာ ကို က်ေနာ္သိရတဲ့အခါမွာ မ်က္ရည္လည္ေလာက္ေအာင္၊ မ်က္ရည္က်ေလာက္ေအာင္ က်ေနာ္၀မ္းသာပါ တယ္။”ဦးေက်ာ္သြင္လို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ မိသားစုေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြသာ မကပါဘူး။ ကုလသမဂၢက လည္း မစၥတာဂမ္ဘာရီဟာ လက္ခ်ည္းဗလာ ျပန္လာခဲ့ရတယ္လို႔ မီဒီယာေတြက အေရးခံေနရတဲ့ ကုလသမဂၢ ကလည္း အခုလိုလႊတ္လိုက္တဲ့ အက်ဥ္းသားေတြထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါမလဲ ေစာင့္ ၾကည့္ေနပါတယ္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းဟာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကိုသြားေရာက္ဖို႔ ဖိအား ေပးခံေနရပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုသြားဖို႔ဆိုရင္၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရက လာမယ့္လေတြမွာ လာထိုက္ေၾကာင္း အခ်က္ျပဖို႔ လိုလိမ့္ မယ္လို႔ မစၥတာဂမ္ဘာရီက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။ “အခုလို အက်ဥ္းသမားေတြကို လႊတ္လိုက္ တာ အထူးသျဖင့္ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းမားေတြကို လႊတ္လိုက္တာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။အဲဒီလိုႀကိဳဆိုတာဟာလည္း မွ်တရာေရာက္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါတယ္” လို႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ထုတ္ေ၀တဲ့ The Hindu သတင္းစာကို မစၥတာဂမ္ဘာရီက ေျပာပါတယ္။ လႊတ္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားက ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္ပဲ သိရပါေသးတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမား လႊတ္လိုက္တာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္လို႔ ေျပာရာမွာ ေတာင္ အဲသလိုႀကိဳဆုိတာက မွ်တပါတယ္လို႔ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ကေတာင္ ဆင္ေျခေပးေနရ ရွာတဲ့အျဖစ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး သူရဲေကာင္းဆု ခ်ီးျမွင့္

15 February 2009ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကသူေတြအတြက္ ဆုခ်ီးျမင့္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အခမ္းအနားတခုကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီဆုကို ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံေရာက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ ့နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ တခ်ိဳ႕့က ဦးစီးၿပီး စီစဥ္ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟာ ပဓာန က်တာမို႔ ဒီ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး သူရဲေကာင္း ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနာ္ရႈိး က ေမးျမန္းစံုစမ္းထားပါတယ္။အခုလို အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး သူရဲေကာင္းဆု ကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသူ ၅ ဦးကေတာ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ ့ဥကၠဌ လက္ရွိေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဇိုမီးအမိ်ဳးသားကြန္ဂရက္ က ဦးပူက်င္ရွင္းထန္၊ မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေထာင္တြင္း ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ေငြသိန္း၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေအးသာေအာင္၊ အရင္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးက ပဒိုမန္းရွာ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုကို ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕မွာ ရွိေနတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ့တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြက ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တာပါ။ဒီဆုျဖစ္ေပၚလာပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိရေအာင္ အဲဒီေကာ္မတီမွာ အဓိကပါ၀င္သူထဲက တဦးျဖစ္တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုသူရိန္ ကို ေမးၾကည့္ေတာ့ သူက အခုလို ေျဖပါတယ္။“က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးက အဓိက လုိအပ္ခ်က္ပါပဲခင္ဗ်။ အဲဒီ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရင္ၾကားမေစ့ႏိုင္ဘဲ မည္သည့္အဖြဲ႔ မည္သည့္သူကမွ ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ လုပ္လုပ္ တိုင္းျပည္အတြက္ေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ေရာ ဘာတခုမွ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တုိ႔ေတာ့ ဒီလိုပဲ ခံယူတယ္ခင္ဗ်။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းမႈႀကီးက ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ေနၿပီခင္ဗ်။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုလာတယ္ခင္ဗ်။ အဲဒီအခါမွာ က်ေနာ္တို႔က အေပးအယူ အေလ်ာ့အတင္းေတြ ရွိဖို႔ လိုလာတယ္ခင္ဗ်။”ဟုတ္ကဲ့။ ဒီပုဂိၢဳလ္ေတြကို ဘယ္လို အခ်က္ေတြၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာလဲရွင့္။ -“ဒီေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦးကို ေပးရတာကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေပါ့၊ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံမႈေတြဟာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ စံနမူနာ ယူသင့္တယ္။ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအတြက္ သူတို႔က ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ ခံရတယ္။ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရတယ္။ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ ခံရတယ္။ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းက် ခံရတယ္။ ဒီလို ၾကားကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔ တစိုက္မတ္မတ္ နဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔က အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေပးတာခင္ဗ်။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခုလံုးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အတိုက္အခံ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အတိုက္အခံနဲ႔ နအဖ စစ္အစိုးရနဲ႔ၾကားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ဟာ အျပန္အလွန္ တန္ဖိုထားတတ္မႈေတြ၊ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြ ရွိဖို႔ စိတ္ဓါတ္ေတြ ေမြးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ လိုအပ္တယ္ခင္ဗ်။ ဒီအေျခခံက က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္ပဲလုပ္လုပ္ က်ေနာ္တုိ႔ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူးခင္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ က်ေနာ္တို႔က ျပယုဒ္ အျဖစ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကို ညီၫြတ္မႈရဲ႕ ျပယုဒ္အျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ဒုတိယ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲရဲ႕ ဒုတိယပင္လံု ေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။”ဟုတ္ကဲ့။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနသူေတြအၾကား ျပန္လည္ရင္ၾကား ေစ့တာကို ဆိုလိုတာလို႔ နားလည္းထားၾကတယ္ ဆိုေတာ့ အခု ကိုုသူရိန္တို႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အထဲမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ ဘက္ကပဲျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။စစ္အစိုးရဘက္ကိုေရာ ဒီလိုဆုမ်ိဳးနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ အစီအစဥ္ေရာ ရွိနိုင္မလားရွင့္။ -“က်ေနာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းတင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ နအဖ နဲ႔ပါ က်ေနာ္တို႔က အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာ၊ သူတို႔ဘက္က တကယ္ စစ္စစ္မွန္မွန္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္လာတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအေနနဲ႔ ဒါကို စစ္စစ္မွန္မွန္နဲ႔ တကယ္လုပ္ေဆာင္လာတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ဂုဏ္ျပဳရမွာပဲခင္ဗ်။ ဒီဆု ခ်ီးျမႇင့္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔က ၀န္မေလးဘူးခင္ဗ်။”ဆက္လက္ၿပီး ကိုသူရိန္ က ဒီလိုဆုမ်ိဳးကို ေနာင္လာမယ့္ ႏွစ္ေတြမွာလည္း ခ်ီးျမႇင့္နိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က အခမ္းအနားမွာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံသူရသူ တဦးမွ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိပါဘူူး။ မႏွစ္ကက်ဆံုးသြားတဲ့ ပဒိုမန္းရွာ ကိုယ္စား ဆုလာေရာက္ လက္ခံခဲ့သူ သမီးျဖစ္သူ နန္႔ ဇိုရာဖန္ ကလည္း ဒီအခမ္းအနာမွာ သူရဲ႕ခံစားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေျပာပါတယ္။“က်မ ပဒိုမန္းရွာ ရဲ႕သမီး တေယာက္အေနနဲ႔ ၿပီးေတာ့ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုး အတြက္ က်မ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ က်မတို႔အေဖ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြေပါ့ေနာ္။ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ေရာ၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အားလံုး တန္းတူေရးေပါ့ေနာ္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔ ဒီ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို သူ ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။”မေန႔က ဒီအခမ္းအနား က်င္းပတဲ့ေန႔ဟာ ပဒိုမန္းရွာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရတာ တႏွစ္တိတိ ျဖစ္တာမို႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာေရာ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္က ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြအၾကားမွာပါ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပဒိုမန္းရွာကို ဘယ္သူက လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကေတာ့ အခုထိ လက္သည္ မေပၚေသးပါဘူး။

မဟာေမ ဘေလာ့မွကူးယူတင္ျပသည္

ကိုယ္ျပန္ေပးရမွာဘာလဲ

Tuesday, February 17, 2009

က်မတို ့တိုက္ပြဲ တစ္ခုက ေအာင္ျမင္ခါနီးမွာလည္း ပိုမိုရွဳပ္ေထြးတဲ့အယူအဆအားျပိဳင္မွဳအထင္
အျမင္လြဲမွာမွဳေတြ ျဖစ္တက္ပါတယ္ဒါလည္ေအာင္ပြဲနီးလို ့အခက္အခဲပိုေတြ့တယ္ ဒီအခက္အခဲ
ထဲကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ အားေတြေႀကာင့္အရည္အေသြးပိုတက္လာမွာပါ ။။ ျခြင္းခ်က္ေတာ့
၇ွိပါတယ္ သိတ္ျပႆနာကိုႀကီးထြားေအာင္လိုက္ဖန္တီးေနသူေတြဟာကိုယ္ေတြရဲ့မဟာမိတ္အင္
အားစစ္ မစစ္ ဆိုတာ ေတာ့စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရမွာေပါ့ တစ္ခ်ိဳ ့ခံနိုင္ရည္အားနည္းသူအေတြ့
အႀကံဳအရ ေက်ာ္ျဖတ္မွဳ နည္းေသးသူေတြမွာေတာ့ စိတ္ပ်က္တာ အားေလ်ာ့တာမ်ိဳးျဖစ္
တက္ပါတယ္။ကိုယ္ေတြရဲ့ျပႆနာႀကားမွာအဓိကဇစ္ျမွစ္ဟာဘာလဲဆိုတာေတာ့ရွာဖို ့လို တယ္
ဒီဇစ္ျမွစ္ဟာမသံုးမျဖစ္ဆိုရင္ေတာ့ဆင္ျခင္ထံုတရားေတြနဲ ့ခ်င့္ခ်ိန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။။

ေစတနာေတြ နဲ ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြယူဆတာေတြ လြဲေခ်ာ္သြားတာမ်ိဳးကိုေတာ့ျပင္လို ့ရနိုင္ေပမဲ့
ကိုယ့္ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုလံုး NGO ေတြရဲ့ အ၀ါးမ်ိဳမခံရဖို ့ေတာ့ သတိခ်ပ္ႀကဖို ့ဒီအခ်ိန္
သိတ္အေရးႀကီးပါတယ္ အဆံုးစြန္ေျပာရရင္ ျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို ့က်ေနာ္က်မ
တို ့တိုက္ပြဲ၀င္ေနႀကတာပါေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနႀကတာပါ လို ့ေျပာေနတဲ့အားလံုးအားလံုး က်မ
အပါအ၀င္ ဒီသူေတြဟာ ျပည္ပမွာစားသမွ်ထမင္းျပည္သူနဲ့မကင္းပါဘူး ဒုကၡသည္ေလ်ာက္ျပီး
နိုင္ငံျခား မွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနရသူေတြေတာင္ ကိုယ့္လုပ္စာေဟ့ လို ့ေျပာနိုင္ေပမဲ့
ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚစာနာမွဳ နဲ ့ နိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ဒပ္ ေတြနဲ ့နိုင္ငံျခားမွာ
ခိုလံုခြင့္ရႀကတာပါ ။(ေတာ္လွန္ေရးနိုင္ငံေရးအင္အားစုလို ့အမည္ခံထား သူေတြကိုဆိုလိုတာပါ
နိုင္ငံရပ္ျခား အလုပ္ထြက္လုပ္ရင္းမွ စိတ္ပါ၀င္စားလာတဲ့ ဘေလာ့ကာမ်ား ေစတနာရွင္အလွဴ
ရွင္မ်ားကိုမဆိုလိုပါ)

လက္ရွိတိုင္းျပည္အေျခအေနျပန္ႀကည့္မယ္ဆိုရင္ ေခ်ာက္ ထဲကေန ႏြံထဲက်ေတာ့မဲ့ဆဲဆဲပါ
ဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ္ ယံုႀကည္ခ်က္ဟာနအဖ ကိုတိုက္ဖို ့ဆို ဘယ္သူဘယ္နည္းနဲ ့တိုက္တိုက္
ေနာက္ထပ္ မဲခြဲျခင္းေတြေတာ့ျပဳလုပ္ဖို ့မထိုက္ဖူး ဆိုတာက်မတင္ျပခ်င္ပါတယ္ ။

သိတ္အေရးႀကီးတဲ့အေျခအေနမွာနိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ ့ဟာ မိမိတို ့ရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာေတြကိုသူ
တို ့အယူအဆေတြနဲ ့စြပ္ဖက္လာတာသိတ္ဆိုးပါတယ္ ျပဳသူေတြဟာအျပစ္မရွိေပမဲ့လက္ခံ
ေဆာင္ရြက္သူေတြဟာ သိတ္ ကို ရွက္စရာေကာင္းပါတယ္ ။


ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ က်မတို ့ကိုယ္၌ ဒီလိုျပည္ပ နိုင္ငံေတြရဲ့အေထာက္အပံ့နဲ ့မကင္း
နိုင္ခဲ့ေပမဲ့က်မတို ့ေတာ္လွန္ေရး ဟာ NGO ရဲ့လက္ေအာက္မွာေတာ့ဘယ္နည္းနဲ့မွမျဖစ္သင့္ပါ
ဘူးက်မႀကားရပါတယ္ သိလည္းသိရပါတယ္ ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုကိုကုလသမဂၢမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ
ရဲ့ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တရားမ၀င္ေႀကာင္အေရးယူတင္သြင္းတဲ့ C C ကိစၥမ်ိဳးမွာဆိုဥေရာပ
နိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ ့ကဒီကိစၥ ကိုမႀကိဳက္ ဘူး ။ဥေရာပနိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ့ကမႀကိဳက္လို ့လိုက္မလုပ္ရဲခဲ့တဲ့
အျဖစ္မ်ိဳးရွိခဲ့တယ္ ။။ ဒီကိစၥမွာ သူတို ့ မႀကိဳက္တာဘာျဖစ္လဲ သူတို ့နိုင္ငံအေရး သူတို
့လူမ်ိဳးအေရးမွမဟုတ္ပဲ က်မတို ့နိုင္ငံနဲ့ က်မတို ့လူမ်ိဳးအေရးမွာသူတို ့ကူညီခ်င္ကူညီမကူညီ
ခ်င္ေနေပါ့ ဒီအကူအညီေတြမရေတာ့မွာဆိုးလို ့ NGO သေဘာအတိုင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ
လုပ္မိတဲ့ ေဒါက္တာစိန္၀င္းခမ်ာ လည္းမ်က္နွာမေဖၚသာေတာ့ပါဘူး။။

ဟိုး ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုလုပ္တဲ့ အခ်က္(၄) (အေျခခံဥပေဒမဲထဲ့ေရး) မွာလည္းဒီလိုပဲ
ဘာေတြမ်ား ေတြးျပီးဆံုးျဖတ္လိုက္ႀကလဲမသိဘူး ကန္ ့ကြက္မဲသြားထဲ့ေရးလ်ိဳ ့ေဆာ္လိုက္
တာျဖင့္NGO ေတြကေနတဆင့္ရတဲ့ျပည္တြင္းဖုန္းဆက္ခ ဖုန္းဖိုးတင္အေတာ္သံုးလိုက္တယ္
ဆိုပဲ။ ျဖစ္သင့္သလားဆိုတာ က်မလိုနိုင္ငံေရးမသိတဲ့ ပါမႊားေတာင္ခ်င့္ခ်ိန္မိလို ့သတင္းစာ
တစ္ခ်ိဳ ့မွာအမုန္းခံျပီး ေဆာင္းပါးေတြေရးတင္ခဲ့ပါတယ္။က်မအင္အားကဘာမို ့တုန္းအမ်ား
ညီေတာ့ ဤေတာင္ကြ်ဲျဖစ္ဆိုသလိုပဲ နအဖ လုပ္တဲ့လမ္းစဥ္ခုနွစ္ရပ္ ထဲကအခ်က္(၄)ကို
သြား၀င္ပတ္သတ္လိုက္ျပန္ေရာ --ဒါလည္း NGO အႀကိဳက္ပဲျဖစ္ခဲ့တာကိုး ။။

က်မတို ့တိုင္းျပည္ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ ျပည္သူေတြ စစ္အုပ္စုေဘးသဘာ၀ေဘးအငတ္ေဘး
ေတြနဲ ့ႀကံဳေနတယ္ ဒါေတြကိုဖြံ ့ျဖိဳးျပီးနိုင္ငံေတြက ကူညီတယ္သူတို ့အက်ိဳးႀကည့္ႀကည့္
မႀကည့္ႀကည့္က်မတို ကေတာ့ဒီလိုေထာက္ပံ့လာတာေတြကိုခ်င့္ခ်ိန္ျပီးယူရမယ္
ကိုယ္ျပန္ေပးရမွာဘာလဲ ကိုယ္ယံုႀကည္ခ်က္နဲ့ ကိုယ္လမ္းစဥ္နဲ ့ ဒီေငြေတြနဲ ့လဲရမယ္ဆို
ရဲရဲသာ ခါထုတ္လိုက္ပါ။ ရပ္တည္ေရးအတြက္ မပူပါနဲ ့ ေစတနာမွန္ရင္
လာပါလိမ့္မယ္ ကမၻာမွာတစ္နိုင္ငံနဲ့ တစ္နိုင္ငံအယူအဆ မူ၀ါဒျခင္းမတူတဲ့အတြက္ တူတဲ့သူ
ျခင္းရပ္တည္လာပါလိမ့္မယ္။
က်မဒီေဆာင္းပါးကိုတင္ျပရတာေတာ့ က်မတို ့တစ္ေတြ၂၀၁၀ကိုအျပတ္ကန္ ့ကြက္ဆန္ ့က်င္
္မယ္လက္မခံဘူး ဘက္ေပါင္းစံုကေန နည္းေပါင္းဆံုနဲ ့ဆန္ ့က်င္သြားမယ္ဆိုတဲ့အခါ အသံ
ထြက္လာပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ ့ေသာ နိုင္ငံမ်ားက ေဒၚလာထုတ္ေလးျပျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
၀င္ရင္ ဒါ ---ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳး ကူညီမယ္ဆိုတာမ်ိဳး -- အဲဒီအခါ အညွာ မခိုင္သူမ်ားဟာ
ယိုင္လာႀကျပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေတာ့ျပန္မ၀င္ရဲ ၀င္ရဲ နဲ့ မို ့နီးစပ္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုတိုက္တြန္း
ျပီးျမန္မာျပည္ကို ႏြြံထဲနစ္မဲ့အျဖစ္ေတာ့ မလုပ္မိႀကပါေစနဲ ့လို ့သတိေပး တိုက္တြန္းလိုက္ပါ
တယ္။။

ေအာင္ပြဲနီးေလ အခက္အခဲႀကီးေလ
အခက္အခဲႀကီးေလ အရည္အေသြးတက္ေလ

ေမအိခင္(လယ္ေ၀း)

ျမ၀တီလက္နက္ႀကီးေပါက္ကြဲမႈေကအန္ယူျငင္းဆုိ

Monday, February 16, 2009

ျမ၀တီလက္နက္ႀကီးေပါက္ကြဲမႈေကအန္ယူျငင္းဆုိ
NEJ / ၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉
စေနေန႔ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔က ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့မႈသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအန္ယူ)၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု နအဖ၏စြပ္စြဲမႈသည္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ စြပ္စြဲမႈသာျဖစ္သည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအန္အယ္လ္ေအ) က ျငင္းဆိုလိုက္သည္။
ေကအန္အယ္လ္ေအ တပ္မဟာ (၇) မွ တပ္မဟာမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေဂ်ာ္နီက "ဒီကိစၥ ေကအန္ယူ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ခိုင္ခိုင္မာမာေျပာရဲပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးလုပ္ဖို႔ ေကအန္ယူမွာ မူမရွိဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္တာေတာ့ ရွိတယ္။ အရင္သြားတိုက္တာမ်ဳိးေတာ့ မလုပ္ဘူး။ သူတို႔ အရင္လာတိုက္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္သြားရမွာပဲဲ။ ေကအန္ယူက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရပဲေျဖရွင္းရမယ့္ မူခ်ထားတာရွိတယ္။ ျမဝတီၿမိဳ႕ျပင္ မိုင္ (၂၀) ပတ္လည္ေလာက္မွာ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႔ရွိတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ရွိတယ္၊ ျပည္သူ႔စစ္ရွိတယ္၊ နအဖတပ္ေတြရွိတယ္။ အဲဒီေနရာေတြကုိ သူတုိ႔က အျဖဴေရာင္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ထားတယ္။ (၆၀) မမ (၈၁) မမ တို႔နဲ႔ မိုင္ (၂၀) အကြာကေန ျမဝတီၿမိဳ႕ကိုပစ္ရင္ ဘယ္လိုမွမေရာက္ႏိုင္ဘူး။ ျမဝတီၿမိဳ႕နဲ႔ က်ေနာ္တို႔တပ္စခန္းရွိတဲ့ ေနရာေတြဟာ အနည္းဆံုး မိုင္ (၂၀) မိုင္ (၃၀) ေလာက္မွာရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္လည္း မရွိဘူး" ဟု ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ေျပာၾကားသည္။
ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တပ္မဟာ (၆) တပ္မဟာ ႐ံုးမွ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးတဦးက ေျပာၾကားရာ တြင္ "ျမဝတီ-ဖားအံ ကားလမ္းမရဲ႕ ေတာင္ဘက္မွာ တပ္မဟာ (၆) အေျခစိုက္ၿပီး ေျမာက္ဘက္မွာ တပ္မဟာ (၇) အေျခစိုက္တယ္။ ျမဝတီမွာရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔လူေတြရဲ႕ အဆိုအရ အခုက်တဲ့က်ည္ဟာ (၆၀) မမက်ည္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တပ္တည္ေနရာနဲ႔ဆိုရင္ (၆၀) မမနဲ႔ပစ္လို႔ ဘယ္လိုမွေရာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိ ဘူး။ ျမဝတီၿမိဳ႕ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကို ေျပာက္က်ားနည္းနဲ႔ ဝင္တိုက္တာေတြေတာ့ရွိတယ္" ဟုေျပာသည္။
ယခုျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္၍ ဒီေကဘီေအ အဖြဲ႔မွ အရာရွိတဦးက "ဒီကိစၥ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ေကာက္က်စ္ ညစ္ပတ္မႈွ၊ မဟုတ္ရင္ ဘယ္ၿမဲမွာလဲ။ ဘယ္သူဘယ္ဝါ လုပ္သလဲဲဆိုတာ သိခ်င္ရင္ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ စဥ္းစားၾက" ဟု ေျပာသည္။
ျမဝတီၿမိဳ႕ခံတဦးက အမွတ္(၅) ရပ္ကြက္ ေဇ တည္းခိုခန္းအနီးတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်သျဖင့္ တည္းခိုခန္းအနီး ရပ္ထားသည့္ ေတာင္းေအ့စ္ ကားတစီး အနည္းငယ္ပ်က္စီးသြားၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ မရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရမွ ေကအန္ယူ လက္ခ်က္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယခင္ကလည္း ျမဝတီၿမိဳ႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားထိပ္ရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ မြန္ျမင့္ေအာင္ပုိင္သည့္ ေရႊျပည္စံရာ တည္းခိုခန္းတြင္ လူမရွိသည့္အခန္းအတြင္းမွ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယေန႔ထိ လက္သည္ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိဘဲ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား က ျမန္မာအတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကအန္္ယူကို အျပစ္ပံုခ် စြပ္စြဲထားသည္။
ယမန္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေကအန္ယူအၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အေဝးမွ (၄) ခ်က္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ (၂) လံုးသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၇) မိုင္အကြာတြင္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ႀကီးက်ည္ (၁) လံုးသည္ ျမဝတီၿမိဳ႕ ေဇ တည္းခိုခန္း အနီးတြင္လည္းေကာင္း၊ က်န္လက္နက္ႀကီး (၁) လံုးသည္ ေတာရဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္း အတြင္း၌လည္းေကာင္း က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ တစံုတရာမရွိေၾကာင္း သိရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒါက္တာစိန္၀င္း အန္အဲလ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခိုင္းေန

Sunday, February 15, 2009

ေဒါက္တာစိန္၀င္း အန္အဲလ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခိုင္းေန (ကိုမိုးသီး ဘေလာ့မွကူးယူတင္ျပသည္)ျပည္တြင္းမွာလာတဲ့သတင္းရပ္ကြက္ေတြအဆိုရ ေဒါက္တာစိန္၀င္း အဖြဲ ့က ျပည္တြင္းရိွ အန္အဲလ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို ့ ဖိအားေပးတိုက္တြန္းမႈေတြရိွေနတယ္လို ့သိရပါတယ္။ အန္စီဂ်ီရဲ့ေပၚလစီ လို ့ဆိုပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ကိုယ္တိုင္သယ္သြားရတဲ့ အမည္မေဖၚလိုတဲ့ ျပည္တြင္းယူဂ်ီကစိတ္ပ်က္စြာနဲ ့ We Fight We Win ကို ရင္ဖြင့္သြားပါတယ္။ က်ေနာ္တို ့ကြန္ရက္ သတင္း မ်ားအရ အရလည္းေဒါက္တာစိန္၀င္းက ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းကိုေစခိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ နအဖ ကိုျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္က်င့္ေနတဲ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ေဒါက္တာစိန္၀င္းရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ေဒၚစု နဲ ့ ဦးတင္ဦး ကို ခ်ေၾကြးေနသလိုျဖစ္ေနတယ္။ သတ္ေနသလို ့ျဖစ္ေနတယ္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။


၁- ေဒၚစုနဲ ့ဦးတင္ဦးက က ျမန္မာ အေရးကို လံုျခံဳေရးေကာင္စီအထိ တင္ေဆြးေႏြးဖို ့ေတာင္းဆို ေနခ်ိန္မွာေဒါက္တာစိန္၀င္း က Credential Challenge ကို ဆန္က်င့္ ေနတယ္။


၂- ေဒၚစု၊ဦးတင္ဦး၊ ဦး၀င္းတင္ တို ့က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆန္က်င္ေနခ်ိန္မွာ ေဒါက္တာစိန္၀င္း က အန္စီဂ်ီအဖြဲ ့ က ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ဖို ့ဖိအားေပးေနမႈ စတဲ့လုပ္ရပ္မ်ားဟာ သံသယရိွစရာျဖစ္ေန ပါေၾကာင္း။


၃-နာဂစ္မုန္တိုင္းျဖစ္စဥ္က အေမရိကန္ နဲ ့ျပင္သစ္ေရတပ္က စစ္သေဘာၤေတြျမန္မာ့ပင္လယ္ အနီးမွာရပ္ထားစဥ္ အေမရိကန္ရိွျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားက အေမရိကန္ ေရတပ္ကို၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားဖို ့ေတာင္းဆိုစဥ္က လည္း ေဒါက္တာစိန္၀င္းက ေရတပ္၀င္စရာမလိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ရိွ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားက ေဒါက္တာစိန္၀င္းကို စိတ္ကုန္ သြားၾကေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ဥေရာပေရာက္မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားညီလာခံ

Free Burma, Free Aung San Suu Kyi

Forum of Burmese in Europe
BE, CZ, DE, DK , FIN, FR, NL, NO, PL, SE ,UK

၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ဥေရာပေရာက္မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားညီလာခံ

ရက္စြဲ။ ၇/ ၈ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္

စပိန္နိုင္ငံ၊ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕တြင္၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၇)ရက္ႏွင့္(၈)ရက္ေန႔မ်ားတြင္က်င္းပခဲ့ သည့္ညီလာခံမွဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား။

၁။ စစ္အာဏာရွင္နအဖမွတဖက္သတ္ျပည္သူအေပၚတြင္အနိုင္က်င့္၍ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အတုအေယာင္တရားမ၀င္သည့္အေျခခံဥပေဒအား လုံး၀အသိအမွတ္မျပဳနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ဆက္
လက္၍ေဆာင္ရြက္က်င္းပမည့္အားလုံးပါ၀င္နိုင္ျခင္းမရိွသည့္ေရြးေကာက္ပြဲအားလည္းလုံး၀အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရိွသည့္အျပင္ျပင္း
ထန္စြာကန္႕ကြက္၍အတတ္နိုင္ဆုံးအင္တိုက္အားတိုက္နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဆန္႕က်င္ေဆာင္ရြက္တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

၂။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏လုံၿခဳံေရးေကာင္စီနွင့္ပတ္သက္၍လန္ဒန္ၿမိဳ႕”BBC World Service” မွေဖေဖၚ၀ါရီလ(၇)ရက္ေန႕တြင္တင္ဆက္ခဲ့သည့္” Intellegence Square Debate ” အားကိုးကား ခ်က္အရယင္းလုံၿခဳံေရးေကာင္စီျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးနွင့္ပတ္သက္၍ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ပါ၀င္ေသာျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမွဳ
အားျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္စစ္အာဏာရွင္မွျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ ”Crime Against Humanity ”ေခၚလူသားမ်ားအေပၚတြင္ရာဇ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္
” International Criminal Court” (ICC) ျဖစ္သည့္နိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မွဳတရားရုံးသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍အေရးယူေပးရန္ကုလသမဂၢ၏ ”Responsiblity To Protect (R2P)”နည္းဥပေဒအရအျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္အေ၀းေရာက္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအ မ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ(NCGUB)အားလည္းကုလသမဂၢတြင္ပိုမို၍ျပင္းထန္သည့္တင္ျပေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ(NCUB)၏လူထုတရပ္လုံးသို႔အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ (Concept Paper)အရညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအားပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးတြင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ဥေရာပေရာက္မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္လွ်က္(၃)လအခ်ိန္ပိုင္းအတြင္းအၿပီးသတ္
ဖြဲ႕စည္းေပးရန္၊ ယင္းလူထုတရပ္လုံးသို႔အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္တရပ္ လုံးတြင္ပါ၀င္ေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုဥေရာပနိုင္ငံတခုခ်င္းစီမွမိမိတို႕၏သေဘာ
ထားကိုျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ(NCUB)သို႔သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလ ပိုင္းျဖစ္သည့္မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထား၍တင္ျပေပးရန္။

၄။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ (NCUB) ၏ Credentials Challenge ကိစၥ နွင့္ပတ္သက္၍စစ္အာဏာရွင္နအဖအားမိမိတို႔တတ္နိုင္သေရြ႕နည္းမ်ိဳးစုံဘက္ေပါင္းစုံျဖင့္ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္လိုအပ္သည္နွင့္
အညီကုလသမဂၢ၏အေထြေထြညီလာခံတြင္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႏွင့္နိုင္ငံေတာ္သူ၊နိုင္ငံေတာ္သားအားလုံး၏ကိုယ္စား
တရား၀င္တင္ျပေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခြင့္ကို ျပည္သူလူထု၏အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုအလြဲသုံးစြဲလုပ္ထားသည့္နအဖမွရရိွၿပီးလွ်င္၁၉၉၀ခုႏွစ္အ ေထြေထြေရြးေကက္ပြဲႀကီးမွျပည္သူမ်ားလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္မဲေပး၍တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရမွာေလ့လာသူမ်ားအဆင့္တြင္တက္ေရာက္ေနရ ျခင္းကိုေထာက္ရွဳ၍
Credentials Challenge အစီအစဥ္အားေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္အဖြဲ႕ အစည္းမွဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

၅။ နိုဗယ္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍နိုဗယ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မီတီသို႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ လတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ုၿငိမ္းခ်မ္းစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေရႊ၀ါေရာင္လွဳပ္ရွားမွဳႀကီးအတြင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္
သီလရွင္မ်ားအားထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္တင္ျပျခင္း။

၆။ ဥေရာပသမဂၢမွစစ္အာဏာရွင္နအဖအေပၚတြင္ပိုမိုတိက်ျပင္းထန္သည့္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား
(Targeted Sanctions) ခ်မွတ္ေပးေရးႏွင့္လူသားျခင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ျခင္း (Humanitarian Aid) ကိစၥတြင္ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္နယ္စပ္ေဒသရိွတိုင္းရင္းသားမ်ားထံသို႔ေရာက္ရိွလွ်က္တိက်ျပတ္သားေသာတာ၀န္ယူမွဳႏွင့္
ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္း ( Accountability & Transparency) ရိွမွသာစစ္အာဏာရွင္နအဖ၏ အလြဲသုံးစားျပဳမွဳကိုကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပရန္။

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥမ်ား။ (Working Plan)

အဂၤလန္နိုင္ငံ၊လန္ဒန္ၿမိဳ႔တြင္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ FBE ညီလာခံအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ ၁၉၊ ၂၀ ၊ ၂၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္က်င္းပရန္ပထမဦးစားေပးႏွင့္ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ဂ်ာမဏီနိုင္ငံတြင္က်င္းပရန္
ယင္းကာလအတြင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ FBE အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕အားေအာက္ပါအတိုင္း ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။

(က)ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံ
• ဦးေက်ာ္သြင္
• ဦးဗိုလ္ေသာင္း
• ကိုသက္ထြန္းဦး
(ခ)ဂ်ာမဏီနိုင္ငံ
• ဦးႏြယ္ေအာင္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရးရာအဖြဲ႔မွ ၂ ဦး
(ဂ)ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ
• ကိုျမင့္ေ၀
• ကိုေတဇသူရ
(ဃ)ပိုလန္နိုင္ငံ
• ေဒါက္တာသန္းထိုက္
(င)အဂၤလန္နိုင္ငံ
• ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ
• ေဒါက္တာ၀င္းနိုင္
• ကိုျမင့္ေဆြ
(စ)ဆီြဒင္နိုင္ငံ
• ကိုမင္းေက်ာ္

ဤညီလာခံသို႔မတက္ေရာက္နိုင္ၾကသည့္နယ္သာလန္နိုင္ငံ၊ဖင္လန္နိုင္ငံ၊ခ်က္သမၼတနိုင္ငံ၊ျပင္သစ္နိုင္ငံ၊ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံမ်ားမွ
အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔အတြက္မိမိတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္စါရင္းကို FBE အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ရက္သတၱ ၄ ပတ္အတြင္းပို႔ေပးရန္။
FBE ညီလာခံအတြက္အေထြေထြမတည္ရန္ပုံေငြေကာက္ခံရာတြင္စုစုေပါင္းယူအက္စ္ေဒၚလာ ႏွစ္ေထာင္ႏွစ္ရာသုံးဆယ္ငါး
(၂၂၃၅) ရရိွလွ်က္၎မွပဏာမရရိွေသာေငြသားေဒၚလာေျခာက္ရာ ရွစ္ဆယ္ငါး(၆၈၅) အား Woman of Burma Org. UK မွ ယာယီထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

FBE ဘဏၰာေရးေကာ္မီတီအျဖစ္
၁။ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ
၂။ေဒါက္တာ၀င္းနိုင္
၃။ဦးႏြယ္ေအာင္ တို႔အားေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။


FBE ညီလာခံ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားပိုမိုေစာလွ်င္တိက်စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးနွင့္အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံ မ်ားအခ်င္းခ်င္းပိုမိုေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံနိုင္ေရးအတြက္ Skype Meeting ကိုေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ ရက္(တနဂၤေႏြ)ေန႔
ညေန ၅ နာရီ (လန္ဒန္စံေတာ္ခ်ိန္)မွစ၍အပတ္စဥ္တနဂၤေႏြေန႔ညေန ၅ နာရီ (လန္ဒန္စံေတာ္ခ်ိန္)တိုင္းတြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
စစ္အာဏာရွင္နအဖ၏၂၀၁၀ ခုေရြးေကာက္ပြဲအားဆန္႔က်င္သည့္ေဆာင္ရြက္မွဳ (Anti-Election Campaign) ကိစၥအားအပတ္စဥ္ Skype Meeting တြင္အေသးစိတ္ညိွႏိွဳင္းရန္ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။The Forum of Burmese in Europe (FBE) represents a net work of Burmese people across Europe and is advocating for democracy, social justice and human rights in Burma. The FBE strongly rejects the military dictatorial rule in Burma and has been working closely together with the democratic forces around the world.

ဖဒိုမန္း၇ွာလာဖန္း က်ဆံုးျခင္းတစ္နွစ္ျပည့္ ဂါရ၀အခမ္းအနား

Friday, February 13, 2009


ဖဒိုမန္းျငိမ္းျဖစ္ပါတယ္ ဖဒိုမန္းျငိမ္းနဲ ့ဖဒိုမန္း၇ွာ ဟာ ပန္းတေနာ္သား ေက်ာင္းေနဖက္ အေနာက္ပိုးကရင္
မ်ားျဖစ္ႀကပါတယ္။ကရင္ဗမာ ကိုဖ -ဆ-ပ-လ ကေသြးထိုးရန္တိုက္ခဲ့တဲ့အခါ ကရင္ရြာ ဗမာ၇ြာေတြပ်က္
ဆီးျပီး ဖဒိုမန္း၇ွာ တို ့မိသားစု လည္း ရန္လြတ္၇ာေျပးရာကေန ဖဒိုမန္းရွာက ျပင္းထန္တဲ့ နိုင္ငံေရး ရိုက္
ခတ္မွဳဒဏ္ေတြခံခဲ့ရ ပါတယ္ ဖဒိုမန္းရွာ နဲ့ ဖဒိုမန္းျငိမ္း တို ့အထက္တန္းေက်ာင္းအတူတက္ခဲ့ျပီး
ဖဒိုမန္းရွာ က သမိုင္းေမဂ်ာနဲ ့ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကို ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးရဲ့တာ၀န္ယူမွဳ နဲ ့ေက်ာင္းတက္
ခဲ့ပါတယ္ ဦးသန့္အေရးအခင္းမွာလည္း ဖဒိုမန္းရွာ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ဘြဲ ့ရျပီးပဲခူးရိုးမကိုျပန္လာခဲ့တယ္။။
၁၉၆၈ မွာ တရုတ္ဗမာ အထိကရုန္း ကို မ ဆ လ က ဖန္တီး ခဲ့ပါတယ္ တရုတ္ကေႀကြးေက်ာ္ထား
တာကလည္း နိုင္ငံတစ္ကာေတာ္လွန္ေရးကိုအလုပ္အေကြ်းျပဳမယ္ အဖိနွိပ္ခံေတြကိုကူညီမယ္။ဆိုတဲ့အခါ
၁၉၆၈ မွာ KNU ကိုကူညီဖို ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထံသြားေရာက္ေတာင္းဆို ခဲ့တယ္ ။။
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီ့လိုအင္အားႀကီးေနခ်ိန္မွာေတာင္ပိုင္းမွာလည္း NDF က နိုင္ငံေရးစစ္ေရးႀသဇာ
ႀကီးမားေနခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ေျမာက္ပိုင္းကို ခ်ီတက္ျပီးသြားေရာက္ေဆြးေႏြးမဲ့ တာ၀န္ခံေတြထဲမွာ ဖဒိုမန္းရွာ
ဟာ (၄)ေယာက္ေျမာက္ျဖစ္တယ္။ တကယ္တန္းေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ့ေပၚလစီနဲ့
KNU ေပၚလစီကညွိမရခဲ့ပါဘူး ။ တိုင္းရင္းသားေတြလိုခ်င္တာကဖယ္ဒရယ္ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးပါ
ကြန္ျမဴနစ္ ကဒါေတြ နဲ့ ညွိမရခဲ့ဘူး ဒါေပမဲ့စစ္ေရးအရသေဘာတူညီခ်က္ေတာ့ရယူခဲ့တယ္ ။။
ဒီလိုစစ္ေရးအရသေဘာတူညီခဲ့ရပါ့ မလားဆိုျပီး ဖဒိုမန္းရွာ ကို ဗဟိုေကာ္မတီကေန တပ္သားအျဖစ္ရာ
ထူးခ်ခဲ့တဲ့အျပင္ ေသဒဏ္ေပးဖို ့ထိေတာင္ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ဒါကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ေတာ္လွန္ေရးမွာအေကြ ့
အေကာက္အတက္အက် ရွိတယ္ဆိုတာသိရမယ္ ဒီဒဏ္ေတြကိုဖဒိုမန္းရွာ ခံခဲ့ရေပမဲ့ သူ ့ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္
နဲ့ ရဲရဲေတာက္ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ေတြ ေပ်ာက္မသြားခဲ့ဘူး။ ဒါကေတာ့ ဖဒိုမန္းျငိမ္းေျပာတဲ့ ဖဒိုမန္းရွာ
နဲ့ ပတ္သတ္တဲ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။။

NCUB ရဲ့ သဘာပတိ ဦးခိုင္စိုးနိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္ ဖဒိုမန္း၇ွာ ဟာ ကမၻာႀကီးျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမွဳအေပၚ
ယံုႀကည္တဲ့ဆိုတဲ့အေႀကာင္း နဲ့ ဖဒို ရဲ့ နိုင္ငံေရးေက်ာ္ျဖတ္မွဳ ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းေျပာျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။။

ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုခြန္ျမင့္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ကိုခြန္ျမင့္ထြန္းဟာ ျပည္ပကို မထြက္ခင္
ကတည္းက ဖဒိုမန္းရွာ နဲ ့ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ဖယ္ဒရယ္အစိုးရဖြဲ ့ဖို ့ျပည္ပကို ထြက္လာတယ္ဆိုတာခြန္ျမင့္
ထြန္း ကိုယ္တိုင္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဖဒိုမန္း၇ွာရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးမား ခဲ့တာျမင္သာပါလိမ့္မယ္ ။။
ဒီကေန ့အခမ္းအနား မွၾေတာ့ကိုခြန္ျမင့္ထြန္းက ဖဒိုမန္း၇ွာ ရဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ သမီးေလး ဇိုရာဖန္း အ
တြက္ ဖဒိိုမန္းရွာ ၇ဲ့ယံုႀကည္ေမ်ာ္လင့္ထားခဲ့ပံု ဖဒိုရဲ့ေျခရာ ကိုနင္းမဲ့ သမီးေလးဆိုတဲ့ အေႀကာင္းကို
ခြန္ျမင့္ထြန္း၇ွင္းျပသြားသလို နွစ္(၆၀) ျပည့္ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန ့ ပြဲ ကိုသြားေရာက္သူတိုင္းဟာလည္း
ဇိုရာဖန္း ဘယ္၍ ဘယ္မ်ွ ထက္ျမတ္ျပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ မုခ်ဧကန္ျဖစ္လာမွာကို က်မ
အပါအ၀င္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြလည္းသေဘာေပါက္ နားလည္ ျပီးသားပါ ။။ ကိုခြန္ျမင့္ထြန္းကဒီေန ့
ဒီလို ေျပာခဲ့ပါတယ္ ဖဒိုမန္းရွာဟာ ေသဆံုးသြားတာမဟုတ္ဘူး ေတာ္လွန္ေရးရဲ့လမ္းခုလတ္မွာက်ဆံုးသြား
ခဲ့တာျဖစ္တယ္။။

ဖဒိုမန္းရွာေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ

ေမအိခင္ (လယ္ေ၀း)

အာဇာနည္ ဖရိုမန္းရွာလာဖန္း က်ဆံုးျခင္းတစ္နွစ္ျပည့္(၁၄-၂-၀၉)


၁၄-၂-၂၀၀၈ တြင္ စစ္အုပ္စု လက္ပါးေစ တို ့၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မွဳေႀကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ဖထီး မန္းရွာ အား
နွေမ်ာတသ ၀မ္းနည္းမိပါသည္။။ ယေန ့ထိတိုင္ ဖရိုမန္းရွာလာဖန္း ဆိုလ်ွင္ ကရင့္အာဇာနည္ ပင္မဟုတ္ ျမန္မာ
ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးဒီမိုကေရစီရေရး အတြက္ အသက္ေပးသြားခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းအာဇာနည္ ဟု မိမိတို ့ရင္တြင္း
၌ ကျဗည္း တင္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။။ ဖထီးမန္းရွာ ေမ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္အား မျဖစ္မေန
ရရွိေအာင္ မိမိတို ့ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြာပါမည္။ တိုင္ရင္းသားတန္းတူေရးဒီမိုကေရစီေရး ပန္းတိုင္ သို ့သြားနိုင္
ရန္ ဖထီး ၏ ဘ၀ နွင့္ အသက္ ကိုေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အတုယူ နိုင္ရန္ ဖထီး
မန္း၇ွာ ၏ က်ဆံုးျခင္း တစ္နွစ္ျပည့္သည့္ ဤ ေန ့အား ေလးစားစြားဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္ ။

S - A -W ေက်ာင္းမွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံကေလးမ်ားေန ့

Thursday, February 12, 2009ျမန္မာနိုင္ငံကေလးမ်ားေန ့ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ေက်းဇူတရားေတြကို သိတက္လွတဲ့ ေစာ ေက်ာင္း ဆရာဆရာမမ်ားက
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္ အင္မတန္မွဂုဏ္ယူေလးစားစရာေကာင္းတဲ့ အခမ္းအနားျဖစ္ပါတယ္ ။။
ဒီအခန္းအနားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိန့္ခြန္းျပိဳင္ပြဲ ။ပန္းခ်ီျပိဳင္ပြဲ။ စာစီစာကံုးျပိဳင္ပြဲ ။ အားကစားျပိဳင္ ပြဲေတြက်င္းပ ခဲ့ႀက
ပါတယ္။ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအျပင္ ေက်ာင္းသားမိဘ ပရိတ္သတ္ ၄၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္ ။။
ပညာသင္နွစ္အတြင္းမွာထူးခြ်န္တဲ့ကေလးေတြကိုလည္းပညာရည္ခြ်န္ ဆု ခ်ီးျမွင့္ ခဲ့ပါတယ္ ။
ကေလးေတြ နဲ ့အတူတက္လာလာသူ အားလံုးကလည္း +++ ရာဇ၀င္အထၳဳပတၱိ လည္း၇ွိရမယ္ ဆိုျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္
သီခ်င္းကို သံျပိဳင္ေအာ္ဆိုလိုက္တာမ်ား က်မတို ့ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားကိုပိုမိုျပည့္၀ ေစပါတယ္။။
မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဗိုလ္ခ်ဳပ္ သမိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲ့ ေက်ာ္ျဖတ္လာမွဳ နဲ့ ရဲစြမ္းသတၱိေတြ ကိုသိရွိနားလည္ေအာင္အသိ
ေပး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေစာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့ကို အင္မတန္မွ ေက်းဇူးတင္ ေလးစားဂုဏ္ယူပါေႀကာင္း တင္ျပ
လိုက္ပါတယ္ ။။
ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းလို သူရဲေကာင္းေတြ ေမြးဖြါး နိုင္ပါေစ
ေမအိခင္(လယ္ေ၀း)

သူရဲေကာင္းတစ္ဦးေမြးဖြါးေပးခဲ့တဲ့ေန့ (၁၃ - ၂ -၁၉၁၅)

ျမန္မာနိုင္ငံကေလးမ်ားေန ့(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန ့)

ကေလးတို ့ေရ လာလာလာ
တလင္းျပင္မွာဆံုစို ့ကြာ
ဒီေန ့ဟာ ဘာေန ့လဲ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန ့ပဲ
ေဖေဖၚ၀ါ၇ီ(၁၃)ဟာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန ့ပါ
ေမြးေန ့မွာတို ့ဆင္ႏြဲ ကေလးတိုင္းရဲ့မဂၤလာပြဲ
ေက်းဇူးႀကီးတဲ့ တို ့ေခါင္းေဆာင္
နိုင္ငံအလင္းေရာင္
တို ့ဖခင္ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းျပည္သူအတြက္သာသူႀကိဳးပမ္း ။။

(၁၉၉၆ ျမန္မာနိုင္ငံကေလးမ်ားေန ့တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ေနအိမ္ျခံ၀င္း၌ ဒုတိယဗိုလ္မွဳးႀကီး
ဦး၀င္းထိန္ ၏ သမီးငယ္ ခ်စ္စု၀င္းထိန္ မွသီဆိုခဲ့သည့္ သံစဥ္နွင့္ကဗ်ာေလးျဖစ္သည္ ။ ကဗ်ာဆရာ
ႀကီး ဘဘဦးတင္မိုးေ၇းစပ္ခဲ့သည္ ) လိုအပ္ခ်က္ရွိက မိမိ၏မျပည့္စံုမွဳသာျဖစ္သည္)
မွတ္မိသမွ်တင္ျပလိုက္ပါသည္။။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တို ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေထြးေလးဘယ္ကေမြး
နတ္ေမာက္ျမိဳ ့တဲ့ေလး
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ သူ ့အမူအယာ
ငယ္ငယ္ထဲကပါ
မဟုတ္လ်ွင္မခံတက္
ရဲရင့္သူ ့စိတ္ဓါတ္
သတၱိေသြးနဲ ့ႀကီးလာျပန္
ဆည္းပူးပညာဥာဏ္
သူ ့ကြ်န္မခံေတာ္လွန္ေရးဗမာ့သတၱိေသြးျပည္ေထာင္စုေန ့ကိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္

Wednesday, February 11, 2009

ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ျဖစ္ဖို ့ရာ
/>(ျပည္ေထာင္စုဖြါးပအို ့တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ရဲ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ခြန္ျမင့္ထြန္းျဖစ္ပါတယ္)
သူကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ နဲ ့NCGUB က (၆) လ ျပည့္တဲ့အထိ (သူ၀န္ႀကီးျဖစ္ျပီးတဲ့အခ်ိန္ကစ) မေဆာင္ရြက္ဖူး
ဆိုရင္ ၀န္ႀကီးကေနနဳတ္ထြက္မယ္ဆိုတဲ့ ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးပါ။။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ ဟုဆိုရာ၀ယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြါးတိုင္းရင္းသားအားလံုးပိုင္ဆိုင္သည့္နိုင္ငံပင္ျဖစ္ေပသည္။။
ျမန္မာနိုင္ငံအား ျပည္ေထာင္စုဖြြါးတိုင္းရင္းသားအားလံုးပိုင္ဆိုင္နိုင္ခြင့္ရွိရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျပည္ေထာင္စု
ဖြါးတိုင္းရင္သားအမ်ားစုသေဘာတူသည့္ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္
ထိုေန ့ကို အထိမ္းအမွတျပဳကာျပည္ေထာင္စုေန ့ဟု သတ္မွတ္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ႀကသည္။ထိုေန ့ကေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၂)
ရက္ေန ့ ယခု (၆၂) နွစ္ ကာလသို ့ပင္ေရာက္ခဲ့ေပျပီ။သို ့ေသာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူညီတူအခြင့္အေရး
ကိုယ္ႀကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ေတြ ရေအာင္ဦးစီးဦးေဆာင္ေပးမည့္လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အား
တိုင္ရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကိုႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ လိုသည့္ ကိုလိုနီလက္ပါးေစ မ်ား၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့
ရသည့္အခါ က်ံရစ္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံေရးအႀကီးအကဲမ်ား၏တာ၀န္မယူနိုင္မွဳအဆံုးအျဖတ္မွားမွဳေႀကာင့္တိုင္ရင္းသား
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရွံဳးခဲ့ရပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ေစတနာနွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ လူနည္းစု
ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ ကယား ကရင္ ခ်င္း မြန္ ရခိုင္ ရွမ္း တို ့အေပၚ အကိုႀကီးမွညီငယ္မ်ားကိုလက္တြဲ
ညီညီျဖင့္ ဗမာတစ္က်ပ္ -ကရင္တစ္က်ပ္ --ရွမ္းတစ္က်ပ္ ဟု တန္းတူ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ွတ ေအာင္
္ႀကံစည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုသည္မွာလည္းဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားငယ္မ်ားခြဲမထြက္ခ်င္
ေအာင္ သူတို ့အခြင့္အလမ္းေတြအျပည့္အ၀ ေပးဖို ့လိုတယ္ ခြဲထြက္မယ္လို ့ျဖစ္ခဲ့၇င္သူတို ့ဘာလို ့ခြဲထြက္ခ်င္
မလဲ တန္းတူသာတူညီမ်ွတဲ့အခြင့္ ရရင္ ဘယ္သူမွ ခြဲ ထြက္ခ်င္မွမဟုတ္ဘူး မရ လို ့သာျဖစ္မယ္ ဒီေတာ့
ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြက သေဘာထားႀကီးဖို ့ သာတူညီမ်ွ ရွိဖို ့ေတာ့ လိုတယ္ ဆိုတဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ စိတ္ေစတနာ
သေဘာထား က်မတို ့လည္း သိရွိနားလည္ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။။

အဲဒီ့မွာ က်မတို ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က်ဆံုးသြားခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားျပႆနာေတြ ပိုႀကီးထြားခဲ့တာကိုျပန္စန္းစစ္
မယ္ဆို ရင္ ေျမျပန္ ့ေတာင္ေပၚ နဲ ့ေဒသ အေနအထားေတြ အေပၚမွာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြရဲ့အခြင့္
အေရးေတြ အင္မတန္မွ နည္းပါးခဲ့တယ္ ။။ ရန္ကုန္မႏၱေလးဆိုတဲ့ ဗမာအမ်ားစုရွိတဲ့ျမိဳ ့ႀကီးေတြေလာက္မွာသာ
ေကာလိပ္ေတြ တကၠသိုလ္ေတြ ေဆးရံုေတြ ဖြ့ံျဖိဳးမွု အစုစုေတြ တည္ေဆာက္ လာခဲ့တယ္။ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့
ေဒသေတြမွာကေတာ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွဳ အေႀကာင္းျပခ်က္ ျပည္တြင္းမတည္ျငိမ္မွဳအေႀကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ ့
့ဖြံ ့ျဖိဳးေရးကိုမလုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ဘူး ။။က်မ ဗမာ ျဖစ္ေပမဲ့ သိတက္စအခ်ိန္ထဲက က်မတိုင္းရင္းသားငယ္ေတြ
အေပၚကိုယ္ခ်င္းစာမိခဲ့တယ္ ။။ အတိတ္သမိုင္းေလးေတြသိထားတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို ့တစ္ေတြခံျပင္းခဲ့တာကို
လက္ခံနိုင္ခဲ့တယ္ ။

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီမက်ဴးေက်ာ္စဥ္ကာလမွာတိုင္းရင္းသားႀကီးငယ္ေတြဟာကိုယ္ထီးကိုယ့္နန္းကိုယ့္ႀကငွါန္းနဲ ့ဘုရင္
ေစာ္ဘြါး ေစါဖ်ာ ဒူး၀ါး ရမ္အုပ္ ေစာ္ကဲ စသည္ နာမ မ်ားျဖင့္တထီးတနန္းစိုးစံခဲ့ႀကသူေတြပါ အဂၤလိပ္ က
ျပည္မ နဲ ့ေတာင္တန္းကိုခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ကာမွျပည္မ မွာတစ္ေပါင္းတည္းရွိတဲ့ ကရင္ မြန္ ဗမာ ရခိုင္ တို ့ဟာ
တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမေတြျဖစ္ျပီး ေတာင္ေပၚနဲ ့ကရင္နီ ေဒသေတြကိုေတာ့ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္ ။။

လြတ္လပ္ေရးရယူရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာျပည္မကိုပဲလြတ္လပ္ေစျပီးက်န္ေဒသေတြက်န္ခဲ့မွာ
စိုးရိမ္တာေႀကာင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႀကီးကို ရေအာင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာပါ ။။ပင္လံုဟာသိတ္တန္ဖိုးႀကီးမားပါတယ္ တစ္စု
တစ္စည္းတည္းေပါင္းစည္းေပးနိုင္ခဲ့တဲ့ပင္လံုကိုက်မတို ့တန္ဖိုးထားရမွာပါ ။။

ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီေခတ္ က စကၠဴျဖဴ စာတန္း လို
စကၠဴျဖဴ စကၠဴျဖဴ
ဗလာႀကီးစကၠဴျဖဴ
စကၠဴျဖဴဗလာႀကီး
ဘာလုပ္ရမည္နည္း ----- ဆိုသလိုေတာ့မျဖစ္ေစနဲ ့ေပါ့ တကယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္တန္းတူ
အခြင့္အေရးေပးဖို ့ႀကိဳးပမ္းခဲ့သလို က်မတို ့တစ္ေတြ က်မတို ့ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုလံုးမွာေခါင္းေဆာင္လို ့အမည္ခံ
ထားတဲ့ပုဂိုလ္မ်ားကေရာ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွဳရေစမဲ့ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ ကိုဘာ့ေႀကာင့္မ်ားတြန္ ့ဆုတ္ေနႀက
ပါသလဲ -- ဗမာေတြ တရားခံ လို ့ယိုးစြပ္ခံခဲ့ရတာမ်ိဳးကိုသိတ္ပီတိျဖစ္ေနေရာ့သလားက်မျဖင့္ေတာ့၇ွက္မိပါတယ္။
ဒီေန ့အခါသမယကိုျပည္ေထာင္စုအလွအတုေတြနဲ ့စစ္အုပ္စုကခင္းက်င္း ေနတာကိုက်မတို ့က ကဲ့ရဲ့ခ်ံဳ ့ခ်ေနရံုနဲ ့
စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုသားေတြ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တိုင္းရင္းသားေတြကိုကိုယ္စားမျပဳပါဘူးကြာ ေျပာေနရံု
နဲ ့ NGO ေတြကို ဒါေတြမတရားပါဘူးေျပာျပေနရံု နဲ့ က်မတို ့ရဲ့တိုင္းျပည္ဟာျပည္ေထာင္စုစစ္ ဘယ္နည္းနဲ ့မွျဖစ္
မလာနိုင္ပါဘူး ။

အဲဒီ့ေခတ္အဲဒီ့အခါကဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကိုးစာယံုႀကည္ခဲ့သလို ကိုယ္ေတြေခတ္မွာလည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အေပၚတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကယံုႀကည္ထားမွဳ ကို တိုးတက္လာေအာင္မႀကိဳးစားနိုင္
ရင္ေတာင္မွ ေလ်ာ့ပါးမသြားဖို ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ အထူးသျဖင့္ဗမာေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား( အႀကီးအကဲမ်ား)
က ထူးကဲစြာသေဘာထားပိုႀကီးနိုင္ကာမွထူးကဲစြာကိုယ္က်ိဳးပိုစြင့္ေပးကာမွထူးကဲစြာအနစ္နာခံေပးကာမွ ျပည္ေထာင္စု
စစ္စစ္မူ နဲ ့ က်မတို ့တိုင္းျပည္ ကိုတည္ေဆာက္သြားနိုင္မွာပါ ။။

ဒီေတာ့အခ်ိန္ရွိတုန္းျပင္သင့္တာေတြျပင္ ဆင္သင့္တာေတြဆင္ဖို ့(ဆင္သင့္ ဆိုတာဆင္ျခင္သင့္တာကိုဆိုလိုပါတယ္)
ျပည္ေထာင္စုဖြါးဗမာတိုင္းရင္းသူတစ္ေယာက္အေနနဲ ့ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ ။။

ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္အမွန္တကယ္ျဖစ္နိုင္ပါေစ
ေမအိခင္ (လယ္ေ၀း)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ မွ ယေန ့ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ

Tuesday, February 10, 2009

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ "စီးပြားေရး ဘာသာရပ္" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူငယ္ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲတရပ္အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က စီးပြားေရးဘာသာရပ္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ အခြန္ျပႆနာ၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့ ေျဖရွင္းမႈမ်ား စသည္တို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပသြားသည္။

ေဟာေျပာပြဲသို႔ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ သခင္စိုးျမင့္၊ ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္း၊ဦးအံုးေမာင္၊ဖ်ာပံုနီလံုဦး ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္ တို႔ အပါအဝင္ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၀၀) ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
၄င္းေဟာေၿပာပြဲတြင္ ကိုမ်ိဳးသန္းထက္ (တိုင္းလူငယ္အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕၀င္)မွ ဦးမ်ိဳးၿမင္ ့
၏ အထၳဳပၸတၱိ အားဖတ္ၾကားၿပၿပီး ကိုေအးႏွိင္(တိုင္းလုူငယ္အကူအညီေပးေရး)မွ အခမ္းနားမွဴး အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ ့
ပါသည္။ လူငယ္လူၿကီးမ်ားမွ တက္ႀကြစြာ ပါ၀င္နားေထာင္ၾကၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကိုအၿပန္အလွန္ေမးခဲ ့ပါသည္

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စပါးေစ်းမ်ား က်ဆင္းေနမႈ၊ နာဂစ္ေနာက္ပိုင္း စပါးအထြက္ႏႈန္း က်ေနသျဖင့္ လယ္သမားမ်ား နစ္နာေနမႈအေပၚ စပါးမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူ ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အခြန္ေဆာင္ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေပးေဆာင္သည့္ အခြန္မ်ားအား အစိုးရက မည္သည့္ေနရာတြင္ သံုးစြဲသည္ကို စိစစ္ၿပီးမွ အခြန္ ထမ္းေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားသည္ ဝင္ေငြတက္လာျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက အခြန္မ်ားသာ တိုးေကာက္ေနသျဖင့္ "အခြန္ပိ" ေနျပီး မတရားအခြန္ေကာက္ခံေနျခင္းမွာ ဆတ္ေၾကးေကာက္သလိုသာျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင္႕ အေကာက္ခံ၇သူမ်ားအေနျဖင္႕ မိမိတို႕၏အခြင္႔အေရးကို မိမိ တို႕ ကာကြယ္ရန္လိုေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယေန႔ ေဟာေျပာပြဲသည္ ရန္ကုန္တိုင္း လူငယ္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္သည့္ လူငယ္ပညာေပးေရး အစီအစဥ္အရ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။
(၆၂) နွစ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန ့အား ထိုင္းနိုင္ငံမဲေဆာက္ျမိဳ ့တြင္က်င္းပစဥ္

Monday, February 9, 2009မြန္အမ်ိဳးသားေန ့နယ္သာလန္ နိုင္ငံတြင္က်င္းပ

တိုင္းရင္းသားေသြးခ်င္းေတြ၇ဲ့အျမတ္တနိုးဂုဏ္ျပဳအပ္တဲ့ေန ့ျမတ္ေတြကို တိုင္းတစ္ပါးမွက်င္းပ ေနတာေတြ သိရျမင္ရေတာ့
က်မ န အ ဖ ကိုပိုနာက်င္ ပိုနာက်ဥ္း ပါတယ္ က်မ တို ့ေသြးခ်င္းေတြ အတက္ပညာအသိပညာေတြျမင့္မားလို ့ျမင့္
မားဖို ့ဆိုတဲ့ ဘ၀ မ်ိဳးနဲ ့နိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ႀကရတာမွမဟုတ္ပဲ ။။ ကိုယ္ေျမကိုယ္ေရ ကိုယ့္ မူလဘ၀ေလးေတြကိုခ်န္ထား
ရစ္ခဲ့ျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်မွဳကိုယ္ႀကမၼာကိုယ္ဖန္တီးမွဳမရတဲ့အခါ ေရႀကည္ရာညမ်က္နုရာကို သြားႀက ဘ၀သစ္ေတြတည္ေဆာက္
ႀကရတယ္ ။။ ေတာ္ရာမွာေနရ ေပ်ာ္ရာမွာမေနရဆိုသလိုမ်ိဳးေပါ့။။ တေန ့က်ရင္ေတာ့ သူတို ့တေတြအားလံုး ကိုယ္ပိုင္တဲ့
ေျမ ဆီ ကိုယ့္ေျမ အမိေျမ ျပန္လာနိုင္ႀကမယ္ လို ့ယံုႀကည္ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္ ။။ မြန္အမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုး ကိုယ္ႀကမၼာ
ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ အျမန္ဆံုး၇ရွိနိုင္ႀကပါေစ။။
ေမအိခင္(လယ္ေ၀း)အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွစာဖတ္၀ိုင္း

Saturday, February 7, 2009

မင္းသူု၀ဏ္၏ ႏွစ္တရာၿပည္ ့အႀကိဳအထိမ္းအမွတ္စာဖတ္၀ိုင္းကို လူငယ္လူႀကီး 54 ဦး
တက္ေရာက္၍ သဘာပတိအၿဖစ္ ္ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း မွ ေဆာင္ရြက္ၿပီးဘိုအုန္းႏွင့္
ဗ်ာပံုႀကီးတို ့မွ သူတို ့သိေသာ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္အေၾကာင္းကိုေၿပာ၍ ရန္ကုန္တိုင္း
အကူညီေပးေရးမ ကိုေအးႏီုင္မွဆရာႀကီး၏ဘ၀ၿဖစ္စဥ္အားဖတ္ၾကား၍အဖြဲ ့ ခ်ဳပ္အဖြဲ့၀င္
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွဆရာႀကီး၏ကဗ်ာမ်ားကိုရြတ္ၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ
လူႀကီး လူငယ္မ်ားမွ ဆရာျကီး၏စာေပမ်ားကိုတက္ႀကြစြာပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ႀကပါသည္။။
ပန္းပန္လ်ွက္ပါပဲ

Friday, February 6, 2009

ရဲေဘာ္ မိတ္ေဆြနဲ ့ က်မဘေလာ့ေလးကို အျမဲအားေပးတဲ့ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ား ဒီကေန ့ညေနမွာ က်မရဲ့ ဘေလာ့ ကို မသမာတဲ့သူေတြကဖ်က္ဆီးလိုက္ႀကပါတယ္ က်မ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာျဖစ္မိပါတယ္ ၀မ္းနည္းတာကေတာ့ တစ္ေန ့ကို စာဖတ္
ပရိတ္သတ္ ရာေက်ာ္ ရဲ့ လာေရာက္အားေပးျခင္းကို ဒီကေန ့တစ္ရက္တာ ဆံုးရွံဳးနစ္နာသြားတာေႀကာင့္ရယ္ေနာက္တစ္ခုက
စီေဘာက္ထဲက ဘယ္လိုပင္ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းေ၀ဖန္ေရးသားေနပါေစ သူတို ့ဖတ္ျဖစ္ေအာင္တင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ က်မပို ့(စ္)ေတြ
ကို ဖတ္ျပီး ေရးသားသြားတဲ့ စာေလးေတြေပ်ာက္ဆံုးသြားလို ့ပါ ။ လူကို ခ်ီးမြမ္းသည္ျဖစ္ေစ ကဲ့ရဲ့သည္ျဖစ္ေစ က်မတင္ျပ
တဲ့စာေတြကို ဖတ္လိုက္ႀကလို့ပဲဆိုတဲ့အသိနဲ ့ ဒီစီေဘာက္ က ပီတီျဖစ္ကိုျဖစ္ေလာက္ခဲ့တာပါ ။။ ဒါကေတာ့ ဆံုးရံွဳးသြား လို ့
၀မ္းနည္းတာေပါ့ေနာ္ ။။ ၀မ္းသာတယ္ ဆိုတာကေတာ့ က်မ၇ဲ့ေရးသားတင္ျပမွဳ က်မ စိတ္ကလက္ခံနိုင္တာေတြကို ကူးယူ
တင္ျပခဲ့မွဳေတြဟာ ရန္သူ ဒါမွမဟုတ္ မသမာသူေတြ အေပၚ ဘယ္ေလာက္ ထိခိုက္သြားသလဲဆိုရင္ က်မ ဘေလာ့ တစ္ခု
လံုးကိုဖ်က္ပစ္ရေလာက္ေအာင္ သူတို ့ကိုခံစားခ်က္ျပင္းထန္သြားေစလို ့ပါ ။။ အဲေလာက္သူတို ့စိတ္၀င္စားလိမ့္မယ္လို ့က်မ
မထင္ခဲ့ဘူးေပါ့ ။ ဒါလည္းေတာ္လွန္ေရးစကားနဲ့ေျပာရင္ ေအာင္နိုင္ျခင္းတစ္ခုပါပဲ ။။
ရန္သူကစိတ္၀င္စားလို ့လာတိုက္တာပဲ သူတို ့ထိခိုက္နစ္နာလို ့လာတိုက္တာပဲ ဒါလည္း က်မရဲ့ တင္ျပမွဳေတြရဲ့အက်ိဳးသက္
ေရာက္မွဳေပါ့ေနာ္ ။။ က်မဘေလာ့ေလးကို ဟခ္ လိုက္ျပီဆိုေတာ့ ဘေလာ့ကာေမာင္နွမေတြ ဘာကူညီရမလဲ ဘာလုပ္ေပးရ
မလဲ ဆိုျပီး ၀န္းရံလာတဲ့ ဒီညေန ဟာ လည္း က်မ ရဲ့စိတ္ကိုပီတိေတြ ထပ္တိုးပြါးေစပါတယ္။ကိုယ္ဘာသာစာေတြေရးတင္
ေနတုန္းကေတာ့ကိုယ့္အာ၇ံုနဲ့ကိုယ္ ဘေလာ့လုပ္တာမိတ္ေဆြရင္း ေတြဒီေလာက္တိုးလာမယ္လို ့မထင္ခဲ့မိဘူး။ ခုပဲႀကည့္ေလဘေလာ့ကာညီမေလး တစ္ေယာက္ဆို ညတြင္းခ်င္းပဲ က်မ ပို ့(စ္) ခ်က္ခ်င္းတင္နိုင္ဖို ့ဒီဘေလာ့အသစ္ေလး
ကို သူမပဲ တည္ေဆာက္ေပးလိုက္တယ္။ အခက္အခဲ နဲ ့ႀကံဳလာေအာင္ ဖ်က္ဆီးလိုက္တဲ့သူမ်ားေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းပါ့။
မဟုတ္ဘူးလား၇ွင္ ။။ ေလာကမွာအဆိုးဖက္ကပါရမီျဖည့္တဲ့ ရာဇ၀င္ေတြကလည္းရွိခဲ့ေပတာကိုး ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်မက က်မ
ေလ်ာက္တဲ့လမ္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေလ်ာက္မွာပါ က်မ ဘယ္သူ့မွဘာကိုမွမေႀကာက္ပါဘူး ခုလို ႀကြက္မနိုင္က်ီမီးနဲ့ရွိဳ ့တဲ့အဟိတ္
လူေတြကိုပိုမေႀကာက္ပါဘူး သနားမိတာပါ သူတို ့ဟာက်မကို ျပစ္တင္ေျပာဖို ့ လုပ္ဇာတ္ေတြနဲ ့အပုတ္ခ်လာတဲ့အခါစာဖတ္
ပရိတ္သတ္အစစ္ေတြက က်မအေပၚပိုယံုႀကည္ကိုးစားလာႀကတာပါပဲ ။။ ဘာမွမလုပ္နိုင္တဲ့အဆံုး ဘေလာ့ကိုဖ်က္ဆီးပစ္ႀက
တာ က်မရဲ့ေအာင္ျမင္မွဳ ထင္ေပၚေက်ာ္ေဇာ္မွဳကိုပိုရေအာင္ တြန္းတိုက္ေပးလိုက္သလိုပါပဲ ။။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ က်မ
ေမအိခင္ ကေတာ့ ပန္းပန္လွ်က္ပါပဲ ။။။။

လူဆန္ေသာလူသားအားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားတဲ့

ေမအိခင္(လယ္ေ၀း)

NCGUB ရဲ့ ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္ ရက္ (၁၂၀)

NCGUB ရဲ့ ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္ ရက္ (၁၂၀)

ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ခုလံုးမွာယံုလို ့ပံုအပ္ခဲ့တဲ့ ယံုႀကည္ခဲ့မွဳအမွားကို ဒီကေန ့ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ရင္ဖြင့္ျပီးေျပာျပခဲ့တယ္။ အဲဒီ့ေခါင္းေဆာင္ဟာ ေနာင္တေတြ အဖန္တလဲလဲရျပီး ၀န္ခံသင့္တဲ့သူေတြကို သူ၀န္ခံျပီး ေျပာျပေနတယ္။ က်မတို ့မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ သိထားရေအာင္ဆိုျပီး က်မအပါအ၀င္ လူငယ္ေတြကို သူအေျခအေနမွန္ ေတြေျပာျပကာမွ --က်မျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစန္းစန္းေျပာသလို ျမန္မာျပည္ရဲ့ အနာဂတ္ နိုင္ငံေရး ကိုပိုလို ့ပင္ရင္ေလးမိပါတယ္ ။။ေရးသင့္မေရးသင့္ခ်ိန္ဆမိေပမဲ့ က်မတို ့ဟာေတာ္လွန္ေရးအသိမရွိေသးတဲ့သူေတြကို သိေအာင္လက္ဆင့္ကမ္းေနတယ္ ။မတရားတာေတြကိုတရားေအာင္ အဓမၼကိုဓမၼ နဲ ့တိုက္ပြဲ၀င္ေနတယ္ ။။ဒီအလုပ္ေတြ အတြက္ ဘ၀ေတြကို နွစ္နစ္ဆယ္ေက်ာ္ေပးဆပ္ျပီးကာမွ ခုလို ့အမွန္တရားေရးသားရမွာကို တြန္ ့ဆုတ္ေနရင္ က်မတို ့လည္း တာ၀န္မေက်ေပဘူးေပါ့ ။။တာ၀န္ေက်ခ်င္လို ့ ဒီအျဖစ္သနစ္အမွန္ကို အသိေပးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။။လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြနဲ ့ခ်ဥ္းဖြဲ ့စည္းခဲ့တဲ့ NDF ဟာယွဥ္ျပိဳင္အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ ့စည္းဖို ့ ႀကိဳးစားေနတုန္း ရွစ္ေလးလံုးလူထုလွဳပ္ရွားမွဳႀကီးေပၚေပါက္ျပီးစစ္အုပ္စုက အျပစ္မရွိတဲ့ျပည္သူေတြ ေက်ာင္းသားေတြ ရဟန္းရွင္ လူအေပါင္းတို ့ကိုရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေက်ာင္းသားျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူ အမ်ားအျပားဟာ KNU အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို ေရာက္လာႀကတယ္။။NDF က ယွဥ္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ ့ရင္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုပဲ ပါ၀င္ျပီး ေက်ာင္သားနဲ့ အေထြေထြ အင္အားစုမပါ၀င္နိုင္မွာ မို ့က်ယ္ျပန္ ့တဲ့ ယွဥ္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ ့ဖို ့NDF ကဦးေဆာင္ျပီး DAB ကိုဖြဲ့စည္းေပးခဲ့တယ္ ။။DAB ဖြဲ ့စည္းရတဲ့အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္(၄) ခုကေတာ့

(၁) စစ္အာဏာ၇ွင္စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရး

(၂) စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ေရး

(၃) ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး

(၄) စစ္မွန္တဲ့ဖယ္းရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး တို ့ျဖစ္ပါတယ္ ။။

DAB ကိုဖြဲ ့စည္းျပီး စစ္အုပ္စုကို အနိုင္တိုက္နိုင္မဲ့ယွဥ္ျပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ ့စည္းဖို ့ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာလက္ရွိ NCGUB ကအသံုးျပဳေနတဲ့ စည္းတံစိတ္ ကိုပင္DAB ကဖြဲ ့စည္းမဲ့ ယွဥ္ျပိုင္အစိုးရ တံဆိတ္အျဖစ္ အသင့္ျဖစ္ျပီးခ်ိန္တြင္ န၀တ ၁၉၉၀ခု ေမလ ၂၇ မွာအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမယ္။ တရားမွ်တ သန္ ့ရွင္းစြာက်င္းပေပးမယ္လို ့ေႀကညာခဲ့တယ္။။ပါ၀င္ခ်င္တဲ့အဖြဲ ့အစည္းေတြေရြးေကာက္ပြဲ၀င္နိုင္တယ္လို ့လဲေႀကညာခဲ့တယ္။။

မာနယ္ပေလာမွာ အဲဒီ ့ န ၀ တ ရဲ ့ေႀကညာခ်က္ ကိုေဆြးေႏြးႀကတဲ့ အခါ တစ္ခ်ိဳ ့ေခါင္းေဆာင္ေတြက န ၀ တ ျပုလုပ္ က်င္းပမဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကိုေစာင့္ႀကည့္ႀကပါဦးလို ့အႀကံေပးတယ္။ ဒီလိုနဲ့ ေစာင့္လိုက္တာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္က အနိုင္ရလိုက္တယ္ ။။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သမီးျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ဦးေဆာင္တဲ ့ NLD ကအစိုးရမ်ားဖြဲ ့ျဖစ္မလားဆိုျပီး ခနေစာင့္ႀကျပန္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စုက အစိုးရ ဖြဲ ့ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး ။။ ဒါေႀကာင့္ DAB က စင္ျပိုင္အစိုးရဖြဲ ့ဖို ့ ဆံုးျဖတ္လိုက္ႀကတယ္DAB က စင္္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ ့ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘိုျမ ကသမၼတ ဦးဘရင္ဆိုင္းက၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နိုင္ေရႊက်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သြင္တို ့က ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့-အဲဒီ့လို ဆံုးျဖတ္လိုက္ႀကတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ DAB ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီက ိုမြန္ျပည္သစ္ ပါတီရဲ့ ဥကၠဌ နိုင္ေရႊက်င္ ဆီကေႀကးနန္းစာေရာက္လာတယ္ ဘုရားသံုးဆူလမ္းကေနျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္(၇)ဦးလာေနျပီ တဲ့--အဲဒီ့လိုျပည္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလာေနျပီးဆိုတာသိတဲ့အခါDAB ေခါင္းေဆာင္ မ်ား စင္္ျပိဳင္အစိုး၇ဖြဲ ့ဖို ့နည္းလမ္းနွစ္ခုကိုအႀကံျပုခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ့နည္းလမ္း ၂ ခုကေတာ့

(၁) DAB ေခါင္းေဆာင္ေတြခ်ဥ္းပါတဲ့ ယွဥ္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ ့ဖို ့ေနာက္တစ္ခုကေတာ့

(၂) ေရာက္လာတဲ့ ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ ့ပူးေပါင္းျပီးစင္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ ့ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္ ။

မွတ္ခ်က္မွာေတာ့ DAB ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ့ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြပူးေပါင္းျပီးယွဥ္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ ့ရင္ပိုမို ထိေရာက္တယ္လို ့အႀကံျပဳခဲ့တယ္ ။။အႀကံျပဳစာကို ရတဲ့မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ့ ဥကၠဌႀကီး နိုင္ေရႊက်င္ ဟာ အခ်က္ (၂) အခ်က္က သိတ္ေလးနက္တယ္ အမတ္ေတြနဲ ့ေပါင္းျပီး စင္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ ့ဖို ့ေထာက္ခံျပီး မြန္ျပည္သစ္ ပါတီရဲ့ အတြင္းေရးမွဳး နိုင္ဟန္သာကိုခ်က္ခ်င္းပဲမာနယ္ပေလာကိုေစလြတ္လိုက္တယ္။။

ရန္သူ ့စစ္ေႀကာင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေရွာင္ရွားျပီး မြန္ျပည္သစ္ဌါနခ်ဳပ္ကိုေ ရာက္လာတဲ့ အမတ္ေတြကို မာနယ္ပေလာကိုေခၚယူခဲ့ႀကတယ္။ အခက္အခဲမ်ားစြာႀကားကေရာက္လာတဲ့ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ ့စား၀တ္ေနေရးအစစကို DAB ေခါင္းေဆာင္ေတြ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးခဲ့ႀကတယ္။။မာနယ္ပေလာမွာ DAB ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ့အမတ္ေတြ နဲ ့ စင္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ ့စည္းမဲ့ အစည္းအေ၀း ပထမ ေန ့မွာ ေဒါက္တာစိန္၀င္းဟာ အာဇာနည္ ဦးဘ၀င္းသားလည္းျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ့ ေမာင္၀မ္းကြဲလည္းျဖစ္ ။လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္တာေႀကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာကိုေပး ဖို ့နဲ ့ ဦးပီတာ လင္းပင္ ကိုေတာ့ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ေပးျပီး က်န္တဲ့ ေနရာေတြကို DAB ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေကာင္းသလို စီစဥ္နိုင္တယ္လို ့အမတ္ႀကီးေတြက ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။။

ပထမေန ့မွာဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ ့ျပီးစီးသြားတယ္။ပထမရက္ မိုးခ်ဳပ္သြားတာေႀကာင့္ ေနာက္ေန ့ေဆြးေႏြးဖို ့ဆံုးျဖတ္ႀကတယ္။ေနာက္ေန ့အစည္းအေ၀းစတဲ့အခါေဒါက္တာစိန္၀င္းဦးေဆာင္တဲ ့အမတ္မ်ားက က်ေနာ္တို ့အေလးအနက္စဥ္းစားတယ္ က်ေနာ္တို ့ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြခ်ဥ္းပဲ (၆) လေလာက္အစိုးရဖြဲ ့ခြင့္အရင္ေပးပါ (၆) လအတြင္းနိုင္ငံျခားသြားျပီးေလာဘီလုပ္မယ္ (၆) လျပည့္ရင္ DAB ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ့တိုးခ်ဲ ့ဖြဲ ့မယ္လို ့တင္ျပလာတယ္ ။။

အဲဒီ့အခါ အင္မတန္မွအံ့ႀသစရာေကာင္းတာ သူ ့ေခတ္သူ ့အခ်ိန္ကေတာ္လွန္ေရးက်ားႀကီးေတြလို ့ရည္ညြန္းလို ့ရတဲ့ ရန္သူကိုတိုက္ တဲ့ေနရာမွာ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာက်ားကုတ္က်ားခဲသဲသဲမဲမဲ တိုက္ရဲခိုက္ရဲတဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ ။ ဦးဘရန္ဆိုင္း။နိုင္ေရႊက်င္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သြင္ တို ့ဟာ ဘာမွသံသယ မရွိ ျပန္မေျပာပဲေဒါက္တာစိန္၀င္းဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ ့ကိုယံုယံုႀကည္ႀကည္နဲ ့မာနယ္ပေလာဌါနခ်ဳပ္မွာေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ ့အခန္္းအနားက်င္းပကာ ညြန္ ့ေပါင္းအစိုးရကိုဖြဲ ့စည္းေပးျပီးDAB ကေထာက္ခံေႀကာင္းေႀကညာေပးခဲ့ႀကတယ္။ ျပီးေတာ့ NCGUB ၀န္ႀကီးမ်ားအတြက္လိုအပ္သမွ်ကိုျဖည့္စည္းေပးျပီးေတာ္လွန္ေရးအက်ိဳး
အတြက္ အေမရိကန္နွင့္ဥေ၇ာပတစ္ခြင္ သြားလာ နိုင္ေအာင္ပံ့ပို ေပးခဲ့တယ္။။

(၆)လႀကာသြားတဲ့အခါ NCGUB ညြန္ ့ေပါင္းအစိုးရကိုDAB ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ့တိုးခ်ဲ့ဖြဲ ့စည္းမယ္ဆိုတဲ့ဂတိလည္း ပ်က္ျပားသြားခဲ့ႀကပါတယ္။။ DAB ဥကၠဌႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမက ေျပာခဲ့ဆိုခဲ့ျပီးတဲ့ အေျခအေနေတြဘယ္လို ဆက္ေဆာင္ ရြက္မလဲ ဆိုျပီး NCGUB ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို စာပို ့တဲ့ အခါ ေဒါက္တာစိန္၀င္းရဲ့ျပန္စာကေတာ့က်ေနာ္တို ့ အခု ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရေရးအတြက္ႀကိဳးစားေနတယ္။အတင္းအဓမၼမတိုက္တြန္းပါနဲ ့ တိုက္တြန္းရင္ ယိုးဒယား နိုင္ငံမွာ ဗိုလိခ်ဳပ္ႀကီး ဆူခ်င္တာ စစ္တပ္နဲ ့အာဏာသိမ္းသလို DAB ကလည္း က်ေနာ္တို ့အစိုးရအဖြဲ ့ကို အာဏာသိမ္းသလိုျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ လို ့ျပန္စာပို ့ခဲ့ပါတယ္။။ တကယ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ရန္သူစစ္၀ါဒီေတြက ိုရဲရဲေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ ေဒါက္တာစိန္၀င္းျပန္ေရးတဲ့စာအေပၚသီးခံနိုင္ခဲ့ပံုကေတာ့ အေတာ္ေလးအံ့ႀသစရာ ေကာင္းပါ တယ္။။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမ ဥကၠဌႀကီးနိုင္ေရႊက်င္ ဘရန္ဆိုင္းတို ့ကေတာ့ ဒီလူေတြဒီလိုလိမ္မယ္လို ့မစဥ္းစားခဲ့ဘူး လို ့ေျပာခဲ့ဘူးတယ္ လို ့သိရတယ္။ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ ဒက္ဗလင္ မွာပဲ ခုခ်ိန္ တာမလာေဘာလာရင္ လည္းအားလံုး ထမင္းငတ္မွာပဲ ဆိုတဲ့ေဒါက္တာစိန္၀င္းရဲ့ သေဘာထားအားလံုးႀကားသိႀကမွာပါ။။ ဒီေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုကိုမွီခိုျပီး အစိုးရဖြဲ ့နိုင္ခဲ့ခြင့္ကိုမေထာက္ထားပဲေျပာရက္ခဲ့တာ NGO ေတြဆီကေဒၚလာေတြ ဘယ္ေလာက္ေမွ်ာ္လင့္ျပီး ေတာ္လွန္ ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုဘယ္ေလာက္ေက်းဇူးကန္းသလဲဆိုတာထင္ရွားေနပါတယ္။။

အဲဒီ့ကာလမွာ (၆)လပဲ က်ေနာ္တို ့ခ်ည္းဖြဲ ့ခြင့္ျပဳပါ။။။ (၆) လျပည့္ရင္ DAB ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ့ပါ ပူးေပါင္းဖြဲ ့ပါမယ္ ဆိုတဲ့ ဂတိ ဟာ ၁၈ နွစ္ႀကာသြားျပီမို ့ အခု လည္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြပါမဲ့ ဖယ္ဒရယ္စနစ္က ိုအေကာင္အထည္ေဖၚဖို ့ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ဆိုေတာ့အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္ (၉) နွစ္တိတိ ေဒါက္တာစိန္္၀င္း ဦးေဆာင္တဲ့ ညြန္ေပါင္းအစိုးရတိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြအေပၚထပ္လိမ္ဦးမယ္ လို ့ ျမင္ပါတယ္ ဆိုတဲ့အေႀကာင္း ေတာ္လွန္ေရး နွစ္ (၃၀)ေက်ာ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ျပည္သူေရာေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုလံုးပါ နစ္နာ ခဲ့ပံုးကို ရွင္းျပခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူအမ်ားစု နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ က်မ လက္ဆင့္ကမ္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ။
ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ႀကျပီးျဖစ္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား
ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။

အာဏာရွင္ မွန္သမွ် က်ဆံုးေစရမည္ ။။

ေမအိခင္ (လယ္ေ၀း)